Joi, 1 decembrie 2022 - 9:59:17
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

IMM-urile vor primi până la 200.000 euro pentru investiţii dacă angajează 7 persoane


11 mai 2013


Statul va acorda ajutoare de până la 200.000 euro pentru IMM-urile care fac investiţii, pe o perioadă fiscală de trei ani, dacă aceste firme creează şi păstrează şapte locuri de muncă pe o perioadă de 3 ani de la realizarea investiţiei, în cazul sumelor peste 100.000 euro.

Ajutoarele de minimis, totalizând 400 milioane lei (100 milioane euro), se vor acorda IMM-urilor pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, că fonduri nerambursabile, în cuantum de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate pentru finanţare. Ajutoarele trebuie să se încadreze într-un plafon maxim de 200.000 euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 euro în cazul firmelor care au activitate în domeniul transportului rutier, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern.

Plata ajutorului se face în perioada 2014-2016

Schema pentru emiterea de acorduri pentru finanţare va fi derulată din acest an până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, iar plata ajutorului de minimis se efectuează în perioada 2014-2016, în limita bugetului anual alocat schemei.

Autorităţile estimează că vor beneficia de aceste fonduri aproximativ 1.000 de IMM-uri.

Firmele vor primi aceste ajutoare dacă se angajează că vor păstra angajaţii existenţi la data depunerii cererii de finanţare şi că vor crea, până la finalizarea investiţiei, cinci locuri de muncă, pentru ajutoarele de maxim 100.000 euro, respectiv şapte locuri pentru sumele cuprinse între 100.000 şi 200.000 euro.

Dintre acestea, cel puţin două, respectiv trei locuri de muncă trebuie să fie acordate unor persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele trei luni. Firmele trebuie să menţină aceste posturi încă trei ani de la finalizarea investiţiei.

Condiţii

În plus, IMM-urile trebuie să nu mai fi primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori) sau, în cazul în care au beneficiat de acestea, sumă să nu fi depăşit plafoanele menţionate.
Acestea vor prezenta un plan de investiţii pentru care solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, precum şi un studiu tehnico-economic din care să rezulte viabilitatea proiectului de investiţii şi eficientă economică a întreprinderii solicitante în următorii trei ani de la finalizarea investiţiei.
IMM-urile trebuie să fie fără datorii la bugetul de stat şi să nu se afle în proceduri de executare silită, insolventa, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare.

Statul a mai acordat ajutoare de minimis pentru IMM-uri în cadrul unei scheme de 100 milioane euro pentru perioada 2007-2011, care a fost epuizată integral în 2010 prin aprobarea a 905 proiecte. Dintre acestea s-au realizat 821 de proiecte, beneficiind de ajutoare de 371,29 milioane lei din totalul disponibil de 397,17 milioane lei (100 milioane euro).

Ajutoarele au fost date cu aceleaşi plafoane, de 100.000 euro, respectiv 200.000 euro, fără ca firmele să fie condiţionate atunci de crearea de locuri de muncă.
"Aplicarea acestei scheme urmăreşte stimularea creşterii economice prin dezvoltarea sau modernizarea activităţii IMM-urilor, crearea de noi locuri de muncă şi are efect multiplicator în ceea ce priveşte dezvoltarea furnizorilor de materii prime, materiale, instalaţii şi utilaje, a prestatorilor de servicii", se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Ajutorul de minimis se plăteşte după efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finanţare şi verificarea de către angajaţii Ministerului de Finanţe a respectivelor cheltuieli.

În cazul construcţiilor cu scop industrial, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile se determina pe baza unor standarde de cost, astfel încât firma beneficiara să nu poată deconta cheltuieli supraevaluate.

Ajutorul de minimis se acordă sub formă de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, măsurile de sprijin acordate nefiind supuse obligaţiei de notificare şi autorizare de către Comisia Europeană.

Ministerul Finanţelor Publice va păstra o evidenţă a ajutoarelor de minimis acordate în baza acestei schemei pe o perioadă de zece ani fiscali de la data la care a fost acordat ultimul ajutor de minimis în cadrul schemei.

Totodată, ministerul va verifica periodic, timp de 3 ani de la finalizarea investiţiei, respectarea îndeplinirii condiţiilor de către firmele beneficiare.
IMM-urile sunt definite ca societăţi comerciale cu un număr mediu de personal până la 249 raportat în anul anterior şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Duo_best_gaz

Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook
ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 1 decembrie 2022
Autentificare
stiriactuale.ro