Luni, 26 februarie 2024 - 12:09:05
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Ce se întâmplă cu funcţionarii publici trimişi în judecată după decizia Curţii Constituţionale


8 februarie 2018

Curtea Constituţională a României a declarat neconstituţională legea prin care se dădea posibilitatea funcţionarilor publici trimişi în judecată să îşi continue activitatea fără să li se suspende raportul de serviciu.

Mihai Cristian Apostolache, conferenţiar universitar, a anticipat decizia instanţei de contencios constituţional. Apostolache consideră că şi legea care modifică procedura de validare a mandatului consilierului local/judeţean este neconstituţională. Legea a fost trimisă la Curtea Constituţională pentru verificarea constituţionalităţii la iniţiativa Preşedintelui României.

„Legea în discuţie, aşa cum am arătat într-un articol anterior, modifică legea administraţiei publice locale, în sensul că introduce o nouă procedură de validare a mandatului unui consilier local sau judeţean, făcând distincţie între consilierii validaţi la momentul constituirii consiliului local/judeţean şi cei validaţi în timpul mandatului consiliului local/judeţean. În cazul consilierilor care urmează să fie validaţi la momentul constituirii consiliului local/judeţean, validarea se realizează de consiliul local/judeţean la propunerea comisiei de validare, iar în cazul consilierilor care urmează să fie validaţi pe parcursul mandatului consiliului local/judeţean, validarea se realizează de prefect, la propunerea comisiei de validare din cadrul consiliului local/judeţean. Ori, operaţiunea de validare trebuie să beneficieze de acelaşi regim juridic, indiferent de momentul în care intervine. Faptul că pentru aceeaşi operaţiune juridică se instituie două proceduri diferite se încalcă normele de tehnică legislativă din Legea nr. 24/2000, potrivit cărora reglementarea trebuie să instituie norme clare, precise şi previzibile şi, implicit, art. 1 alin. 5 din Constituţia României, care stipulează faptul că “În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

O altă problemă de constituţionalitate este legată de reglementarea unui cvorum diferit pentru şedinţa de consiliu în care urmează să fie validat mandatul unui consilier şi celelalte şedinţe de consiliu local/judeţean. Legea instituie o derogare de neacceptat de la regula cvorumului, situaţie care conduce, şi în acest caz, la un tratament juridic diferit pentru aceeaşi problematică. Tratamentul juridic diferit stabilit pentru operaţiunea de validare, precum şi pentru cvorum, încalcă principiul egalităţii, reglementat de art. 16 alin. 1 din Constituţie.

În ceea ce priveşte introducerea prefectului în procedura de validare a mandatului unui consilier local/judeţean, soluţia legislativă restrânge competenţa consiliului local/judeţean şi o extinde pe cea a prefectului. O astfel de măsură legislativă conduce la încălcarea principiului autonomiei locale, principiu consfiinţit la nivel constituţional de art. 120 din Constituţia României şi dezvoltat prin reglementări infraconstituţionale. Potrivit art. 2 din legea administraţiei publice locale, administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în baza mai multor principii, printre care şi principiul autonomiei locale. Ori, în situaţia în care se conferă dreptul prefectului de a valida mandatul unui ales local, se afectează substanţa principiului autonomiei locale, deoarece se restrânge competenţa unei autorităţi constituite şi care funcţionează în baza acestui principiu şi se conferă prerogative noi prefectului, autoritate statală, reprezentant al Guvernului în teritoriu.


Având în vedere aspectele semnalate, precum şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, apreciez că legea prin care se modifică procedura de validare a mandatului consilierului local/judeţean va fi declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională”, a declarat Mihai Apostolache, conferenţiar universitar,


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 25 februarie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro