Sâmbătă, 18 mai 2024 - 7:47:00
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Reabilitare surse de apă, aducţiune, staţii de tratare şi rezervoare în oraşele Sinaia şi Comarnic


15 noiembrie 2023

Hidro Prahova S.A. a semnat, în data de 06.11.2023, contractul de proiectare şi execuţie intitulat PH-CL-13, “Reabilitare surse de apă, aducţiune, staţii de tratare şi rezervoare în oraşele  Sinaia şi Comarnic”.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

Obiectul contractului constă în: 

 

-        Reabilitare captare Valea Dorului; 

-        Reabilitare conducta de aducţiune captare Valea Dorului – STAP Valea Dorului; 

-        Reabilitare Staţie de tratare Valea Dorului; 

-        Reabilitare Staţie de tratare Opller; 

-        Reabilitare rezervor de înmagazinare Cumpătu; 

-        Reabilitare rezervor de înmagazinare Furnica; 

-        Reabilitare rezervor de înmagazinare Mănăstire;

-        Reabilitare rezervor de înmagazinare Spital; 

-        Reabilitare captare Valea Florei – Comarnic; 

-        Reabilitare conducta de aducţiune captare Valea Florei – STAP Vatra Sat.

 

Lucrările se referă la: 

a)    Activităţi de proiectare - Proiect Tehnic de Execuţie şi orice documentaţie necesară pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor; suport pentru Beneficiar în obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare; 

b)    Lucrări de constructie; 

c)    Furnizare şi montaj utilaje şi echipamente tehnologice; 

d)    Testare şi punere în funcţiune; 

e)    Instruirea personalului Beneficiarului; 

f)      Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanţie. 

 

Valoarea totală a contractului este de 72.670.885,30 RON fără TVA. 

 

Contractul a fost încheiat cu asocierea formată din S.C. CORAL S.R.L. (lider de asociere), cu asociaţii  S.C. CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A. şi S.C. CONCELEX S.R.L. 

Durata acestui contract este de 24 luni.

 

Hidro Prahova S.A. derulează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 03.10.2022 cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.   

Data finalizării proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanţare este 3.409.901.179,12 din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea reţelelor de apă şi de canalizare din localităţile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO PRAHOVA S.A., precum şi dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creşterea capacităţii de furnizare.

Totodată, Proiectul de dezvoltare regională îşi propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare şi epurare în localităţile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

Obiectivul Proiectului vizează extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare în 42 de localităţi din judeţul Prahova: 

·      Adunaţi, Albeşti Paleologu, Aluniş, Ariceştii Zeletin, Azuga 

·      Băicoi, Balta Doamnei, Bălţeşti, Băneşti, Bertea, Breaza, Buşteni 

·      Câmpina, Cărbuneşti, Ceraşu, Comarnic

·      Drăgăneşti, Dumbrava

·      Fulga

·      Gherghiţa 

·      Izvoarele 

·      Mizil

·      Păcureţi, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Proviţa de Sus, Proviţa de Jos

·      Sălciile, Scorţeni, Sinaia, Şirna, Slănic, Şoimari, Ştefeşti, Surani 

·      Telega, Tinosu, Tomşani 

·      Urlaţi 

·      Vălenii de Munte, Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Prahova”, un număr de 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă faţă de capacităţile existente, iar 190.810 locuitori echivalenţi, vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la e-mail: [email protected].

Persoană de contact: Mădălina Stan (manager de contract).

 


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 17 mai 2024
Autentificare
stiriactuale.ro