Duminică, 20 august 2017 - 4:39:38
EUR
EURO = 4.5883 RON
Moneda euro a crescut
USD
USD = 3.9066 RON
Dolarul american a scazut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

Ce proiecte vor fi finanţate de Ministerul dezvoltării în Prahova


20 iulie 2017

Ministerul Dezvoltării a publicat lista proiectelor depuse de primăriile şi consiliile judeţene din ţară care vor primi fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. În Prahova ar urma să ajungă aproape 770 de milioane de lei, pentru reţele de apă şi canalizare, modernizări de drumuri sau construirea unor centre medicale

Cea mai mare alocare de fonduri pentru primăriile Prahova este pentru Berceni, comună aflată în estul municipiului Ploieşti, care urmează să primească peste 22 de milioane de lei din fonduri guvernamentale pentru proiectul de introducere a canalizării în satele Berceni, Corlăteşti, Dâmbu şi Cătunu şi realizarea unor staţii de epurare în Cătunu şi Moara Nouă. Urmează comuna Bertea, cu o alocare prin PNDL de peste 21 de milioane de lei pentru modernizarea drumurilor locale. Tot pentru canalizare şi o staţie de epurare, Ministerul Dezvoltării a alocat puţin peste 20 de milioane de lei şi pentru comuna Ciorani.

Consiliul Judeţean Prahova primeşte fonduri pentru patru proiecte: construirea unui pod peste DN1, la intersecţia cu drumul spre Buda (25,6 milioane lei), reabilitarea drumului spre Valea Doftanei, între km 35+100 şi 37+620 (11,2 milioane), asfaltarea DJ 231, Gornet-Păcureţi (2,4 milioane) şi asfaltarea DJ 206, la Talea (aproape 1,7 milioane).

 

Nr. Crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Suma alocată
PNDL 2
(lei)
TOTAL   767,851,600.16
1 ADUNAŢI Construire Centru medical P+E, Împrejmuire şi Branşamente Utilităţi 1,677,562.00
2 ADUNAŢI Extindere şi modernizare drumuri în comuna Adunaţi 1,696,027.00
3 ADUNAŢI Construire Sediu Primărie în comuna Adunaţi, judeţul Prahova 3,005,344.00
4 ALBEŞTI-PALEOLOGU Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Cioceni, comuna Albeşti-Paleologu, judeţul Prahova 4,428,656.00
5 ALBEŞTI-PALEOLOGU Înfiinţare sistem de canalizare centralizat în satele Albeşti Muru şi Vadu Parului, comuna Albeşti-Paleologu, judeţul Prahova 18,295,286.00
6 APOSTOLACHE Reabilitare drumuri locale în comuna Apostolache şi pod peste râul Cricovul Sărat, sat Mîrlogea, comuna Apostolache, judeţul Prahova 6,290,342.00
7 ARICEŞTII ZELETIN Modernizare drumuri locale-Asfaltare uliţele La Brăţări, Bricegari, Gheorghe Costache 786,095.00
8 ARICEŞTII ZELETIN Refacere şi modernizare DC 52 Ariceştii Zeletin-Albinari km 2+500-km 3+825 773,807.00
9 BABA ANA Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Baba Ana, judeţul Prahova 4,899,409.00
10 BĂLŢEŞTI Reabilitare şi modernizare Grădiniţa sat Podenii Vechi, nr. 442, comuna Bălţeşti, judeţul Prahova 575,776.00
11 BĂLŢEŞTI Reabilitare şi modernizare Liceu Tehnologic, sat Bălţeşti, comuna Bălţeşti, judeţul Prahova 1,555,493.00
12 BĂLŢEŞTI Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-VIII sat Podenii Vechi, nr. 597, comuna Bălţeşti, judeţul Prahova 2,480,282.00
13 BĂLŢEŞTI Reabilitare drumuri nemodernizate din sat Bălţeşti, sat Podenii Vechi, sat Izeşti, comuna Bălţeşti, judeţul Prahova 6,435,644.00
14 BĂNEŞTI Modernizare strada Căprăreşti 635,507.60
15 BĂTRÂNI Extindere şi modernizare reţea de apă şi canalizare în comuna Bătrâni, judeţul Prahova 6,024,199.00
16 BĂTRÂNI Modernizare drumuri de interes local în comuna Bătrâni, judeţul Prahova 5,715,050.00
17 BERCENI Realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlăteşti, Dâmbu şi Cătunu, cu staţie de epurare în satul Cătunul şi satul Moara Nouă cu staţie de epurare separată 22,211,144.00
18 BERTEA Modernizare drumuri locale, comuna Bertea 21,164,066.00
19 BLEJOI Execuţie canalizare comuna Blejoi-etapa I 8,637,056.00
20 BLEJOI Amenajare drum de legătură între DJ 156-DN 1, cartier Parc comuna Blejoi-etapa II 9,210,503.21
21 BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEA Modernizare drumuri de interes local în comuna Boldeşti Grădiştea, judeţul Prahova 7,428,447.62
22 BREBU Proiectare şi execuţie rezervor apă 200 cm 474,950.00
23 BREBU Consolidare platformă rezervoare de apă, comuna Brebu, judeţul Prahova 580,617.00
24 BREBU Anvelopare Şcoală 300,843.00
25 BREBU Modernizare DC 4 din DJ 214-Cabana Pădurarului, sat Pietriceaua, comuna Brebu, judeţul Prahova-Tronson III 900,130.00
26 CĂRBUNEŞTI Construire Grădiniţă în comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova 526,588.00
27 CĂRBUNEŞTI Modernizare drumuri de interes local în comuna Cărbuneşti, judeţul Prahova 4,367,596.00
28 CEPTURA Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale "Nichita Stănescu" din comuna Ceptura, judeţul Prahova 5,000,000.00
29 CERAŞU Extindere reţea de alimentare cu apă şi branşamente în comuna Ceraşu, judeţul Prahova 4,200,832.00
30 CERAŞU Mansardare şi împrejmuire grădiniţă Ceraşu în comuna Ceraşu, judeţul Prahova 1,201,680.00
31 CERAŞU Modernizare şi compartimentare mansardă Liceul Tehnologic în comuna Ceraşu, judeţul Prahova 1,154,813.00
32 CIORANI Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Ciorani, judeţul Prahova 20,192,832.00
33 COCORĂŞTII COLT Extindere Şcoală Gimnazială, comuna Cocorăştii Colţ 1,593,522.00
34 COCORĂŞTII COLT Extindere reţea de canalizare în satele Persunari, Chesnoiu, Ghioldum, Cocorăştii Grind, Colţu De Jos, Satu de Sus 12,467,233.00
35 COCORĂŞTII MISLII Infrastructură rutieră DC 133 km 0+900-2+200, judeţul Prahova 898,997.00
36 COCORĂŞTII MISLII Modernizare drumuri săteşti DS 514, DS 614 şi construire pod peste pârâul Doftaneţ punct Solescu, comuna Cocorăştii Mislii, jud. Prahova 2,709,543.00
37 COLCEAG Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Colceag, judeţul Prahova 12,169,371.00
38 CORNU Extindere canalizare pe strada Topşenilor din comuna Cornu, judeţul Prahova 1,620,668.00
39 CORNU Demolare anexe - P, construire grădiniţă cu program prelungit - 3 grupe - P+1E+M în comuna Cornu, judeţul Prahova 3,467,444.03
40 CORNU Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova 2,474,841.89
41 CORNU Modernizare strada Plaiul Cornului din PCT Podu-Lat până la Poartă Mânăstire+100 metri în comuna Cornu, judeţul Prahova 965,923.00
42 COSMINELE Modernizare drumuri comunale în comuna Cosminele, judeţul Prahova 4,728,680.00
43 DRAJNA Modernizare şi extindere reţea canalizare şi staţie epurare în satul Drajna de Jos, comuna Drajna, judeţul Prahova 11,094,131.81
44 DRAJNA Reabilitare, consolidare, etajare, mansardare Şcoală Ogretin, comuna Drajna, jud. Prahova 549,403.96
45 DRAJNA Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local din comuna Drajna, jud. Prahova 8,496,658.00
46 DRĂGĂNEŞTI Gospodărie de apă potabilă în satele Belciug, Hătcărău şi Tufani în comuna Drăgăneşti, judeţul Prahova şi înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în satele Drăgăneşti, Meri şi Hătcărău, în comuna Drăgăneşti, judeţul Prahova 10,416,692.00
47 DUMBRĂVEŞTI Înfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare în Comuna Dumbraveşti, judeţul Prahova 12,832,226.00
48 FÎNTÎNELE Asfaltare drumuri de inters local în comuna Fîntînele, judeţul Prahova 8,027,530.00
49 FULGA Înfiinţare reţea de canalizare în sistem centralizat în comuna Fulga, judeţul Prahova, satele: Fulga de Jos şi Fulga de Sus 15,055,971.00
50 GORGOTA Extindere reţele de canalizare în comuna Gorgota, judeţul Prahova 6,585,771.00
51 GORGOTA Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova 7,855,785.00
52 GORNET Înfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Gornet, judeţul Prahova 10,820,368.00
53 GORNET Modernizare drum comunal DC 43A în comuna Gornet, judeţul Prahova 1,473,060.00
54 GORNET Modernizare drum comunal DC 44 în comuna Gornet, judeţul Prahova 2,405,220.00
55 GORNET-CRICOV Reabilitare şi modernizare şcoală cu clasele I-VIII în comuna Gornet-Cricov, judeţul Prahova 875,289.00
56 GURA VITIOAREI Înfiinţare sistem alimentare cu apă, sat Bughea de Jos, comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova 4,316,368.00
57 GURA VITIOAREI Modernizare drumuri de interes local în comuna Gura Vitioarei, judeţul Prahova 5,559,705.00
58 IORDĂCHEANU Înfiinţare sistem de canalizare menajeră în comuna Iordăcheanu, judeţul Prahova 7,471,000.00
59 JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 206, Talea, km 7+740-km 9+000, judeţul Prahova 1,696,931.00
60 JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 231 , Gornet-Păcureţi, de la km 8+310, judeţul Prahova 2,422,499.00
61 JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecţia cu DJ 101 I şi str. Buda 25,637,900.00
62 JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA Reabilitare DJ 102 I Valea Doftanei, km 35+100-km 37+620 11,262,141.00
63 LAPOŞ Modernizare drumuri comunale şi vicinale, Comuna Lapoş 9,742,127.00
64 LIPĂNEŞTI Reabilitare reţea de apă potabilă, construire branşamente şi realizare reţea de hidranţi în satele Lipăneşti, Sipotu şi Zamfira, comuna Lipăneşti, judeţul Prahova 1,851,723.30
65 LIPĂNEŞTI Construire sistem de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere în satul Lipăneşti şi sat Sipotu, comuna Lipăneşti, judeţul Prahova 12,890,306.09
66 LIPĂNEŞTI Înfiinţare Grădiniţă cu program prelungit în comuna Lipăneşti 2,150,152.00
67 MĂGURELE Înfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Măgurele, judeţul Prahova 13,401,913.00
68 MĂGURELE Reabilitare şi modernizare Şcoala Veche şi Grădiniţa Măgurele 1,513,789.00
69 MĂGURENI Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, judeţul Prahova 18,084,954.00
70 MĂNECIU Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu apă în Comuna Măneciu, judeţul Prahova 5,858,824.00
71 MĂNECIU Extindere Şcoala Gimnazială sat Măneciu Pământeni, comuna Măneciu, judeţul Prahova 1,782,972.24
72 MĂNEŞTI Realizare sistem de alimentare cu apă şi staţie de tratare a apei în comuna Măneşti, judeţul Prahova 12,988,639.00
73 MUNICIPIUL CÂMPINA Modernizare strada Parcului 2,411,015.00
74 OLARI Execuţie trotuare, şanţuri şi podeţe, în comuna Olari, judeţul Prahova 8,808,927.00
75 ORAŞ AZUGA Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi a oraşului Azuga-Etapa II 10,854,020.00
76 ORAŞ BĂICOI Grădiniţă cu program normal nr. 1, Băicoi, judeţul Prahova 204,680.00
77 ORAŞ BĂICOI Modernizare şi reabilitare Şcoală cu clasele I-VIII, Ţintea, Corp C 1 şi C 2, oraş Băicoi, jud. Prahova 2,213,685.00
78 ORAŞ BĂICOI Modernizare şi reabilitare Şcoală Generală nr. 2, str. Viilor, oraş Băicoi, judeţul Prahova 1,441,734.00
79 ORAŞ BĂICOI Modernizare şi reabilitare Şcoală Gimnazială Lilieşti, str. Progresuului, nr. 2, oraş Băicoi, judeţul Prahova 278,222.00
80 ORAŞ BĂICOI Reabilitare şi modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraş Băicoi, judeţul Prahova 1,862,372.00
81 ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI Gospodărie apă Seciu în oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova 803,876.00
82 ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI Modernizare şi extindere staţie de epurare în oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova 7,463,247.00
83 ORAŞ BUŞTENI Colegiul Ion Kalinderu - echipamente IT 222,000.00
84 ORAŞ BUŞTENI Colegiul Ion Kalinderu - mobilier specific didactic 40,000.00
85 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare termică-Grădiniţa nr. 2 Cezar Petrescu Buşteni 64,355.00
86 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare termică-Şcoala Gimnazială Nestor Urechia-Buşteni 414,000.00
87 ORAŞ BUŞTENI Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Şcoala Gimnazială Nestor Urechia, Oraşul Buşteni 165,000.00
88 ORAŞ BUŞTENI Modernizare Strada Telecabinei 1,303,300.00
89 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare şi modernizare Strada Crinei 1,107,000.00
90 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare şi modernizare străzi oraş Buşteni: Caraiman, Cuza Vodă, Jepilor 2,586,782.73
91 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare şi modernizare străzi oraş Buşteni: Codrului, Prelungirea Codrului, Clăbucet, Prelungirea Clăbucet, General Praporgescu, Morarului 590,590.00
92 ORAŞ BUŞTENI Reabilitare şi modernizare străzi oraş Buşteni: Vasile Alecsandri, 1 Mai, Matei Basarab, Erou Dumitru Rădulescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Eroilor, Valea Albă, Costilei 4,499,106.00
93 ORAŞ COMARNIC Lucrări de consolidare, reparaţii generale şi renovare a Localului II al Liceului „Simion Stolnicu” din oraşul Comarnic 2,593,767.19
94 ORAŞ COMARNIC Modernizarea unor porţiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podu-Virtos şi Ghioseşti 2,919,247.31
95 ORAŞ MIZIL Continuare lucrări şcoală 10 săli de clasă-Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu 3,354,426.93
96 ORAŞ MIZIL Modernizare străzi din pământ în oraşul Mizil, jud. Prahova 12,210,151.00
97 ORAŞ SINAIA Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Colegiul Mihail Cantacuzino, Oraşul Sinaia 1,067,500.00
98 ORAŞ SINAIA Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente IT şi dotări independente pentru Şcoală Gimnazială „Principesa Maria”, Oraşul Sinaia 348,845.00
99 ORAŞ SINAIA Reparaţii capitale str. Zamora, oraş Sinaia 500,000.00
100 ORAŞ SLĂNIC Reabilitare şi modernizare străzi: Logofăt Tăutu, Duzilor, Soarelui, Frunzei, Livezi în Oraşul Slănic 862,311.00
101 ORAŞ VĂLENII DE MUNTE Extindere corp clădire P+1E cu funcţiunea de Şcoală Gimnazială Vălenii de Munte 2,350,000.00
102 ORAŞ VĂLENII DE MUNTE Reabilitare, construire şarpantă, recompartimentare şi amenajări interioare atelier şcolar cu destinaţia săli de clasă 3,100,000.00
103 ORAŞ VĂLENII DE MUNTE Pod peste pârâul Tarsica în oraşul Vălenii de Munte 900,000.00
104 PĂULEŞTI Canalizare menajeră sat Găgeni comuna Pauleşti judeţul Prahova 14,564,760.00
105 PĂULEŞTI Extindere, reabilitare, modernizare Grădiniţă, sat Pauleşti, comuna Pauleşti, judeţul Prahova 2,755,142.00
106 PLOPU Canalizare şi staţie de epurare ape uzate, comuna Plopu, judeţul Prahova, Etapa I-staţie de epurare şi reţea de canalizare satele Plopu şi Nisipoasa 15,514,930.07
107 PODENII NOI Înfiinţare sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Podenii Noi, judeţul Prahova 16,144,854.00
108 PODENII NOI Înfiinţare Grădiniţă cu program prelungit în satul Mehedinţa, comuna Podenii Noi 1,580,224.00
109 POIENARII BURCHII Modernizare drumuri locale în sat Ologeni şi Tatarai 3,767,842.00
110 POSEŞTI Modernizare străzi în comuna Poseşti, judeţul Prahova 10,680,630.89
111 PROVIŢA DE JOS Dotarea cu mobilier şcolar a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Proviţa de Jos, judeţul Prahova 210,000.00
112 PROVIŢA DE SUS Consolidare şi modernizare DS 2344 Schiopota, comuna Proviţa de Sus 2,486,710.00
113 PROVIŢA DE SUS Construire pod peste pârâul Proviţa, punct Valea Sultanului 2,030,278.00
114 PUCHENII MARI Modernizare gospodărie de apă şi extindere reţele de apă şi canalizare în comuna Puchenii Mari, judeţul Prahova 17,224,004.00
115 RÎFOV Alimentare cu apă în satele Buda şi Palanca, comuna Rîfov 3,809,351.00
116 RÎFOV Branşamente alimentare apă, comuna Rîfov 803,250.00
117 RÎFOV Înfiinţare reţea canalizare în satele Mălăieşti, Moara Domnească, Rîfov, Buchilas, Goga, Antofiloaia, comuna Rîfov 7,855,022.11
118 RÎFOV Modernizare Şcoală Palanca, comuna Rîfov 574,831.00
119 RÎFOV Reabilitare şi modernizare Şcoală şi Grădiniţă Sicrita, comuna Rîfov 932,838.00
120 RÎFOV Reabilitare, modernizare şi extindere săli multifuncţionale Şcoala Mălăieşti cu clasele V-VIII, comuna Rîfov 1,867,690.00
121 RÎFOV Asfaltare şi modernizare străzi comuna Rîfov 1,470,398.08
122 SĂLCIILE Reabilitare şi extindere Şcoală, realizare sală de sport în satul Sălciile, comuna Sălciile 5,720,320.00
123 SĂLCIILE Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente Şcoala Gimnazială comuna Sălciile 50,000.00
124 SÎNGERU Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Sângeru, judeţul Prahova 1,775,939.00
125 SÎNGERU Modernizare drumuri de interes local în comuna Sângeru, judeţul Prahova 5,040,303.00
126 SECĂRIA Finalizare extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Secăria 1,970,821.00
127 SECĂRIA Străzi în comuna Secăria, lungime de aproximativ 1,8 km-lucrări minime de reabilitare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie 1,384,000.00
128 STARCHIOJD Reţele canalizare menajeră şi staţie epurare, comuna Starchiojd, judeţul Prahova 9,036,150.00
129 STARCHIOJD Modernizare drumuri comunale Starchiojd, Valea Anei, Brădet, Rotarea comuna Starchiojd, judeţul Prahova 9,650,139.00
130 SURANI Modernizare drumuri de interes local: DS 768 (Bracacea), DS 4626 (Florea Stanciu), DS 4567 (Duma) 1,006,258.00
131 ŞIRNA Reabilitare drumuri săteşti, comuna Şirna, judeţul Prahova 5,587,430.00
132 ŞOIMARI Extindere şi reabilitare Şcoală cu clasele I-IV sat Lopatniţa, comuna Şoimari 388,548.00
133 ŞOIMARI Reabilitare Şcoală cu clasele I-IV sat Măgura, comuna Şoimari 519,334.00
134 ŞOIMARI Asfaltare drum local-Zăpodia Mare, în comuna Şoimari, judeţul Prahova 171,037.47
135 ŞOIMARI Construire pod peste pârâul Lopatna în zona Măgura, lucrări conexe şi organizare de şantier, în comuna Şoimari, judeţul Prahova 2,195,528.48
136 ŞOIMARI Construire pod peste pârâul Lopatna între DJ 100 M şi DS 2414 (zona Ionescu), lucrări conexe şi organizare de şantier, în comuna Şoimari, judeţul Prahova 1,121,626.48
137 ŞOTRILE Extindere reţea apă potabilă sat Şotrile şi sat Vistieru, comuna Şotrile, judeţul Prahova 6,345,674.00
138 ŞOTRILE Reabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal, sat Plaiu Câmpinei, comuna Şotrile, judeţ Prahova 1,713,977.00
139 ŞOTRILE Reabilitare şi modernizare Şcoală Generală, comuna Şotrile, judeţul Prahova 953,603.00
140 ŞOTRILE Modernizare drumuri locale comuna Şotrile, judeţul Prahova 8,317,727.10
141 ŞTEFEŞTI Modernizare drumuri locale-comuna Ştefeşti 3,572,518.00
142 TALEA Modernizare drumuri de interes local în comuna Talea, judeţul Prahova 5,337,853.00
143 TĂTARU Proiectare şi execuţie extindere reţea de alimentare cu apă comuna Tătaru - satele Tătaru, Podgoria şi Siliştea 1,075,384.00
144 TĂTARU Reabilitare drum comunal DC 50-comuna Tătaru 1,501,551.00
145 TÎRGŞORU VECHI Modernizare drumuri cartiere noi T 21 sat Strejnicu, T 47 şi T 57 sat Tîrgşoru Vechi, în comuna Tîrgşoru Vechi, judeţul Prahova 7,511,356.19
146 TEIŞANI Extindere reţea canalizare ape uzate în comuna Teişani, jud. Prahova 6,554,449.00
147 TINOSU Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate menajere în satele Tinosu, Pisculeşti şi Predeşti, comuna Tinosu, judeţul Prahova 12,603,431.51
148 TOMŞANI Înfiinţare reţea de canalizare comuna Tomşani, judeţul Prahova 20,414,230.00
149 TOMŞANI Reabilitare şi dotare Şcoală Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan", Tomşani 507,138.13
150 VALEA CĂLUGĂREASCĂ Reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă în comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova 2,621,998.00
151 VALEA CĂLUGĂREASCĂ Reabilitare şi modernizare dispensar în comuna Valea Călugărească, judeţul Prahova 2,428,078.00
152 VALEA DOFTANEI Reabilitare, recompartimentare a dispensarului de medicină umană Valea Doftanei 1,236,763.44
153 VALEA DOFTANEI Modernizare drumuri locale în comuna Valea Doftanei, jud. Prahova - Proiect 3 3,115,265.30
154 VÎLCĂNEŞTI Modernizare şcoală gimnazială, comuna Vîlcăneşti-corp clădire şcoală generală veche 560,970.00
155 VÎLCĂNEŞTI Modernizare drumuri locale şi construirea a două podeţe în satul Trestioara comuna Vîlcăneşti 3,006,434.00

 


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating
(303 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitateAti fost victima unui accident de circulatie? Noi va ajutam sa obtineti banii cuveniti din asigurarea RCA

Din aceeaşi categorie:

Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


Scoala de Arte Frumoase Ploiesti

Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu fotoHoroscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec Inspiratia si creativitatea va pot fi foarte folositoare la locul de munca sau in afaceri. Profitati de acest context favorabil pentru a rezolva chestiuni dificile intr-un mod original!Sfaturile unei persoane mai in varsta din familie v-ar putea ajuta sa evitati greseli costisitoare.Ar fi bine sa nu ii faceti reprosuri partenerului de viata si sa aveti mai multa rabdare cu membrii mai tineri ai familiei! taur Contextul astral al zilei este favorabil realizarilor importante pe plan social si din punct de vedere material. Eastrolog.ro va recomanda sa profitati de ocaziile care apar azi, pentru ca aveti sanse sa obtineti castiguri frumoase. Este o zi buna pentru a va ocupa de rezolvarea problemelor casnice pe care le-ati amanat in ultima vreme.In relatiile cu famila ar fi bine sa dati dovada de rabdare si diplomatie
GEMENI RAC
gemeni S-ar putea sa intampinati dificultati la locul de munca sau in afaceri, din cauza unei probleme financiare care va impiedica sa va puneti planurile in aplicare. Va recomandam sa va pastrati calmul, ca sa nu aveti probleme de sanatate cauzate de stres. Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile unei persoane apropiate care incearca sa va redea buna dispozitie. rac Este posibil sa simtiti nevoia sa rupeti monotonia si sa faceti ceva iesit din comun. Puteti incerca un gen nou de distractie, cu conditia sa nu implice riscuri serioase.Este o zi buna pentru a face diverse schimbari in locuinta sau pentru a calatori.Va sfatuim sa nu cheltuiti sume mari fara sa va consultati cu partenerul de viata, pentru ca altfel riscati sa se ajunga la cearta.
LEU FECIOARĂ
leu Aveti ocazia sa faceti o schimbare importanta in plan profesional sau in afaceri. S-ar putea sa fiti avansat la locul de munca sau sa va pregatiti sa incepeti o afacere noua.Partenerul de viata ar putea fi nemultumit din cauza ca aceasta schimbare risca sa va lase mai putin timp pentru viata de familie.Va sfatuim sa nu luati hotarari in graba, ca sa nu regretati mai tarziu. fecioara In prima parte a zilei este posibil sa primiti o veste neplacuta de la o persoana apropiata si sa fiti nevoit sa va schimbati programul. S-ar putea chiar sa plecati intr-o calatorie. Va puteti baza pe intelegerea si sprijinul partenerului de viata, care va ajuta sa treceti mai usor peste dificultatile zilei.Va sfatuim sa va odihniti mai mult.
BALANŢĂ SCORPION
balanta In prima parte a zilei este posibil sa fiti indispus si sa nu aveti chef sa va ocupati de chestiuni profeionale sau de afaceri. Sunt contraindicate si intalnirile cu prietenii.Va sfatuim sa nu va ocupati de mai multe treburi in acelasi timp.Se pare ca aveti tendinta sa promiteti mai mult decat puteti face si riscati sa ajungeti in situatia de a nu va respecta promisiunile. Incercati sa fiti cat mai realist scorpion Este posibil sa fiti invitat la o intrunire cu persoane apropiate si sa fiti nevoit sa faceti cheltuieli neplanificate.Aveti sanse sa gasiti o solutie ingenioasa pentru o problema pe care ati tot amanat-o.Este o zi buna pentru a finaliza diverse activitati casnice incepute in ultima vreme
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator In prima parte a zilei este posibil sa faceti o calatorie care va prilejuieste cateva realizari neasteptate in plan social si din punct de vedere financiar.Sunt sanse sa vi se propuna un loc de munca sau o afacere care v-ar putea aduce venituri frumoase. Pentru a lua o decizie, puteti sa va bazati pe intuitie dar va sfatuim sa nu va grabiti. Puteti petrece o seara relaxanta impreuna cu cei dragi capricorn Este posibil sa aiba loc un eveniment neasteptat la locul de munca sau in afaceri. Ar putea fi vorba despre un conflict intre colegi sau parteneri, pornind de la o nemultumire mai veche a unuia dintre ei.Daca dovediti ca sunteti impartial, sunt sanse sa contribuiti la dezamorsarea conflictului.Puteti rezolva destul de usor o problema care v-a dat bataie de cap in ultima vreme, daca incercati sa o abordati altfel decat pana acum
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator S-ar putea sa fiti tentat sa faceti cheltuieli neplanificate, cu care partenerul de viata nu este de acord. Daca va pastrati calmul si evitati o cearta, puteti gasi impreuna o solutie de compromis. In a doua parte a zilei este posibil sa primti un telefon sau un mesaj in urma caruia decideti sa va schimbati programul pentru ziua urmatoare. Ar putea fi vorba despre o calatorie in interes profesional sau de afaceri, care nu suporta amanare.Va sfatuim sa fiti prudent si sa nu va asumati riscuri inutile. pesti In prima parte a zilei este posibil sa aflati ca urmeaza sa primiti o suma de bani sau alt beneficiu material la care nu v-ati asteptat. Ar putea fi vorba despre un premiu, o prima, o mostenire etc.Daca intampinati dificultati de comunicare cu colegii sau cu prietenii, eastrolog.ro va sfatuieste sa nu insistati si sa amanati rezolvarea chestiunilor importante.Dupa-amiaza se intrevede un drum scurt impreuna cu o persoana apropiata.
Sursa: www.eastrolog.roISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 20 august 2017
Autentificare
Responsive website newspaper by eng. Constantin Ianc
stiriactuale.ro