Miercuri, 24 iulie 2024 - 10:13:28
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Cresc contribuţiile de asigurări ale angajaţilor. PFA vor fi puternic afectate


7 septembrie 2016

Contribuţiile de asigurări sociale (CAS) ale angajatului vor fi majorate de la 10,5% la 21,7%, iar pentru sănătate (CASS) de la 5,5% la 8,9%, potrivit proiectului de modificare a Codului fiscal obţinut de Profit.ro. În schimb, angajatorii vor fi scutiţi de CAS pentru condiţii normale de muncă, precum şi de CASS. Măsura va afecta persoanele cu activităţi independente care, în prezent, datorează 10,5% şi 5,5%. Povara taxării se va dubla în cazul lor.

Angajatorii vor achita doar CAS pentru condiţii deosebite sau speciale de muncă, de 4,2%, respectiv 8,2%. Astfel, contribuţiile sunt aproape integral mutate în sarcina angajatului sau a persoanei fizice cu activităţi independente, cum sunt Persoanele Fizice Autorizate (PFA) şi profesiile libere.

Pentru a atenua impactul majorării contribuţiilor asupra salariaţilor, proiectul prevede măsuri care vizează salariul mediu brut. Totuşi, atât timp cât contribuţiile sunt transferate preponderent persoanei fizice, există riscul ca impactul să fie resimţit asupra salariilor negociate la valoarea brută.

În prezent, contribuţiile sunt defalcate între angajat şi angajator astfel:

  • Angajatul datorează 10,5% - CAS, 5,5% - CASS, 0,5% - şomaj
  • Angajatorul datorează 15,8% - CAS în condiţii normale de muncă (se adaugă 5 pp pentru condiţii deosebite şi 10 pp pentru condiţii speciale), 5,2% - CASS, 0,5% - şomaj.

Prin proiect, contribuţiile vor fi:

  • Angajatul va datora 21,7% - CAS, 8,9% - CASS
  • Angajatorul va datora 4,2% pentru condiţii deosebite şi 8,2% pentru condiţii speciale de muncă - CAS, 0,8% - şomaj

Angajatorii mai plătesc contribuţii pentru fondul de concedii medicale, fondul de accidente de muncă şi fondul de creanţe salariale. Şi aceste contribuţii sunt în uşoară scădere. Prin urmare, contribuţiile datorate de angajatori se reduc, în timp ce se majorează cele individuale. 

Per total, rata de taxare se micşorează, însă pentru persoanele cu activităţi independente va fi o majorare semnificativă care va resimţită pentru că vor datora 21,7% şi 8,9% faţă de 10,5% - CAS şi 5,5% - CASS. Practic, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor Codului fiscal rata de taxare a PFA se va dubla şi va ajunge la un nivel similar cu cel al salariilor.

Ce prevede proiectul de Cod fiscal în privinţa contribuţiilor

La articolul 64, după alineatul (2) se introduc trei alineate noi, alineatele (3), (4) şi (5) care vor  avea următorul cuprins:

”(3) Cota pentru contribuţia individuală de asigurări sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de state este de 21,7% şi se aplică asupra  bazei de calcul prevăzută pentru fiecare categorie de venit potrivit prevederilor art 61 alin. (1) din prezentul titlu .

(4) Cota pentru contribuţia individulă de asigurari sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări de sănătate este de 8,9% şi se aplică asupra  bazei de calcul prevăzută pentru fiecare categorie de venit potrivit prevederilor art 61 alin. (2) şi (4) din prezentul titlu, cu excepţia veniturilor din pensii pentru care cota de contribuţie este de 5,5%.

(5) Baza lunara de calcul pentru contribuţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în perioada pentru care se stabilesc contribuţiile sociale individuale obligatorii”.

Articolul 138

Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

(1) Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate  pentru activităţile dependente desfăşurate în condiţii deosebite, speciale  sau în alte condiţii de muncă sunt următoarele:

a) 4,2% contribuţia datorată de angajator pentru condiţii deosebite de muncă;

b) 8,4% contribuţia datorată de angajator pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) Pentru  plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 136 alin. (1) lit. b),  c) şi d) cota contribuţiei de asigurări sociale este de 21.7%”.

Articolul 186

Cota de contribuţie de asigurări pentru şomaj

Cota de contribuţie de asigurări pentru şomaj este de 0,80%.”

Articolul 194

Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

                Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este de 0,70%.”

Articolul 203

Cota de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

(1)          Cota de contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este cuprinsă între 0,12% şi 0,70%, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii”

Articolul 211

Cota de contribuţie la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Cota de contribuţie la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator, este de 0,20%.  

Art. IV. – În scopul neutralizării efectelor majorării cotelor de contribuţie de asigurări sociale individuală şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate individuală, datorate de persoanele fizice, ca urmare a includerii contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajatori, se introduce următoarea măsură tranzitorie:

(1) În scopul asigurării aceluiaşi venit net pentru angajat, dar şi a pastrării nivelului costului total cu salariile pentru angajator, începand cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariul de bază brut lunar aferente contractelor individuale de muncă, raporturilor de serviciu, actelor de detaşare sau a statutelor speciale prevăzute de lege, aflate in derulare se modifică dupa cum urmează:

(a) pentru salariile de bază brute  lunare mai mici sau egale cu 5 câştiguri salariale medii brute pe economie, salariul brut lunar de bază se majorează cu 21%. Procentul de 21% reprezintă suma contribuţiilor angajatorului la fondul de asigurări sociale şi fondul de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

(b) pentru salariile de bază brute lunare mai mari decât 5 câştiguri salariale medii pe economie, salariul brut lunar de bază se majorează cu 2.815 lei. Suma de 2.815 lei este egală cu suma dintre contribuţiile angajatorului la fondul de asigurări sociale şi fondul de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, calculate pentru echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, luând în calcul că salariul mediu brut pentru 2016 este de 2.681lei.

 (2)  Nerespectarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) se sanctionează cu amendă egală cu dublul diferenţelor constatate în minus de către organul fiscal.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 24 iulie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro