Vineri, 24 mai 2024 - 2:15:41
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Astăzi a început campania electorală - reguli ale campaniei


6 mai 2016

Începând cu 6 mai şi până pe 4 iunie, la ora 7,00, se va desfăşura campania electorală pentru alegerea primarilor şi a consilierilor locali şi judeţeni.
 
Candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, precum şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.
 
În timpul campaniei electorale se asigură candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii. Spaţiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în şcoli, universităţi, case de cultură, cămine culturale şi cinematografe şi se asigură pe bază de înţelegere cu privire la cheltuielile de întreţinere.
 
Potrivit Legii 115/2015, este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi în spaţiile din şcoli şi universităţi în perioada de desfăşurare a cursurilor. 
Primarii sunt obligaţi ca, până la începerea campaniei electorale, să stabilească locuri speciale pentru afişaj electoral, ţinând seama de numărul partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, candidaturi pentru funcţia de primar, cât şi de candidaţii independenţi.
 
Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective.
 
Pe un panou electoral, fiecare partid politic ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral, fiind interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României sau ale altui stat.
 
Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor MAI, asigură integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.
 
Singurele materiale de propagandă electorală permise în perioada campaniei sunt: afişe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj; materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală; publicitate în presa scrisă; materiale de propagandă electorală online; broşuri, pliante şi alte materiale tipărite.
 
Potrivit legii, se interzice competitorilor politici să utilizeze în campania electorală bannere, mesh-uri, panouri publicitare, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.
 
Alegerile locale se vor desfăşura într-un singur tur
 
Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.
 
Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor Capitalei şi primarul general al municipiului Bucureşti se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal.
 
Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale.
 
Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, precum şi a primarului, fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot.
 
Au dreptul să fie aleşi consilieri şi primari cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice.
 
Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese.
 
La sectoarele municipiului Bucureşti pot candida şi pot fi alese persoanele care au domiciliul în Capitală, indiferent de sector.
 
Cetăţenii UE care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Ei au dreptul de a fi aleşi în funcţia de primar, consilier local sau judeţean.
 
Alegerile pentru consilieri şi pentru primari sunt valabile, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.
 
Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscripţie stabileşte pragul electoral al circumscripţiei, reprezentând 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în circumscripţia respectivă. În cazul alianţelor politice sau electorale, la pragul de 5% se adaugă pentru al doilea membru al alianţei 2%. Pentru alianţele cu cel puţin trei membri, pragul electoral este de 8%.
 
Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
 
În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul, la care vor participa doar candidaţii aflaţi în această situaţie.
 
O persoană poate candida în Bucureşti pentru un singur consiliu local de sector şi pentru Consiliul General al Capitalei şi numai pentru o singură funcţie de primar, fie al unui sector, fie al municipiului.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 24 mai 2024
Autentificare
stiriactuale.ro