Vineri, 23 martie 2018 - 6:32:57
EUR
EURO = 4.6651 RON
Moneda euro a scazut
USD
USD = 3.7841 RON
Dolarul american a scazut
rss
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Cabinet stomatologic Ploiesti, Dentist Ploiesti - Stomatologie

Românii din Poroşkovo – năpăstuiţi de soartă, uitaţi de Dumnezeu


29 aprilie 2016

Distinsa doamnă Elena Nandriş, primarul comunei Mahala – Bucovina de Nord, a făcut, recent, o vizită umanitară în Transnistria. Extrem de impresionată de realitatea crudă din aceasta zonă, vecină cu Maramureşul nostru, mi-a trimis articolul de mai jos, apărut în ziarul Zorile Bucovinei, sub semnătura Feliciei Nichita Toma.


 

Şocant şi incredibil! Nu-mi închipuiam vreodată că la o aruncătură de băţ de 25-30 km de civilizaţie, poţi nimeri într-o asemenea sălbătăcie şi mizerie. Adevărul e că am pierdut darul vorbirii şi n-aş găsi în bogata limbă română cuvinte pentru a descrie sărăcia în care îşi duc zilele aceşti români, numiţi „volohi”, care vorbesc o limbă asemănătoare limbii române din Evul Mediu, rătăciţi de veacuri la marginea pădurii, din pridvorul Carpaţilor Păduroşi, în satul ucrainean Poroşkovo, la o rază de  doar 200  km de Sighetu Marmaţiei, vitregiţi de soartă şi uitaţi de Dumnezeu în cea mai mare mizerie, pe care  nu ţi-o poţi închipui nici în cele mai urâte vise. Dincolo de orice greutăţi şi nevoi, războaie şi dezastre naturale ce au loc în lume, nu-mi vine să cred că, în secolul  XXI, în Ucraina, chiar şi în pofida faptului că populaţia  a sărăcit de 3-4 ori în ultimii 2 ani, poate exista o asemenea sărăcie – bordeie de lut şi paie, unele chiar fără geamuri şi uşi, lipsite de comodităţi, un pământ şi drum cleios, „semănat” cu pietroaie mari, lipsă totală de igienă, copii, tineri, bătrâni zdrenţuroşi şi flămânzi, numai piele şi oase, peste tot în aer un miros respingător şi iute ce-ţi taie nu doar răsuflarea, ci şi vederea. Apropo, un adevărat peisaj dezastruos, desprins din filme de groază.

Despre faptul că există Ţara România şi un popor ce vorbeşte o limbă asemănătoare cu a lor, au aflat abia prin anii’90. Nu ştie nimeni cum această comunitate neştiutoare de carte şi neştiută de nimeni până nu demult  a ajuns  acolo, nici măcar bătrânii satului. Dar de unde să ştie, dacă, din cauza mizeriei şi bolilor, lipsei de medicamente şi asistenţei medicale, mor, neajungând vârsta bătrâneţilor. Refuzând să le spună „români”, ucrainenii localnici îi numesc „volohi” şi ţigani. Conform diverselor surse, românii-volohi din Transcarpatia provin din unităţile militare româneşti, aflate în serviciul Imperiului Austriac. Unii specialişti în domeniu invocă documente istorice, conform cărora, prin 1364, în zona Mukacevo, au fost aduşi mai mulţi militari volohi. Tot în acea vreme, în zona satului Poroşkovo, ar fi luat naştere 10 posesiuni româneşti militare la sud de oraşul Mukacevo. Toate posesiunile româneşti aveau rolul de a apăra cetatea Mukacevo. De-a lungul timpului, volohii au fost dispersaţi pe tot teritoriul fostei uniuni, cei mai mulţi însă stabilindu-se în Poroşkovo, principala lor preocupare fiind munca în exploatările forestiere, la fel precum, în present,  majoritatea bărbaţilor lucrează la tăiatul pădurilor. Alţii afirmă că aceşti„volohi” sunt urmaşi ai ciobanilor, veniţi în zonă. O altă versiune ce ar putea fi mai aproape de adevăr e că domnitorul Moldovei Ştefan Petriceicu, precum şi voievodul Ţării Româneşti, Constantin Şerban Basarab, întemeietorul Şcolii duminicale din Stanislavov, regiunea Ivano-Frankivsk, fiind izgoniţi de la domnie, în secolul XVII, s-au refugiat în Polonia, actuala regiune Lvov, împreună cu întreaga curte, unde au cumpărat 13 sate. Însă o parte din robii voievozilor, printre care erau români şi ţigani, i-au părăsit, stabilindu-se cu traiul pe aceste locuri sălbatice din pridvorul carpatin, pe malul stâng al râului Turii, la 23 km de centrul raional Perecin, comuna Poroşkino, Transcarpatia. Odată cu scurgerea vertiginoasă a timpului,volohii şi ţiganii s-au asimilat, dar au rămas departe de civilizaţie, analfabeţi, căci nu ştiu să scrie şi nici să citească. Românii de la poalele Carpaţilor Păduroşi, de la vechea graniţă a Comitatului Maramureşului, nu sunt amintiţi în nici un document istoric Această comunitate izolată de români, care nu este înregistrată ca etnie în documentele oficiale, a reuşit să-şi păstreze limba şi tradiţiile, cu toate că în zonă n-a  existat nici biserică, nici şcoală românească.. Ba, mai mult, oamenii din Porosckovo, cărora ucrainenii le spun “volohi, vorbesc un dialect ce seamănă cu româna veche. În cele două raioane, Svaliava şi Perecin, mai există câteva sate în care locuiesc români volohi, printre care Simeria, Mircea şi Remeţi. Până în 2008, volohii din Poroşcovo n-au avut nici un contact cu comunităţile de români din dreapta Tisei. Ion Botoş, preşedintele Uniunii Interregionale a Românilor din Ucraina „Dacia”, a ajuns în comuna Poroşcovo anume în acel an, încercând să o facă cunoscută în Ţară şi peste hotare.

În prezent, la Poroşkovo locuiesc peste 1700 de volohi-români, aproape 1000 de copii, dintre care 400  de vârstă şcolară, sunt 250 de bordeie, în care se îmbulzesc câte 2-3 familii numeroase doar într-o singură cameră, şi numai  câteva case, printre care gospodăria frumoasă, cu două nivele, a baronului ţiganilor, Cele mai multe familii au de la 5 „coconi” în sus, până la 10, 12, 14. Sunt şi familii care au câte 17 copii. “Laci Biraul”, un fel de conducător, primar neoficial al comunităţi, spune că nu ştiau nici bătrânii cum au ajuns în zonă, însă declarau că sunt români.


 

La 1 mai 2011 în Poroşkovo a fost deschisă Biserica evanghelică penticostală, condusă de pastorul Ion Patraş, iar pe lângă ea o Şcoală duminicală, unde  diaconul Vasile Locatus îi învaţă pe copii să citească în limba română versete din Biblie. Duminica aici se adună câte 30-50 de copii. Desigur, foarte puţini dintre ei ard de dorinţă să înveţe. În pofida faptului că aici activează misionari susţinuţi material de Biserici evanghelice din SUA şi alte ţări, cu excepţia unor mici ajutoare – pachete cu dulciuri, alimente, îmbrăcăminte, nu s-a făcut nimic pentru această comunitate, uitată de toţi – şi de autorităţile ucrainene, şi de cele române, şi de Dumnezeu.

Se găsesc însă oameni de bună credinţă care îi ajută pe nevoiaşi. Astfel, în pragul Sfintelor Paşti, pentru a le aduce o fărâmă de bucurie şi de pâine acestor copii năpăstuiţi de soartă, sub egida Fundaţia Umanitare „Rozalina” din Sighetu Marmaţiei (preşedinte Mariana Şuştic), în parteneriat cu Asociaţia „Pro Bambini” Oradea, Asociaţia „Rotaract” Sighet (preşedinte Diana Apopi) şi Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia”, condusă de Ion Botoş, ajutat de soţia Elena, ŞM Apşa de Mijloc, condusă de directoarea Elena Shovac şi profesoara Anuţa Dan, preşedinta Euroclubului, a fost organizată derularea unei  acţiuni umanitare, în scopul sprijinirii comunităţii voloho-române din Poroşkovo, comunitate ce se confruntă cu mari probleme de ordin material, iar cei care suferă cel mai mult sunt copiii.


 

De altfel, pentru prima dată la respectiva acţiune caritabilă a luat parte dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, invitându-l la Poroşkovo şi pe guvernatorul Ghennadi Moskal, consulul Aurelian Rugină, dna primar Elena Nandriş, alţi români generoşi.

Am rămas realmente şocaţi cum se îmbulzeau înfometaţi unii peste alţii, smulgeau şi rupeau pachetele din mâinile noastre, nereacţionând la rugămintea să stea frumos să-şi aştepte rândul, căci nimeni nu va pleca fără cadou.  Erau copii flămânzi şi oropsiţi, care poate cu zilele, cu săptămânile, nu văd o bucăţică de pâine, nemaivorbind de dulciuri, bomboane, mere etc.După împărţirea cadourilor, pastorul Patraş ne-a propus, oaspeţilor caritabili din România şi din Cernăuţi, să facem o călătorie cu microbuzul „în tabăra volohilor”. Am coborât să fac câteva poze, rămânând apoi cu gura căscată, căci microbuzul a dispărut pe uliţele îngrozitoare ale cătunului. Inima mi s-a făcut cât un purice, când am văzut o gloată de copii – mici şi mai mari – năpustindu-se asupra mea ca lupii flămânzi spre pradă, cerşind bomboane şi mere.. Dar mi-am luat inima în dinţi, oprindu-i cu îndrăzneală şi spunându-le  să stea frumos ca să-i pozez. Apoi s-au mai liniştit, când i-am luat cu binişorul. Am răsuflat uşurată, când cei mai mari au rămas, iar cei mici m-au însoţit pe străduţele murdare şi întortocheate ale „taberei” spre Biserică. Să fiu sinceră, nu mi-a plăcut deloc acest gest al păstorului. Pare-se şi prietenii din microbuz au rămas indiferenţi că am fost lăsată singură într-o  localitate străină, necunoscută, într-o „tabără” de „volohi” flămânzi.

 Rătăcind pe uliţele murdare, cu pietroaie, m-am convins pe viu că  familiile volohilor rodesc şi se înmulţesc pe an ce trece. Recunosc sincer, nicăieri  n-am văzut atâtea femei gravide. Ce-i drept, nici o asemenea mizerie şi sărăcie. Îngrozită de priveliştea dezgustătoare, m-am gândit că acţiunile caritabile ale asociaţiilor nonguvernamentale din România sunt binevenite pentru aceşti sărmani, însă ei necesită un ajutor mai substanţial chiar şi din partea Bisericilor evanghelice, ale căror conduceri ar trebui să ţină sub un control mai riguros direcţionarea mijloacelor băneşti, orientate la ajutorarea acestor necăjiţi. Poate ar fi mai bine ca pe aceşti bani, în primul rând,  să li se repare drumurile, casele, să fie ajutaţi să-şi construiască altele noi, pe alte terenuri, unde e mai mult spaţiu liber, căci aici duc lipsă şi de pământ, şi chiar de aer curat. Dar pentru aceasta urmează ca misionarii să aibă un dialog constructiv cu autorităţile locale. Ar trebui să fie construită şi o şcoală cu limba română de predare, unde să înveţe „volohii”, s-ar putea ca o comună din România să se înfrăţească cu Poroşkovo, ca aceşti sărmani să fie ajutaţi, să fie învăţaţi să muncească, să facă curăţenie şi s-o păstreze, să-şi educe copiii lăsaţi în voia sorţii. Autorităţile ucrainene şi române, susţinute de oameni generoşi, sensibili la drama existenţei mizerabile a acestor „volohi”, să-i ajute să se integreze în societatea civilizată. Cu toate că ştim: nu va fi simplu şi uşor!


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin
rating  rating  rating
(279 vizualizări)
Dacă v-a plăcut acest articol, daţi-ne un like:

Servicii medicale de calitate la standarde europene

Adăugaţi un comentariu:
Folosind un cont de facebook:
sau folosind formularul următor:
Nume:

Email:

Comentariul:

Cod siguranţă:
Codul de securitateDin aceeaşi categorie:


loading...

Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


Scoala de Arte Frumoase Ploiesti

Clinica medicala Elit Medical din Ploiesti

Stomatologie Pediatrica - Clinica Stomatologica Copii

Cristi Cimpeanu foto

Vaccinurile salveaza vietiHoroscopul zilei

BERBEC TAUR
berbec Dimineata, lipsa banilor va determina sa amanati o calatorie in interes personal, ceea ce va afecteaza relatiile cu partenerul de viata. Va ingrijoreaza starea de sanatate a unui membru mai tanar al familiei - un copil sau un frate mai mic. Eastrolog.ro va sfatuieste sa dati dovada de mult calm. taur Starea de melancolie va poate afecta relatiile sentimentale. Aveti mari sanse de reusita in activitati casnice: curatenie, reparatii, mutat mobila etc. Va recomandam sa acordati mai multa atentie persoanelor varstnice din familie.
GEMENI RAC
gemeni Dorinta de a va intalni cu prietenii va face sa lipsiti cam mult de acasa. Nu este exclus sa aveti o discutie cu partenerul de viata. Eastrolog.ro va recomanda sa va organizati in asa fel incat sa nu neglijati relatiile sentimentale. Temperati-va nervozitatea! rac Discutiile cu persoana iubita va irita, iar starea de nervozitate va poate afecta relatiile sociale. Va sfatuim sa va exprimati clar si sa nu evitati comunicarea. Ar fi bine sa va mai temperati orgoliul. Sfaturile unui prieten de incredere se pot dovedi foarte folositoare.
LEU FECIOARĂ
leu Este posibil sa aveti un conflict cu o persoana mai in varsta din familie. Tensiunile se pot aplana foarte usor, cu o vorba buna. Fiti mai atent la ce spuneti, mai ales ca astazi sunteti mai vorbaret ca de obicei! Dupa-amiaza s-ar putea sa primiti o veste buna, legata de o afacere. fecioara Relatiile sentimentale pot avea de suferit daca refuzati sa mergeti intr-o vizita la rude. Partenerul de viata nu este de acord ca un esec in afaceri poate fi un motiv pentru a ramane acasa. Eastrolog.ro va recomanda sa va limitati la activitati de rutina.
BALANŢĂ SCORPION
balanta Dimineata s-ar putea sa va pierdeti rabdarea si sa va certati cu cineva din familie, din cauza banilor. Mai mult calm! N-ar strica sa va odihniti mai mult. Oricum, este recomandabil sa evitati activitatile care necesita eforturi deosebite. scorpion In prima parte a zilei, aveti dificultati de concentrare, ceea ce va scoate din sarite. Eastrolog.ro va recomanda sa amanati deciziile importante. Acordati mai mult timp odihnei! Va asteapta o saptamana grea, cu multe probleme de rezolvat. Spre seara, va face placere sa intalniti o persoana cu care nu v-ati vazut de mult.
SĂGETĂTOR CAPRICORN
sagetator S-ar putea fiti apatic si, din cauza aceasta, sa aveti probleme sentimentale. Aveti chef sa fiti lasat in pace si sa nu faceti nimic. Oricat de indispus ati fi, eastrolog.ro va sfatuieste sa acordati mai multa atentie persoanei iubite. Dupa-amiaza, un prieten va ofera sugestii pretioase pentru o afacere. Va sfatuim sa nu actionati in pripa. capricorn Aveti tendinta de a fi impulsiv. Va sfatuim sa va calculati bine fiecare pas, in special in afaceri si pe plan sentimental. Ar fi bine sa nu faceti astazi investitii si sa evitati calatoriile in interes personal. Nu exagerati cu munca, pentru ca puteti avea probleme cu sanatatea!
VĂRSĂTOR PEŞTI
varsator Dimineata s-ar putea sa fiti indispus si sa nu va purtati corect cu persoana iubita. Nu este exclus ca de aici sa inceapa o cearta in toata regula. Va sfatuim sa evitati afacerile si intalnirile cu prietenii. Spre seara, sariti in ajutorul unei rude mai in varsta, care are probleme de sanatate. pesti Aflati ca trebuie sa plecati de urgenta intr-o delegatie, spre nemultumirea partenerului de viata. Eastrolog.ro va recomanda sa va pastrati calmul, indiferent de situatie. Nu faceti investitii astazi, pentru ca nu este un moment favorabil!
Sursa: www.eastrolog.roISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 23 martie 2018
Autentificare
stiriactuale.ro