Sâmbătă, 23 septembrie 2017 - 3:56:36
EUR
EURO = 4.595 RON
Moneda euro a scazut
USD
USD = 3.8316 RON
Dolarul american a scazut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

Start-up Nation: Cum se întocmeşte bugetul proiectului prin care soliciţi 44.000 de euro de la stat


16 mai 2017

După publicarea recentă a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul programului Start-up Nation România, beneficiarii intră în linie dreaptă cu pregătirea proiectelor: după înfiinţarea întreprinderilor, pasul următor este stabilirea bugetului investiţiei şi întocmirea planului de afaceri. Programul va fi deschis, conform estimărilor, la finalul lunii mai 2017 sau începutul lunii iunie 2017. Află cei zece paşi pe care trebuie să îi parcurgi, pentru întocmirea bugetului proiectului.

În cadrul acestui program de finanţare sunt eligibile întreprinderile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017 care pregătesc şi depun o solicitare de finanţare, conform schemei de ajutor de minimis publicată de Agenţia pentru Implementarea Programelor şi Proiectelor pentru IMM-uri (AIPPIMM). Bugetul alocat anului 2017 va permite finanţarea unui număr de cel mult 10.000 de întreprinderi nou-înfiinţate.

Conform acestei scheme de minimis, ajutorul nerambusabil ce va fi acordat este de cel mult 200.000 lei / beneficiar (aproximativ 44.000 de euro), sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului.

Notă: Deşi forma iniţială a schemei de minimis nu includea, în categoria cheltuielilor eligibile, a salariilor şi a autoturismelor, propunerile şi solicitările venite în ultimele două luni din partea antreprenorilor interesaţi de accesarea acestui program de finanţare au dus la includerea acestora în varianta publicată vineri, 5 mai 2017. În plus, întreprinzătorii au acum posibilitatea de a include în planurile de afaceri cheltuieli suplimentare, precum utilităţile şi chiria spaţiilor de lucru, dar şi taxa pe valoarea adăugată (TVA), în cazul firmelor neplătitoare de TVA, conform Codului Fiscal.

Zece paşi necesari pentru întocmirea bugetului

În cadrul programului Start-up Nation România, sunt eligibile două tipuri de cheltuieli:

 • cheltuieli cu investiţia, necesare realizării obiectivului asumat prin proiect;
 • cheltuieli operaţionale, pentru o perioadă de până la un an de zile de la momentul semnării contractului de finanţare.

Pentru a realiza un buget al proiectului, va trebui să verifici lista cheltuielilor eligibile permise în cadrul acestui program de finanţare şi să stabileşti, acolo unde este cazul, plafonul maxim pe care îl estimezi.

1.  Stabileşte valoarea investiţiei necesare

Primul pas pe care trebuie să îl faci, atunci când vrei să stabileşti valoarea totală a unui proiect, este să întocmeşti o listă cu toate cheltuielile necesare realizării proiectului tău în condiţii optime. În acest moment, este important să nu omiţi nicio cheltuială care s-ar putea dovedi necesară implementării proiectului.

2. Verifică lista cheltuielilor eligibile

Lista cheltuielilor eligibile este publicată în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru programul Start-up Nation România:

 • echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) necesare desfăşurării activităţilor;
 • achiziţionarea de spaţii de lucru (clădiri, hale, inclusiv din elemente prefabricate), fără funcţie locativă. Valoarea acestora va fi stabilită, la momentul achiziţiei, pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR;
 • aparate şi instalaţii de măsură;
 • mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerţ stradal şi autoutilitare;
 • echipamente IT;
 • achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • achiziţionarea de instalaţii pentru obţinerea unei economii de energie;
 • achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare;
 • realizarea unei pagini web pentru promovarea activităţii solicitantului, în limită maximă de  8,000 de lei fără TVA;
 • active necorporale precum brevete de inventie, francize, software pentru comerţul on-line;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale în limita a maxim 3.000 lei fără TVA.
 • TVA pentru aplicanţii neplătitori de TVA, conform Codului Fiscal; 

Pentru scrierea şi depunerea proiectului, dar şi pentru implementarea acestuia în condiţii optime, programul Start-up Nation România acceptă decontarea unor cheltuieli de consultanţă până la pragul maxim de 8.000 lei fără TVA.

Pentru activităţile de rent a car, şcoli de şoferi sau activităţi de taximetrie nu este limitată valoarea maximă şi numărul de autoturisme achiziţionate. Pentru alte activităţi, achiziţia de autoturisme este eligibilă până la pragul maxim de 36.000 lei fără TVA (aproximativ 8.000 de euro) şi doar un autoturism / beneficiar.

3. Analizează piaţa şi estimează valoarea de achiziţie a investiţiei tale

După ce ai stabilit cheltuielile necesare, va trebui să estimezi cât mai precis valoarea de achiziţie pentru fiecare element din lista ta.

În cazul achiziţiei de bunuri, echipamente IT, mobilier, autovehicule, etc cea mai eficientă soluţie este aceea de a solicita oferte de preţ din partea unor furnizori. Nu este obligatoriu să faci acest lucru, însă va trebui să justifici, în cadrul planului de afaceri, necesitatea fiecărei achiziţii propuse, iar preţul este un element extrem de important.

Dacă supraestimezi valoarea achiziţiilor propuse, vei risca respingerea proiectului. Acest program de finanţare gestionează fonduri europene şi naţionale, astfel că eficienţa utilizării acestora este urmărită cu stricteţe.

Pe de altă parte, nu este recomandat să negociezi valoarea achiziţiilor în această fază a proiectului, când încă nu ai siguranţa obţinerii finanţării nerambursabile. În cazul în care vei semna contractul de finanţare, va trebui să te încadrezi, pentru fiecare achiziţie prin buget, în valoarea stabilită în această etapă. Astfel, o negociere făcută la momentul redactării planului de afaceri îţi poate provoca cheltuieli neeligibile în implementarea proiectului, pe care le vei suporta din fonduri proprii.

4. Stabileşte cheltuielile operaţionale

La punctul anterior au fost prezentate cheltuielile de investiţii. După realizarea obiectivului, programul Start-up Nation România îţi permite să decontezi, pentru o perioadă de cel mult un an de zile de la data semnării contractului de finanţare, o serie de cheltuieli operaţionale, menţionate în schema de ajutor de minimis:

 • salarii;
 • utilităţi:
 • chirii aferente spaţiilor de lucru.

Toate aceste cheltuieli sunt eligibile pentru o perioadă maximă de un an de zile de la semnarea contractului de finanţare.

În cazul cheltuielilor salariale, schema de minimis menţionează că şi contribuţiile angajatului şi contribuţiile angajatorului sunt eligibile până la nivelul salariului mediu pe economie. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2.342 de lei în luna martie 2017, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, iar dacă vrei să calculezi valoarea contribuţiilor sociale care revin angajatului şi angajatorului, poţi folosi acest calculator de salarii.

Atunci când incluzi aceste cheltuieli în cadrul bugetului, ia în calcul perioada pentru care soliciţi decontarea lor. Deşi ghidul menţionează o perioadă de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanţare, poţi ajunge la concluzia că nu ai nevoie de salariaţi, dacă nu ai încă utilajele livrate şi puse în funcţiune. Astfel, poţi deconta salariile pentru o perioadă mai scurtă de timp.

5. Stabileşte valoarea totală a proiectului tău

Estimarea valorii totale a proiectului presupune ca tu să însumezi cheltuielile de investiţii şi pe cele operaţionale. Nu uita să iei în calcul TVA-ul aferent cheltuielilor sau contribuţiile sociale ale angajatului sau angajatorului.

Valoarea totală a proiectului nu reprezintă, automat, valoarea sprijinului pe care îl vei primi. Ajutorul nerambursabil, în cadrul acestui program de finanţare, este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, dar fără a depăşi 200.000 de lei (aproximativ 44.000 de euro).

6. Stabileşte valoarea eligibilă şi neeligibilă a proiectului tău

Valoarea oricărui proiect are o componentă eligibilă şi una neeligibilă. Dacă mai sus am discutat despre cheltuielile eligibile ale unui proiect, vom vedea, mai jos, ce tipuri de cheltuieli sunt considerate neeligibile în cadrul acestui program de finanţare.

Vei avea o primă cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului tău dacă nu respecţi pragurile valorice prezentate mai sus, în cazul diverselor tipuri de cheltuieli, ca de exemplu:

 • orice plată către firma de consultanţă peste pragul de 8.000 de lei, fără TVA;
 • realizarea unui site de prezentare cu un buget mai mare de 8.000 de lei, fără TVA;
 • urmarea unui curs de antreprenoriat a cărui valoare plătită este mai mare de 3.000 de lei;
 • includerea în cadrul proiectului a unor cheltuieli salariale peste pragul salariului mediu pe economie.

În aceste situaţii, valoarea ce depăşeşte pragurile valorice impuse în schema de ajutor de minimis va trebui suportată din fonduri proprii sau credite bancare. O altă cheltuială neeligibilă ce poate interveni în cadrul proiectului tău va fi TVA-ul aferent investiţiei sau costurilor operaţionale cu utilităţile şi chiria, dacă firma ta este neplătitoare de TVA.

Înainte de a depune proiectul, vezi avantajele şi dezavantajele înregistrării în scopuri de TVA a întreprinderii tale.

7. Calculează ajutorul nerambursabil pe care îl poţi solicita

Ajutorul financiar nerambursabil reprezintă, în cadrul acestui apel de proiecte, 100% din valoarea eligibilă a proiectului, însă fără a depăşi 200.000 de lei / beneficiar. Astfel, dacă proiectul tău conţine şi valori neeligibile, va trebui să le scazi din valoarea totală a proiectului. În cazul în care valoarea totală eligibilă a proiectului depăşeşte pragul de 200.000 de lei, va trebui să contribui cu surse proprii pentru acoperirea diferenţei.

8.  Valorile neeligibile trebuie să fie susţinute din surse proprii

Toate valorile neeligibile ale proiectului vor trebui suportate din fonduri proprii sau din credite bancare.

Iată un exemplu de calcul:

Să presupunem că vrei să achiziţionezi, prin intermediul acestui program de finanţare, un autoturism în valoare de 10.000 de euro, fără TVA, pentru o activitate de formare profesională. Conform schemei de minimis aferentă programului de finanaţare, autoturismele sunt eligibile până la pragul de 8.000 de euro, fără TVA. Astfel, diferenţa de 2.000 de euro va trebui suportată din fonduri proprii sau din credite bancare.

De asemenea, TVA-ul va deveni o cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului, atunci când firma este neplătitoare de TVA, ceea ce va însemna că vei suporta din fonduri proprii încă 1.900 de euro (19% din valoarea de achiziţie de 10.000 de euro).

În total, în exemplul de mai sus, ajutorul nerambursabil va fi de 8.000 de euro, iar contribuţia ta va fi în valoare de 3.900 de euro. Pentru această valoare va trebui să nominalizezi sursele de finanţare: surse proprii sau credite bancare.

9. Întocmeşte un cash flow al proiectului

După ce ai stabilit valoarea totală a proiectului, ajutorul nerambusabil şi contribuţia proprie, va trebui să întocmeşti un flux de numerar al proiectului. Va trebui să ţii cont, în această etapă a proiectului, de eşalonarea în timp a investiţiei şi de modalitatea de plată pe care finanţatorul o acceptă în cadrul acestui program de finanţare.

Astfel, confiorm schemei de minimis, în cadrul programului Start-up Nation România, anumite cheltuieli (cele legate de investiţie) pot fi plătite prin mecanismul cererii de plată. Acest lucru înseamnă că beneficiarul va primi, din valoarea facturii, doar valoarea eligibilă,  conform calculului de la punctul anterior. Cheltuielile neeligibile vor fi acoperite din surse proprii de către beneficiar.

Alte cheltuieli, precum salariile şi contribuţiile sociale, vor fi decontate prin mecanismul cererii de rambusare. Acest lucru înseamnă că va trebui să dispui, în prima etapă, de întreaga sumă. Conform schemei de minimis, documentaţia de decont poate fi depusă în maxim trei tranşe pe întreaga durată a celor 12 luni de implementare. Astfel, va trebui să dispui de banii pentru salarii şi contribuţii sociale pentru cel puţin patru luni, înainte de a cere rambursarea lor.

Dacă luăm în calcul o perioadă de 30 de zile în care finanţatorul va procesa cererea ta, atunci va trebui să dispui deja de banii necesari pentru plata salariilor din luna a cincea. Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituţia bancară parteneră un credit punte, care va fi achitat după primirea acordului de utilizare din partea finanţatorului.

10. Completează formularele solicitate în schema de minimis

După ce ai întocmit bugetul proiectului tău şi ai estimat valoarea ajutorului nerambusabil pe care o vei solicita, va trebui să prezinţi aceste informaţii în cadrul unor documente menţionate în cadrul schemei de minimis pentru programul Start-up Nation România.

Astfel, la depunerea proiectului, trebuie să întocmeşti un plan de afaceri, ce va conţine, printre altele, detaliile discutate în cadrul acestui articol. De asemenea, va fi necesară prezentarea surselor de finanţare ale investiţiei:

 • ajutor financiar nerambursabil;
 • surse proprii;
 • credite bancare.

Proiectul urmează să fie depus în format electronic, în cadrul aplicaţiei on-line de pe site-ul AIPPIMM. Selecţia proiectelor va fi realizată în ordinea inversă a punctajelor obţinute, iar la egalitate de punctaj vor fi aplicate criterii suplimentare, precum numărul de noi locuri de muncă pe care beneficiarii le vor crea ca urmare a implementării propriilor proiecte.

Termenul de depunere al proiectelor nu a fost încă anunţat, perioada estimată de către oficialii Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat fiind sfârşitul lunii mai sau începutul lunii iunie.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating  rating  rating
(432 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitateDin aceeaşi categorie:


loading...Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu foto

Scoala de Arte Frumoase PloiestiHoroscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec Se pare ca resimtiti o stare de nemultumire si iritare si aveti tendinta sa va iesiti usor din fire.Este recomandat sa faceti apel la stapanirea de sine si sa evitati reactiile exagerate.In relatia cu partenerul de viata ar fi bine sa ocoliti subiectele delicate, care pot conduce la discutii aprinse. taur Este posibil ca astazi sa aveti un spirit critic iesit din comun si o tendinta de a exagera. Dupa-amiaza s-ar putea sa incepeti pregatirile pentru o calatorie in interes personal. Seara aveti ocazia sa va relaxati in compania unor persoane dragi
GEMENI RAC
gemeni In prima prte a zilei exista riscul sa va dezamagiti un prieten apropiat. Atentie: sunteti predispus la gafe! Eastrolog.ro va sfatuieste sa nu ii cautati nod in papura partenerului de viata. Ar fi bine sa ascultati sfaturile unei persoane mai in varsta din familie, chiar daca nu va convine tot ce are de spus. rac S-ar putea sa fiti nelinisitit din cauza unor dificultati financiare trecatoare. Nu este cazul sa va faceti probleme. Dupa-amiaza este posibil ca o ruda apropiata sa va imprumute o suma importanta sau sa va propuna o colaborare de pe urma careia puteti castiga bine. Va sfatuim sa aveti rabdare si sa va ascultati intuitia.
LEU FECIOARĂ
leu Astazi aveti tendinta de a fi prea insistent, cu riscul de a deveni chiar sacaitor. Este posibil ca o neintelegere cu un prieten apropiat sa va puna pe ganduri. Va pricepeti foarte bine sa va sustineti punctul de vedere, dar asta nu inseamna ca aveti dreptate chiar intotdeauna. Va sfatuim sa fiti calm si prudent, ca sa evitati confruntarile inutile. fecioara La locul de munca sau in afaceri aveti tendinta sa acordati prea multa importanta unor chestiuni relativ marunte si sa tensionati relatiile cu colegii sau cu partenerii.Daca priviti lucrurile cu mai multa detasare, cresc sansele de a gasi o rezolvare eficienta. Ar fi bine sa va relaxati mai mult. Daca aveti ocazia sa iesiti in aer liber impreuna cu persoana iubita, eastrolog.ro va recomanda sa nu ezitati.
BALANŢĂ SCORPION
balanta Se intrevad cateva drumuri scurte, in care reusiti sa imbinati interesele profesionale cu cele personale.S-ar putea ca partenerul de viata sa nu fie de acord sa cumparati un obiect de valoare. Se pare ca resimtiti o stare de nervozitate accentuata si sunteti tentat sa exagerati. Va recomandam sa evitati discutiile in contradictoriu. scorpion Este posibil sa fiti irascibil si sa nu reusiti sa va controlati nervozitatea. Exista riscul sa provocati discutii aprinse sau chiar certuri. Pastrati-va calmul si evitati sa discutati despre subiecte delicate! Seara ar fi bine sa stati acasa, in mijlocul familiei.
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator Aveti tendinta sa va enervati din orice, cu riscul de a va trezi in situatii neplacute. Va recomandam sa amanati discutiile si deciziile importante in afaceri sau la locul de munca, pentru ca azi sansele de reusita sunt mici. V-ar prinde bine o activitate relaxanta, in compania unui prieten capricorn Se pare ca aveti dificultati de concentrare. Va sfatuim sa nu va ocupati de mai multe lucruri in acelasi timp, pentru ca riscati sa faceti greseli cu consecinte pe termen lung. Limitati-va la activitati de rutina si nu refuzati ajutorul colegilor! In a doua parte a zilei s-ar putea sa primiti o vizita care nu va incanta.
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator Un prieten v-ar putea reda buna dispozitie si optimismul propunandu-va o colaborare. Va recomandam sa finalizati proiectele deja incepute si sa nu neglijati familia. Ascultati cu rabdare parerile partenerului de viata! Dupa-amiaza s-ar putea sa aveti o neintelegere cu un vecin. pesti In prima parte a zilei sunteti predispus la exagerari. O discutie banala cu un coleg de serviciu ar putea sa degenereze intr-o cearta.Pentru a evita conflictele, ar fi bine sa fiti mai flexibil si sa nu incercati sa va impuneti punctul de vedere cu orice pret. Este recomandat sa amanati calatoriile de afaceri si intalnirile cu prietenii.
Sursa: www.eastrolog.roISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 23 septembrie 2017
Autentificare
Responsive website newspaper by eng. Constantin Ianc
stiriactuale.ro