Luni, 22 iulie 2024 - 7:26:17
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Absolvenţii din promoţia 2024, invitaţi să se înregistreze la AJOFM Prahova


7 iunie 2024

Tinerii care au finalizat studiile în 2024 sunt încurajaţi să se înregistreze la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă Prahova. Aceasta le va permite accesul la diverse servicii gratuite, precum informare şi consiliere profesională, medierea muncii şi cursuri de formare profesională. 

 Pentru înregistrare, sunt necesare următoarele documente: actul de identitate, diploma de absolvire sau adeverinţa care să ateste data absolvirii şi un Curriculum Vitae (CV).

Prin absolvent se înţelege orice persoană care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii într-o instituţie de învăţământ (gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior) autorizată sau acreditată de stat, conform legislaţiei în vigoare.

Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, absolvenţii care se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire şi se angajează cu normă întreagă pentru cel puţin 12 luni, beneficiază de o primă de inserţie echivalentă cu de trei ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR – 660 lei).

După expirarea termenului de 60 de zile, absolvenţii care s-au înregistrat ca fiind în căutarea unui loc de muncă pot solicita o indemnizaţie de şomaj, care reprezintă 50% din ISR, pentru o perioadă de 6 luni. Totuşi, această indemnizaţie nu va fi acordată celor care refuză un loc de muncă adecvat sau participarea la cursuri de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Pentru mai multe informaţii despre acordarea indemnizaţiei de şomaj pentru absolvenţi, vizitaţi site-ul ANOFM la secţiunea Persoane fizice/Indemnizaţii de şomaj.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 21 iulie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro