Sâmbătă, 20 iulie 2024 - 12:50:26
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


ADMITERE LICEU 2013/ Cum se completeaza fisa de admitere


5 aprilie 2013

Ministerul Educaţiei a publicat pentru elevii care se pregătesc de admiterea la liceu un GHID al admiterii computerizate, precum şi un MODEL DE COMPLETARE AL FIŞEI DE ÎNSCRIERE în anul şcolar 2013-2014.

Ministerul Educaţiei a venit în ajutorul elevilor care în anul şcolar 2013-2014 se pregătesc să intre la liceu. Ca să nu mai existe probleme în completarea fişei de admitere, Ministerul a pregătit un GHID:

 

1. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.

 

2. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat. Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc! Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite! Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.

 

3. Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate.

 

4. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu îţi poate dăuna în niciun fel. Oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis! Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru niciuna din opţiunile exprimate. Nu există niciun "număr magic" de opţiuni care trebuie completate pe fişă: important este ca acest numar să fie suficient de mare că să permită repartizarea şi să fie ordonate – de la cea mai dezirabilă la cea mai puţindezirabilă.

 

5. Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă! Este posibil ca anul acesta media de intrare la una din opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mai mică. Mediile anilor trecuţi sunt orientative.

 

6. Validarea fişelor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţii - eventualele greşeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea neciteaţa a codurilor liceelor pot cauza neplăceri. Computerul "nu ştie" că un elev a completat codul 115, dar de fapt îl interesează specializarea cu numărul 151 sau că media de absolvire nu este 5,75 ci 7,55!

Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de pe fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse ele în baza de date. Fişa astfel tipărită, numită "fişa martor" se transmite la

şcoala de provenienţă. În cele câteva zile rămase între introducerea fişei în computer şi data limită, diriginţii sunt cei care convoacă la şcoală toţi elevii însoţiţi de părinţi, care verifică opţiune cu opţiune corespondenţa fişei de martor cu fişa originală, semnând pentru conformitate. Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia.

 

7. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei.

 

8. După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată.

 

9. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe lista unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune. Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu (pentru ca locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv ramâne nerepartizat.

 

Ministerul Educaţiei a publicat CALENDARUL ADMITERII LA LICEU pentru anul şcolar 2013-2014. Înscrierile pentru probele de aptitudini şi de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, în funcţie de profilul liceului, încep din 27 mai, iar înscrierile pentru repartizarea computerizată le vor face secretariatele şcolilor în data de 5 iulie.

Unităţile de învăţământ gimnaziale vor afişa oferta de şcolarizare sau de formare profesională pe 1 mai, când elevii se vor putea informa despre ce profil, ce domenii sau calificări profesionale pot urma în învăţământul liceal sau în cel profesional, se arată în calendar. De asememenea, vor fi tipărite şi broşuri care să cuprindă toate informaţiile admiterii, care va fi valabilă pentru elevi din 7 mai, în aceeaşi zi când inspectoratele vor tarnsmite la şcoli lista cu centrele de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru. Tot pe 7 mai, va fi afişat graficul şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora.

Între 13 şi 31 mai, vor avea loc şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare. În data de 5 iulie se va afişa la fiecare unitate de învăţământ gimnazială lista candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Tot atunci, secretariatele şcolilor vor completa fişele de înscriere ale elevilor. Pe 8 iulie se vor elibera fişele de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ.

Înscrierea pentru probele de aptitudini are loc între 27 şi 29 mai, urmând ca acestea să se ţină între 30 mai – 1 iunie. Rezultatele se vor afişa pe 3 iunie, în aceeaşi zi în care se vor depune contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 4 iunie

 

 


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 20 iulie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro