Joi, 13 iunie 2024 - 1:00:36
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Prahova asaltată de alunecări de teren


13 martie 2013

Primăvara a readus în atenţia autorităţilor locale şi judeţene o problemă foarte veche care creează neplăceri prahovenilor de ani de zile. Alunecările de teren, căci despre această problemă este vorba, afectează în acest moment opt localităţi: comunele Cornu, Surani, Telega, Lapoş, Brebu, Predealul Sărări, Şoimari şi oraşul Breaza.

Într-o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, prefectul Marius Sersea împreună cu Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova au analizat notele de constatare şi evaluare pentru locaţiile afectate de alunecări de teren.

  1. comuna Cornu

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

-  Pe drumul judeţean DJ101R (strada Sinăii), în punctul „Frâncu”, se observă o tasare a carosabilului pe o lungime de aprox. 50 m cu o denivelare de aprox. 1,5 m faţă de cota iniţială a carosabilului din amonte şi aval, afectând şi conducta de canalizare. În acelaşi punct pe ambele părţi ale carosabilului, pe partea înierbată s-au produs tasări ale acostamentului drumului, sistemul rutier rămânând în consolă (suspendat), circulaţia rutieră desfăşurându-se cu mare dificultate, cu posibilitatea întreruperii circulaţiei auto în zonă. A fost distrus gardul proprietăţii doamnei Frâncu Floarea pe o lungime de aproximativ 50 m. Există pericolul real de a fi fisurată conducta de gaze naturale ce traversează această zonă şi de prăbuşire a unui stâlp de electricitate (linie de joasă tensiune). Consiliul Judeţean Prahova a realizat studiul geotehnic pentru zona afectată, urmând expertiza tehnică.

- În satul Cornu de Jos, pe strada Topşenilor, pe amplasamentul Mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul şi Sfânta Cuvioasă Eufrosina, s-a reactivat alunecarea de teren care se manifestă pe o lungime de aproximativ 1000 m, lăţime 100 m şi o adâncime de  200 m. Fundaţia construcţiei cu destinaţia bucătărie, sală de mese şi chilii este suspendată, producând  fisurarea pereţilor exteriori, interiori şi a pardoselii, construcţia fiind în pericol iminent de prăbuşire. La momentul constatării persoanele aflate în această clădire erau evacuate, fiind mutate pe un alt amplasament al Mânăstirii.

- În punctul „Teren de Sport” – Cornu de Sus, datorită diferenţei mare de nivel faţă de „Valea lui Sărăcilă” cât şi a fenomenelor meteorologice din ultima perioadă, s-a reactivat alunecarea de teren din această zonă, care se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 1000 mp. Datorită alunecării de teren s-a accentuat tasarea colţului stâng al terenului în partea nord-vest, pe o suprafaţă de aproximativ 25 mp, afectând şi fundaţia (fisuri şi dislocări ale fundaţiei).

EVALUARE

Drumuri judeţene (DJ101R): 0,050 km – valoare: 2172, 50 mii lei

Consolidare versant: 10,1 ha – valoare: 3500,00 mii lei

Alte obiective (Mănăstire): 1 – valoare: 100,00 mii lei

Propunere:  Proiect Hotărâre de Guvern pentru obţinerea fondurilor necesare lucrarilor de consolidare şi stopare a fenomenului de alunecare din zona „Mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul şi Sfânta Cuvioasă Eufrosina”.

 

2.         comuna Surani

- Datorită fenomenelor meteorologice care au avut loc în sezonul rece 2012-2013, pe drumul judeţean DJ233, în zona tubului care asigură scurgerea apelor pluviale de pe versanţi şi subtraversează drumul în punctul TEC, au apărut mai multe gropi în asfalt. Gropile au adâncimi de aproximativ 30 cm. fiind de diferite dimensiuni, pe o lungime totală, în aval şi amonte de subtraversare, de aproximativ 30 m. În această zonă se observă că a fost distrusă apărarea de mal a DJ233 formată din gabioane, aflată pe malul stâng al pârâului Sărata, pe o lungime de aproximativ 15 m, fapt ce a dus la o înclinare a parapetului deformabil al DJ233 pe o lungime de aproximativ 15 m. Circulaţia se desfăşoară cu dificultate, fiind singurul drum de acces spre comuna Ariceştii Zeletin.

- Pe drumul local Magistrală, în punctul „Bratu”, există un podeţ tubular tip ochelari 2x1200 care este avariat. Atât în amonte cât şi în aval de podeţ există o cantitatea mare de aluviuni şi resturi vegetale ce pot obtura secţiunea de scurgere a podeţului în cazul unor precipitaţii abundente.

Propunere: Se va întocmii adresă pentru realizarea unui proiect tehnic cu detalii de execuţie, cu soluţii tehnice pentru DJ 233, se va semnaliza zona afectată şi se va decolmata şi curăţa albia torentului din punctul „Bratu”.

 

3. comuna Telega

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- pe drumul comunal 5 Telega – Meliceşti, în punctul ”pod Bucătari”, s-a produs o eroziune a malului stâng al pârâului Sărata (Telega) la aproximativ 10 m de pod, în amonte,  pe o lungime de aproximativ 15 m, care se află la aproximativ 1 m de drumul comunal.

- pe drumul comunal 5 în punctele Barbu, Puiu Cristea şi Şcoală Centru cât şi pe drumul judeţean 100E s-au produs eroziuni ale malului stâng şi drept al pârâului Sărata (Telega), cât şi afuierea talvegului (scăderea cotei talvegului) datorită ruperii unor praguri de fund existente, acest lucru afectând fundaţiile zidurilor de sprijin.

- pe tot pârâul Sărata se impun lucrări de regularizare şi reparare/construire a unor praguri de fund. În acest sens în anul 2006 a fost întocmit un studiu de impact privind „Regularizarea pârâului Sărata (Telega) şi afluenţi în zona localităţilor Telega, Scorţeni şi Cocorăştii Mislii”, ordonator de credite fiind Administraţia Bazinală de Ape Buzău – Ialomiţa.

Propunere: Se va întocmii adresă pentru realizarea documentaţiei tehnice cu detaliile de execuţie şi se va semnaliza zona DC5.

4.comuna Telega

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- Urmare a fenomenelor meteorologice abundente (ploi, zăpezi) căzute în ultima perioadă, pe raza localităţii Telega în data de 19.01.2013 s-a activat o alunecare de teren ce a afectat drumul comunal DC 133 Buştenari-Telega, pe partea stângă în punctul Chiriac km. 16+950 - 17+000.

- Alunecarea se manifestă pe un front de aproximativ de 50m, o diferenţă de nivel de aproximativ 12m şi o lungime de aproximativ 70m  şi a afectat platforma  drumului  prin rupturi şi crăpături la nivelul acostamentului şi carosabilului şi a fost dezgolită conducta de apă din polipropilenă cu diametrul Ф 120 ce alimentează satul Buştenari.

- Alunecarea de teren se află într-un echilibru instabil, existând pericolul de reactivare a acesteia, punând în pericol DC 133 care este singura cale de acces către localitate şi implicit întreruperea circulaţiei către satul Buştenari ce are o populaţie de aproximativ 700 locuitori.

EVALUARE

Drumuri comunale:  0,05 km – valoare: 500,00 mii lei

Propunere: Se va întocmii adresă pentru realizarea documentaţiilor de executare a lucrărilor de remediere a zonei afectate - DC 133 punctul ” Chiriac”  şi se va semnaliza zona.

 

5.comuna Lapoş

In satul Glod, pe DJ 100H, km 18+20, în zona proprietăţii Matei Costel la nr. 60, s-au constatat urmatoarele:

- DJ 100H a fost afectat pe o lungime de aprox. 20 m de o tasare locala a terenului ce a avut ca urmare apariţia unor crăpături oblice în corpul drumului şi a două denivelări de aprox. 15-20 cm;

- cauza fenomenului este infiltrarea apei pluviale în structura drumului datorită colmatării şi degradării pereului şanţului de pe partea stângă a drumului, precum şi a podeţului tubular de descărcare, accesul auto în zonă făcându-se cu viteză redusă.

Propunere: Se va întocmii adresă pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a DJ 100H, se va semnaliza zona afectată şi se vor decolmata şanţurile din această zonă.

 

6. oraşul Breaza

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- Pe strada Libertăţii la nr. 112, proprietatea domnului Coman Cicerone şi nr. 114, proprietatea domnului Ionescu Gheorghe au fost afectate de alunecarea de teren a versantului aferent malului stâng al vâlcelului ”şipot” care se manifestă pe o lungime de aproximativ  150 m şi o lăţime de aproximativ 100. Terenul afectat are ca destinaţie livadă-grădină, construcţiile de locuit sunt în afara zonei afectate de alunecarea de teren şi nu prezintă la momentul constatării deteriorări vizibile.

- Pe strada Libertăţii la nr. 107A, proprietatea doamnei Vasilescu Mariana este afectată de alunecarea de teren care se manifestă la limita proprietăţii la aproximativ 2 m, fiind afectată întreaga construcţie de locuit care prezintă fisuri la nivelul pereţilor şi a elevaţiei. La momentul constatării nu se impune evacuarea locuinţei.

La proprietatea familiei Văsâi Adriana nu s-au putut verifica cele constatate de comisia C.L.S.U. a oraşului Breaza, deoarece proprietarul nu se afla acasă.

Proprietatea domnului Necula Dragoş (pe care nu se află construcţii) este afectată în totalitate de aceeaşi alunecare de teren care se manifestă pe o lungime de aproximativ 100 m şi o lăţime de aproximativ 150 m.

- Pe strada Mureşului la nr. 47, proprietar domnul Pavelescu, alunecările de teren din zona învecinată au afectat locuinţa, construcţie D+P+1, aceasta prezentând fisuri la nivelul pereţilor şi elevaţiei, atât la interior cât şi la exteriorul locuinţei.

- Pe strada Mureşului (DJ 207) în dreptul proprietăţii domnului Păşcoiu, nr. 44, alunecarea de teren se află la limita platformei drumului judeţean, afectând consolidarea de mal de pe partea dreaptă, sens de mers Nistoreşti - Şotrile, pe o lungime de aproximativ 50 m, prezentând o deplasare a zidului, în aval, de aproximativ 2 m (zidul nu mai are susţinere decât în piloţii de la capete, mijlocul zidului fiind suspendat în aer). A fost afectată structura şi infrastructura DJ207 pe o lungime de aproximativ 50 m, prezentând rupturi în diagonala drumului formând un prag de aproximativ 5 cm.

Alunecarea de teren din această zonă afectează şi locuinţa de la nr.44A, proprietar domnul Aichel Dumitru, care a efectuat deja lucrări de consolidare a locuinţei şi a terenului.

- Pe strada Tudoseşti, în punctul Bugan s-a efectuat un studiu geotehnic, conform măsurilor dispuse în notele de constatare anterioare, predat primăriei Breaza prin procesul verbal nr.4/17.01.2013 şi înregistrat cu nr. 732/13.01.2013, în care se menţionează că ”terenul cercetat proprietatea domnului Bugan Mihail Sebastian aparţine unei zone extinse afectate de grave alunecări de teren, active sau latente (care însă se pot reactiva oricând atât sub acţiunea factorilor naturali cât şi în urma amenajărilor în vederea construirii).” În prezent alunecările de teren din punctele Bugan şi Maier sunt stabilizate.

Propunere: Se va întocmii adresă pentru realizarea unui proiect tehnic cu soluţii de consolidare şi se va semnaliza zona DJ 207.

 

7.comuna Brebu

 

Datorită precipitaţiilor abundente căzute în perioada decembrie 2012 – ianuarie 2013, pe teritoriul administrativ al comunei Brebu, în sat Megieşesc, zona aval baraj Paltinu, s-au constatat următoarele:

- pe versantul malului stâng al râului Doftana, s-a reactivat alunecarea de teren, fenomenul fiind agresiv şi continuu;

- alunecarea de teren se manifestă pe un front paralel cu drumul local punct „Creţoi – Sora”, cu o lungime de aprox. 200 m, adâncime aprox. 20 m şi o lăţime de aprox 10 m;

- în anumite zone alunecarea se apropie de infrastructura drumului local, acesta prezentând fisuri la nivelul covorului asfaltic;

- casele din zonă prezintă fracturi cu deplasare şi fisuri (aprox. 3 cm), la momentul constatării locuinţele nu se impun a fi evacuate.

Propunere: Se va întocmii adresă pentru realizarea unui proiect tehnic cu soluţiile de consolidare pentru zona afectată şi se va semnaliza zona „aval baraj Paltinu”.

 

8.comuna Predeal Sărari

 

Ca urmare a precipitaţiilor căzute ultima perioadă şi a faptului că apele de suprafaţă şi freatice nu sunt drenate corespunzător, s-a produs o alunecare de teren care a distrus infrastructura şi structura DJ 219  în zona Pod Tulburea – Centru Zâmbroaia, punctul „la Fântâniţa”, pe sensul de mers Predeal Sărari – Surani, pe o lungime de aprox. 30 m cu o adâncime de aprox. 5 m, fenomenul fiind agresiv, activ şi continuu, punând în pericol circulaţia.

De asemenea, datorită fenomenului de alunecare care este agresiv, activ şi continuu,  DJ 219 a fost afectat în următoarele puncte:

- punctul Păsăroiu Ion – pe ambele sensuri de mers Predeal Sărari - Surani, fenomenul de alunecare a produs fracturi cu deplasare în covorul asfaltic de aprox.15 cm, cu fisuri care se manifestă pe  lungime de aprox. 130 m şi lăţime de aprox. 4 m;

- punctul Pietriceni – pe sensul de mers Surani - Predeal Sărari, datorită fenomenului de alunecare s-a produs prăbuşirea întregii structuri a drumului pe o lungime de aprox. 60 m;

- punctul Cireşi – pe sensul de mers Predeal Sărari – Surani, alunecarea de teren a produs o ruptură în covor asfaltic pe o lungime de aprox. 50 m, zona fiind semnalizată corespunzător;

- punctul Malu Morii – pe ambele sensuri de mers Predeal Sărari – Surani a fost distrus terasamentul şi covorul asfaltic cu deplasarea zidului de sprijin pe o lungime de aprox. 50 m, circulaţia desfăşurându-se cu dificultate;

- punctul Achim – pe sensul de mers Vălenii de Munte – Predeal Sărari, s-a tasat drumul pe o lungime de aprox 70 m, fiind afectate ambele sensuri de mers, circulaţia desfăşurându-se cu dificultate;

- punctul Brutarul – pe sensul de mers Predeal Sărari – Surani, prezintă fracturi şi fisuri în covorul asfaltic (în curbă), pe o lungime de aprox. 10 m şi lăţime de aprox. 5 m; la o distanţă de aprox. 100 m, pe sensul de mers Surani – Predeal Sărari covorul asfaltic prezintă denivelări, fisuri şi fracturi pe o lungime de aprox. 10 m şi o lăţime de aprox. 1 m.

Propunere: Se va întocmii adresă pentru realizarea unui proiect de detaliu cu soluţii de remediere pentru zona afectată şi se va semnaliza zona.

 

9. comuna Şoimari

- locuinţa petentei Petre A. Valeria, din comuna Şoimari nr. 718, este construita in anul 1973, cu regim de înălţime parter, cu o structura din tălpi, stâlpi, grinzi din lemn, cu închideri din paianta combinata de cărămida, aşezata pe o fundaţie din bolovani de râu, prezintă dislocări a fundaţiei de piatra continuate si cu crăpături in elementele de închidere (vezi foto);

- zona respectiva nu este materializata in P.U.G.-ul actual ca zona cu risc de alunecare;

- din analiza vizuala a zonei, se poate afirma ca degradările produse la locuinţa mai sus menţionata, se datorează unei alunecări incipiente manifestate prin fisuri in teren, in amonte de amplasament, combinate cu tasări locale, datorate necolectării apelor meteorice;

- cauzele reale producerii efectelor negative constatate in teren, pot fi stabilite cu exactitate doar in urma efectuării unei expertize tehnice a locuinţei si geotehnice a zonei.

Propunere: Se va întocmi adresă pentru realizarea unui studiu geotehnic şi se vor lua măsuri pentru punerea în siguranţă a persoanelor şi bunurilor.

 

 


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 12 iunie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro