Luni, 4 martie 2024 - 9:29:41
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Anunţ finalizare proiect REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE SI A GES PRIN MODERNIZAREA LINIEI TEHNOLOGICE A SC FENCE PRODCOM SRL


9 noiembrie 2023

 

 

 

Societatea FENCE PRODCOM SRL, cu sediul in : Comuna Cerasu, Sat Valea Borului, Nr. 300, PUNCTUL "TARNA", Judet Prahova, cod postal 107142, a derulat, incepand cu data de 17.02.2023, proiectul cu titlul ,,REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE SI A GES PRIN MODERNIZAREA LINIEI TEHNOLOGICE A SC FENCE PRODCOM SRL”, cod SMIS 160139, RUE: 145, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala/Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Proiectul a fost implementat in Comuna Ceraşu, Sat Valea Borului, Nr. 300, PUNCTUL "TARNA", Judet Prahova.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat achizitionarea de instalatii specifice care fac parte din procesul de productie al companiei, respectiv instalatie de presare si instalatie de uscare, avand ca scop inlocuirea echipamentelor/utilajelor cu consum de energie sporit si, implicit reducerea consumului specific de energie faţă de consumul initial, dar si a gazelor cu efect de sera.

De asemenea, tot un obiectiv al Proiectului a fost si instalarea unui sistem de management al energiei – EMS – care va asigura, la nivelul companiei FENCE PRODCOM SRL, o contorizare generala a consumului de energie, in scopul eficientizarii acesteia.

Rezultate asteptate:

1. Consumul total echivalent de energie estimat a se obtine incepand cu anul 2024 fata de anul de referinta 2021 va fi de 1,4740 tep/an, rezultand o reducere procentuala a consumului de energie primara cu 50,49%, ca urmare a implementarii proiectului de investitii.

2. Emisiile de gaze cu efect de sera reduse, exprimate in tone CO2 incepand cu anul 2024 fata de anul de referinta 2021 vor fi de 5,6560 tone CO2/an, rezultand o reducere procentuala a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 50,49%, ca urmare a implementarii proiectului de investitii.

3. Implementarea unui sistem de management al energiei EMS care va asigura

Proiectul, co-finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 11: Masuri de imbunatatire a eficientei energetice si de stimulare a utilizarii energiei din surse regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al intreprinderilor, POIM – Masuri de ajutor de minimis pentru eficienta energetica si productie din surse regenerabile, a fost finalizat la data de 01.11.2023, prin livrarea echipamentelor ce au făcut obiectul contractului de finanţare.

Valoarea totală aprobată a proiectului a fost de 1.051.565,35 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 782.441,79 lei şi contribuţia FENCE PRODCOM S.R.L. de 269.123,56 lei.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala / Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020]

 

 

S.C. FENCE PRODCOM SRL

 

Persoană de contact:

Ion STAICU - administrator

E-mail: [email protected]

Website: www.fences.ro

 


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin

Clinica Roua


Hidroprahova

Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebookservicii complete deratizare,dezinsectie,dezinfectie


ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 4 martie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro