Vineri, 24 noiembrie 2017 - 8:23:51
EUR
EURO = 4.6551 RON
Moneda euro a crescut
USD
USD = 3.965 RON
Dolarul american a scazut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

Start-up Nation: Cum se întocmeşte bugetul proiectului prin care soliciţi 44.000 de euro de la stat


16 mai 2017

După publicarea recentă a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul programului Start-up Nation România, beneficiarii intră în linie dreaptă cu pregătirea proiectelor: după înfiinţarea întreprinderilor, pasul următor este stabilirea bugetului investiţiei şi întocmirea planului de afaceri. Programul va fi deschis, conform estimărilor, la finalul lunii mai 2017 sau începutul lunii iunie 2017. Află cei zece paşi pe care trebuie să îi parcurgi, pentru întocmirea bugetului proiectului.

În cadrul acestui program de finanţare sunt eligibile întreprinderile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017 care pregătesc şi depun o solicitare de finanţare, conform schemei de ajutor de minimis publicată de Agenţia pentru Implementarea Programelor şi Proiectelor pentru IMM-uri (AIPPIMM). Bugetul alocat anului 2017 va permite finanţarea unui număr de cel mult 10.000 de întreprinderi nou-înfiinţate.

Conform acestei scheme de minimis, ajutorul nerambusabil ce va fi acordat este de cel mult 200.000 lei / beneficiar (aproximativ 44.000 de euro), sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului.

Notă: Deşi forma iniţială a schemei de minimis nu includea, în categoria cheltuielilor eligibile, a salariilor şi a autoturismelor, propunerile şi solicitările venite în ultimele două luni din partea antreprenorilor interesaţi de accesarea acestui program de finanţare au dus la includerea acestora în varianta publicată vineri, 5 mai 2017. În plus, întreprinzătorii au acum posibilitatea de a include în planurile de afaceri cheltuieli suplimentare, precum utilităţile şi chiria spaţiilor de lucru, dar şi taxa pe valoarea adăugată (TVA), în cazul firmelor neplătitoare de TVA, conform Codului Fiscal.

Zece paşi necesari pentru întocmirea bugetului

În cadrul programului Start-up Nation România, sunt eligibile două tipuri de cheltuieli:

 • cheltuieli cu investiţia, necesare realizării obiectivului asumat prin proiect;
 • cheltuieli operaţionale, pentru o perioadă de până la un an de zile de la momentul semnării contractului de finanţare.

Pentru a realiza un buget al proiectului, va trebui să verifici lista cheltuielilor eligibile permise în cadrul acestui program de finanţare şi să stabileşti, acolo unde este cazul, plafonul maxim pe care îl estimezi.

1.  Stabileşte valoarea investiţiei necesare

Primul pas pe care trebuie să îl faci, atunci când vrei să stabileşti valoarea totală a unui proiect, este să întocmeşti o listă cu toate cheltuielile necesare realizării proiectului tău în condiţii optime. În acest moment, este important să nu omiţi nicio cheltuială care s-ar putea dovedi necesară implementării proiectului.

2. Verifică lista cheltuielilor eligibile

Lista cheltuielilor eligibile este publicată în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru programul Start-up Nation România:

 • echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) necesare desfăşurării activităţilor;
 • achiziţionarea de spaţii de lucru (clădiri, hale, inclusiv din elemente prefabricate), fără funcţie locativă. Valoarea acestora va fi stabilită, la momentul achiziţiei, pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR;
 • aparate şi instalaţii de măsură;
 • mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerţ stradal şi autoutilitare;
 • echipamente IT;
 • achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • achiziţionarea de instalaţii pentru obţinerea unei economii de energie;
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare;
 • realizarea unei pagini web pentru promovarea activităţii solicitantului, în limită maximă de  8,000 de lei fără TVA;
 • active necorporale precum brevete de inventie, francize, software pentru comerţul on-line;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale în limita a maxim 3.000 lei fără TVA.
 • TVA pentru aplicanţii neplătitori de TVA, conform Codului Fiscal; 

Pentru scrierea şi depunerea proiectului, dar şi pentru implementarea acestuia în condiţii optime, programul Start-up Nation România acceptă decontarea unor cheltuieli de consultanţă până la pragul maxim de 8.000 lei fără TVA.

Pentru activităţile de rent a car, şcoli de şoferi sau activităţi de taximetrie nu este limitată valoarea maximă şi numărul de autoturisme achiziţionate. Pentru alte activităţi, achiziţia de autoturisme este eligibilă până la pragul maxim de 36.000 lei fără TVA (aproximativ 8.000 de euro) şi doar un autoturism / beneficiar.

3. Analizează piaţa şi estimează valoarea de achiziţie a investiţiei tale

După ce ai stabilit cheltuielile necesare, va trebui să estimezi cât mai precis valoarea de achiziţie pentru fiecare element din lista ta.

În cazul achiziţiei de bunuri, echipamente IT, mobilier, autovehicule, etc cea mai eficientă soluţie este aceea de a solicita oferte de preţ din partea unor furnizori. Nu este obligatoriu să faci acest lucru, însă va trebui să justifici, în cadrul planului de afaceri, necesitatea fiecărei achiziţii propuse, iar preţul este un element extrem de important.

Dacă supraestimezi valoarea achiziţiilor propuse, vei risca respingerea proiectului. Acest program de finanţare gestionează fonduri europene şi naţionale, astfel că eficienţa utilizării acestora este urmărită cu stricteţe.

Pe de altă parte, nu este recomandat să negociezi valoarea achiziţiilor în această fază a proiectului, când încă nu ai siguranţa obţinerii finanţării nerambursabile. În cazul în care vei semna contractul de finanţare, va trebui să te încadrezi, pentru fiecare achiziţie prin buget, în valoarea stabilită în această etapă. Astfel, o negociere făcută la momentul redactării planului de afaceri îţi poate provoca cheltuieli neeligibile în implementarea proiectului, pe care le vei suporta din fonduri proprii.

4. Stabileşte cheltuielile operaţionale

La punctul anterior au fost prezentate cheltuielile de investiţii. După realizarea obiectivului, programul Start-up Nation România îţi permite să decontezi, pentru o perioadă de cel mult un an de zile de la data semnării contractului de finanţare, o serie de cheltuieli operaţionale, menţionate în schema de ajutor de minimis:

 • salarii;
 • utilităţi:
 • chirii aferente spaţiilor de lucru.

Toate aceste cheltuieli sunt eligibile pentru o perioadă maximă de un an de zile de la semnarea contractului de finanţare.

În cazul cheltuielilor salariale, schema de minimis menţionează că şi contribuţiile angajatului şi contribuţiile angajatorului sunt eligibile până la nivelul salariului mediu pe economie. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.342 de lei în luna martie 2017, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, iar dacă vrei să calculezi valoarea contribuţiilor sociale care revin angajatului şi angajatorului, poţi folosi acest calculator de salarii.

Atunci când incluzi aceste cheltuieli în cadrul bugetului, ia în calcul perioada pentru care soliciţi decontarea lor. Deşi ghidul menţionează o perioadă de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanţare, poţi ajunge la concluzia că nu ai nevoie de salariaţi, dacă nu ai încă utilajele livrate şi puse în funcţiune. Astfel, poţi deconta salariile pentru o perioadă mai scurtă de timp.

5. Stabileşte valoarea totală a proiectului tău

Estimarea valorii totale a proiectului presupune ca tu să însumezi cheltuielile de investiţii şi pe cele operaţionale. Nu uita să iei în calcul TVA-ul aferent cheltuielilor sau contribuţiile sociale ale angajatului sau angajatorului.

Valoarea totală a proiectului nu reprezintă, automat, valoarea sprijinului pe care îl vei primi. Ajutorul nerambursabil, în cadrul acestui program de finanţare, este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, dar fără a depăşi 200.000 de lei (aproximativ 44.000 de euro).

6. Stabileşte valoarea eligibilă şi neeligibilă a proiectului tău

Valoarea oricărui proiect are o componentă eligibilă şi una neeligibilă. Dacă mai sus am discutat despre cheltuielile eligibile ale unui proiect, vom vedea, mai jos, ce tipuri de cheltuieli sunt considerate neeligibile în cadrul acestui program de finanţare.

Vei avea o primă cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului tău dacă nu respecţi pragurile valorice prezentate mai sus, în cazul diverselor tipuri de cheltuieli, ca de exemplu:

 • orice plată către firma de consultanţă peste pragul de 8.000 de lei, fără TVA;
 • realizarea unui site de prezentare cu un buget mai mare de 8.000 de lei, fără TVA;
 • urmarea unui curs de antreprenoriat a cărui valoare plătită este mai mare de 3.000 de lei;
 • includerea în cadrul proiectului a unor cheltuieli salariale peste pragul salariului mediu pe economie.

În aceste situaţii, valoarea ce depăşeşte pragurile valorice impuse în schema de ajutor de minimis va trebui suportată din fonduri proprii sau credite bancare. O altă cheltuială neeligibilă ce poate interveni în cadrul proiectului tău va fi TVA-ul aferent investiţiei sau costurilor operaţionale cu utilităţile şi chiria, dacă firma ta este neplătitoare de TVA.

Înainte de a depune proiectul, vezi avantajele şi dezavantajele înregistrării în scopuri de TVA a întreprinderii tale.

7. Calculează ajutorul nerambursabil pe care îl poţi solicita

Ajutorul financiar nerambursabil reprezintă, în cadrul acestui apel de proiecte, 100% din valoarea eligibilă a proiectului, însă fără a depăşi 200.000 de lei / beneficiar. Astfel, dacă proiectul tău conţine şi valori neeligibile, va trebui să le scazi din valoarea totală a proiectului. În cazul în care valoarea totală eligibilă a proiectului depăşeşte pragul de 200.000 de lei, va trebui să contribui cu surse proprii pentru acoperirea diferenţei.

8.  Valorile neeligibile trebuie să fie susţinute din surse proprii

Toate valorile neeligibile ale proiectului vor trebui suportate din fonduri proprii sau din credite bancare.

Iată un exemplu de calcul:

Să presupunem că vrei să achiziţionezi, prin intermediul acestui program de finanţare, un autoturism în valoare de 10.000 de euro, fără TVA, pentru o activitate de formare profesională. Conform schemei de minimis aferentă programului de finanaţare, autoturismele sunt eligibile până la pragul de 8.000 de euro, fără TVA. Astfel, diferenţa de 2.000 de euro va trebui suportată din fonduri proprii sau din credite bancare.

De asemenea, TVA-ul va deveni o cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului, atunci când firma este neplătitoare de TVA, ceea ce va însemna că vei suporta din fonduri proprii încă 1.900 de euro (19% din valoarea de achiziţie de 10.000 de euro).

În total, în exemplul de mai sus, ajutorul nerambursabil va fi de 8.000 de euro, iar contribuţia ta va fi în valoare de 3.900 de euro. Pentru această valoare va trebui să nominalizezi sursele de finanţare: surse proprii sau credite bancare.

9. Întocmeşte un cash flow al proiectului

După ce ai stabilit valoarea totală a proiectului, ajutorul nerambusabil şi contribuţia proprie, va trebui să întocmeşti un flux de numerar al proiectului. Va trebui să ţii cont, în această etapă a proiectului, de eşalonarea în timp a investiţiei şi de modalitatea de plată pe care finanţatorul o acceptă în cadrul acestui program de finanţare.

Astfel, confiorm schemei de minimis, în cadrul programului Start-up Nation România, anumite cheltuieli (cele legate de investiţie) pot fi plătite prin mecanismul cererii de plată. Acest lucru înseamnă că beneficiarul va primi, din valoarea facturii, doar valoarea eligibilă,  conform calculului de la punctul anterior. Cheltuielile neeligibile vor fi acoperite din surse proprii de către beneficiar.

Alte cheltuieli, precum salariile şi contribuţiile sociale, vor fi decontate prin mecanismul cererii de rambusare. Acest lucru înseamnă că va trebui să dispui, în prima etapă, de întreaga sumă. Conform schemei de minimis, documentaţia de decont poate fi depusă în maxim trei tranşe pe întreaga durată a celor 12 luni de implementare. Astfel, va trebui să dispui de banii pentru salarii şi contribuţii sociale pentru cel puţin patru luni, înainte de a cere rambursarea lor.

Dacă luăm în calcul o perioadă de 30 de zile în care finanţatorul va procesa cererea ta, atunci va trebui să dispui deja de banii necesari pentru plata salariilor din luna a cincea. Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituţia bancară parteneră un credit punte, care va fi achitat după primirea acordului de utilizare din partea finanţatorului.

10. Completează formularele solicitate în schema de minimis

După ce ai întocmit bugetul proiectului tău şi ai estimat valoarea ajutorului nerambusabil pe care o vei solicita, va trebui să prezinţi aceste informaţii în cadrul unor documente menţionate în cadrul schemei de minimis pentru programul Start-up Nation România.

Astfel, la depunerea proiectului, trebuie să întocmeşti un plan de afaceri, ce va conţine, printre altele, detaliile discutate în cadrul acestui articol. De asemenea, va fi necesară prezentarea surselor de finanţare ale investiţiei:

 • ajutor financiar nerambursabil;
 • surse proprii;
 • credite bancare.

Proiectul urmează să fie depus în format electronic, în cadrul aplicaţiei on-line de pe site-ul AIPPIMM. Selecţia proiectelor va fi realizată în ordinea inversă a punctajelor obţinute, iar la egalitate de punctaj vor fi aplicate criterii suplimentare, precum numărul de noi locuri de muncă pe care beneficiarii le vor crea ca urmare a implementării propriilor proiecte.

Termenul de depunere al proiectelor nu a fost încă anunţat, perioada estimată de către oficialii Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat fiind sfârşitul lunii mai sau începutul lunii iunie.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating  rating  rating
(438 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Consultatii medicale de calitate

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitateAti fost victima unui accident de circulatie? Noi va ajutam sa obtineti banii cuveniti din asigurarea RCA

Din aceeaşi categorie:


loading...Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu foto

Scoala de Arte Frumoase PloiestiHoroscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec Se pare ca sunteti nemultumit de tot ce se petrece si aveti tendinta sa-i criticati pe toti. Eastrolog.ro va sfatuieste sa va temperati spiritul critic, pentru ca riscati sa fiti considerat arogant. Nu este exclus sa intampinati dificultati in relatiile sentimentale. Dupa-amiaza s-ar putea sa aflati ca o ruda din alta localitate urmeaza sa va faca o vizita. taur In prima parte a zilei s-ar putea sa va simtiti fara vlaga si sa nu puteti termina o lucrare inceputa mai demult. Riscati sa primiti reprosuri din partea colegilor si chiar sa apara tensiuni. Va sfatuim sa nu provocati discutii in contradictoriu, daca nu vreti sa va complicati situatia. Ar fi bine sa va odihniti mai mult.
GEMENI RAC
gemeni Este posibil sa fiti indispus din cauza unor probleme sentimentale. Relatiile cu prietenii pot avea de suferit daca ii evitati. In schimb, aveti mari sanse de reusita in activitati casnice, precum reparatii, mutat mobila, zugravit etc. Puteti sa va bazati pe intuitie. rac Se pare ca nu sunteti multumit de nimic si va enervati din orice. Nu suportati glumele celor din jur si va aprindeti usor, fie pentru ca partenerul de viata a cheltuit prea mult, fie pentru ca nu gasiti un obiect etc. Incercati sa nu exagerati si sa va pastrati calmul!
LEU FECIOARĂ
leu La locul de munca sau in afaceri, un coleg sau un asociat v-ar putea da o veste care va obliga sa va schimbati complet planurile pentru azi. Starea de confuzie pe care o resimtiti este trecatoare, asa ca nu are rost sa va ingrijorati. Va recomandam sa evitati calatoriile lungi. Daca nu aveti incotro, fiti atent la bagaje si la acte, pentru ca exista riscul sa le uitati pe undeva! fecioara S-ar putea sa aveti divergente cu partenerul de viata, din cauza ca nu sunteti de acord cu schimbarile pe care doreste sa le faca in casa. Pentru a evita o cearta, va recomandam sa tineti seama si de dorintele familiei. Ar fi bine sa nu va suprasolicitati si sa va odihniti mai mult.
BALANŢĂ SCORPION
balanta Este posibil sa intampinati dificultati pe plan sentimental si financiar. Pastrati-va calmul si inarmati-va cu rabdare! Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile prietenilor apropiati si ale rudelor. scorpion In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti indispus din cauza amanarii unei intalniri de afaceri in care v-ati pus mari sperante. Eastrolog.ro va sfatuieste sa va temperati nervozitatea, fiindca altfel puteti ajunge in situatii neplacute. Ar fi bine sa discutati calm cu persoana iubita, ca sa nu declansati o cearta inutila.
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti dezamagit din cauza ca un coleg pe care il considerati prieten incearca sa va discrediteze. Va sfatuim sa va concentrati asupra problemelor importante pe le aveti de rezolvat astazi. Relatiile cu persoana iubita sunt foarte bune, ceea ce va mentine moralul ridicat. capricorn S-ar putea sa va afecteze lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri si va pierdeti increderea in el. Va sfatuim sa fiti prudent in tot ce faceti. Ar fi bine sa amanati eventualele decizii privind investitiile. In a doua parte a zilei o persoana apropiata v-ar putea ruga sa ii dati o mana de ajutor intr-o problema de sanatate.
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator Dimineata s-ar putea sa fiti indispus dupa ce aflati ca o ruda are probleme de sanatate. Se pare ca astazi nu va puteti concentra prea bine, asa ca este recomandabil sa nu luati decizii importante. Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu o persoana mai in varsta. pesti Ar fi bine sa amanati afacerile si intalnirile cu persoane importante. In prima parte a zilei este posibil ca o ruda mai tanara sa va ceara un imprumut. Se pare ca are nevoie de bani pentru cursuri, carti sau altceva legat de studii. Spre seara s-ar putea sa aflati ca o persoana apropiata urmeaza sa plece in strainatate.
Sursa: www.eastrolog.roISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 24 noiembrie 2017
Autentificare
stiriactuale.ro