Vineri, 24 mai 2024 - 1:02:51
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Recomandările Comisiei Europene pentru România


19 iulie 2013

Comisia Europeană a făcut publice recomandările specifice pentru România în anul 2013, pentru a îmbunătăţii performanţele economice ale acesteia. Comisia a recomandat Consiliului încheierea procedurii de deficit excesiv în cazul României, după ce s-a constatat reducerea deficitului bugetar sub nivelul maxim admis care este de 3%. Recomandările pentru România sunt în număr de opt si vizează o serie de aspecte care ţin de politica fiscală, educaţie, sistemul de sănătate, sistemul de justiţie, reforma administratiei publice.


Aceste recomandări sunt:
1. Implementarea programului preventiv cu Comisia Europeană şi FMI.
2. Finanţe publice şi un sistem de impozitare sustenabile, prin îmbunătăţrea colectării taxelor, egalizarea vârstei de pensionare pentru femei şi bărbaţi, reformarea sistemului de pensii.
3. Reforma sectorului de sănătate pentru creşterea eficienţei acestora.
4. Piaţa muncii, şomajul în rândul tinerilor şi sărăcia. Îmbunătăţirea politicilor active pe piaţa muncii, aplicarea Planului Naţional de Ocupare a Tineretului.
5. Reforma sistemului de învăţământ, alinierea la nevoile de pe piaţa muncii şi un acces îmbunătăţit persoanelor defavorizate.
6. O mai bună administraţie publică, inclusiv în scopul îmbunătăţirii ratei de absorbţie.
7. Mediul de afaceri, sistem de e-guvernare coerent şi reducerea birocraţiei, combaterea corupţiei, justiţie eficientă.
8. Energie şi transport, liberalizarea preţurilor la gaz şi electricitate, consolidarea managementului companiilor de stat, interconectarea transfrontalieră, dezvoltarea conexiunilor de tip broadband, planificare pe termen lung în transporturi.
Aceste recomandări împreună cu recomandările pentru celelalte state membre, urmează să fie discutate în cadrul Consiliului de Miniştrii al Uniunii Europene, fiind ulterior agreate de către Consiliul Europei.
 


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 24 mai 2024
Autentificare
stiriactuale.ro