Duminică, 3 martie 2024 - 3:28:55
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Poziţie privind transparenţa în unităţile de învăţământ prahovene


4 martie 2016

În conformitate cu prevederile art. 65 din  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor, aprobat prin OMECTS nr. 4247/2010, privind responsabilitatea Consiliilor Judeţene ale Elevilor de a reprezenta şi apăra drepturile şi interesele elevilor în unităţile de învăţământ de pe raza teritorială a judeţului, şi având în vedere atribuţiile comisiei „Avocatul Elevului”, Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova emite următoarea poziţie:

Consiliul Judeţean al Elevilor Prahova solicită unităţilor de învăţământ din judeţul Prahova, instituţii publice cu personalitate juridică, să respecte prevederile art. 5 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. În acelaşi timp, luând în considerare declaraţiile ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, privind solicitarea, de către Minister, a bugetelor unităţilor de învăţământ, CJE Prahova doreşte să colaboreze cu Inspectoratul Şcolar Judeţean al judeţului Prahova  pentru crearea unui mecanism prin care se poate cere şi verifica transparenţa în unităţile de învăţământ.

Elevii, beneficiari primari ai educaţiei, au dreptul să ştie de câţi bani dispun şcolile în care învaţă şi pe ce se cheltuiesc aceşti bani. Aceştia trebuie să aibă atât accesul la documentele importante ale şcolii, cât şi posibilitatea de a putea influenţa modul de cheltuire a banilor în şcolile lor. Deşi mulţi directori de unităţi de învăţământ preuniversitar consideră inoportună implicarea elevilor în deciziile administrative, argumentând că astfel de chestiuni nu privesc elevii, CJE Prahova consideră că deciziile administrative ale şcolii vizează direct atât elevii, cât şi calitatea vieţii şcolare a acestora, şi fără o influenţă a elevilor în deciziile şcolii, conducerile unităţilor de învăţământ nu au legitimitatea necesară în a hotărî aceste aspecte.

CJE Prahova reaminteşte că Legea nr. 544/2001 obligă toate instituţiile publice să comunice publicului, din oficiu, printre altele, următoarele documente: actele normative care reglementează funcţionarea unităţii de învăţământ, structura organizatorică, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil, precum şi programele şi strategiile proprii.

Conform art. 12 al OMEN nr. 4619/2014, şi hotărârile consiliului de administraţie trebuie publicate, la loc vizibil, spre aducere la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate. În acest sens, CJE Prahova consideră imperioasă publicarea cel puţin a acelor hotărâri a Consiliilor de Administraţie care vizează chestiuni administrative la nivelul întregii şcoli, sau care au un efect direct asupra vieţii şcolare şi care afectează elevii. Nu este admisibilă situaţia în care un Consiliu de Administraţie adoptă hotărâri care afectează elevii, aceştia fiind obligaţi să respecte nişte prevederi care nu le-au fost aduse la cunoştinţă.

Unităţile de învăţământ din judeţul Prahova trebuie conduse după un singur principiu: acela că, indiferent de situaţie, primează interesul superior al beneficiarilor primari ai educaţiei. O şcoală transparentă, unde deciziile se iau numai după consultarea elevilor şi toate documentele relevante sunt publice, este cu adevărat o şcoală centrată pe elevi.

Transparenţa decizională nu este o dorinţă a Consiliului Judeţean al Elevilor. Ea este cerută de legile în vigoare, legi pe care toţi cetăţenii sunt obligaţi să le respecte, mai ales cei care se află la conducerea unor instituţii publice. Atât timp cât această transparenţă decizională nu există, nu este o problemă nici de etică, nici de principii. Este nimic mai mult decât o încălcare a legii.

CJE Prahova solicită tuturor unităţilor de învăţământ intrarea în legalitate şi respectarea Legii nr. 544/2001 şi a OMEN nr. 4619/2014. Nerespectarea acestor prevederi constituie abuz şi se supune căilor legale de atac, conform legilor în vigoare, atât prin contencios administrativ, cât şi prin alte modalităţi.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN AL ELEVILOR PRAHOVA,
VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI NAŢIONAL AL ELEVILOR,

Ruxandra-Maria RISTOIU


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin

Clinica Roua


Hidroprahova

Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebookservicii complete deratizare,dezinsectie,dezinfectie


ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 2 martie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro