Duminică, 14 iulie 2024 - 7:55:24
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Reţele de alimentare cu apă şi canalizare la Breaza, Comarnic, Sinaia şi Buşteni


18 iulie 2023

Hidro Prahova S.A. a semnat ieri, 17.07.2023, contractul de construire reţele de alimentare cu apă şi canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia şi Buşteni. Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populaţiei.

Obiectul contractului PH-CL-02 constă în construirea de reţele de alimentare cu apă şi canalizare în patru localităţi, după cum urmează:

·      Sinaia: extindere reţea de alimentare cu apă (529 m); reabilitare reţea de alimentare cu apă (15.702 m); extindere reţea de canalizare menajeră (2.191 m); reabilitare reţea de canalizare menajeră (1.199 m);

·      Buşteni: extindere reţea de alimentare cu apă (2.619 m); reabilitare reţea de alimentare cu apă (9.684 m); extindere reţea de canalizare menajeră (9.994 m); reabilitare reţea de canalizare menajeră (8.164 m); 1 staţie de pompare apă potabilă; 5 staţii de pompare apă uzată şi conducte de refulare.

·      Breaza: extindere reţea de alimentare cu apă (5.533 m); reabilitare reţea de alimentare cu apă (15.429 m); extindere reţea de canalizare menajeră (2.324 m); reabilitare reţea de canalizare menajeră 2.893 m); 3 staţii de pompare apă potabilă.

·      Comarnic: extindere reţea de alimentare cu apă (5.513 m); extindere reţea de canalizare menajeră (5.784 m); 6 staţii de pompare apă uzata şi conducte de refulare; 1 staţie de pompare apă potabilă.

Valoarea totala a Contractului PH-CL-02 - Construire reţele de alimentare cu apă şi canalizare în Breaza, Comarnic, Sinaia şi Buşteni - este de 128.976.920,15 RON fără TVA. Contractul a fost încheiat cu asocierea formată din SC TANCRAD SRL – Lider şi SC OLD ROAD SRL –Asociat, iar durata acestuia este de 24 luni.

Hidro Prahova S.A. derulează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 3.10.2022 cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. Data finalizării proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanţare este 3.409.901.179,12 din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea reţelelor de apă şi de canalizare din localităţile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO PRAHOVA SA, precum şi dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creşterea capacităţii de furnizare. Totodată, Proiectul de dezvoltare regională îşi propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare şi epurare în localităţile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

Obiectivul Proiectului vizează extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare în 42 de localităţi din judeţul Prahova: Adunaţi, Albeşti Paleologu, Aluniş, Ariceştii Zeletin, Azuga, Băicoi, Balta Doamnei, Bălţeşti, Băneşti, Bertea, Breaza, Buşteni, Câmpina, Cărbuneşti, Ceraşu, Comarnic, Drăgăneşti, Dumbrava, Fulga, Gherghiţa, Izvoarele, Mizil, Păcureţi, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Proviţa de Sus, Proviţa de Jos, Sălciile, Scorţeni, Sinaia, Şirna, Slănic, Şoimari, Ştefeşti, Surani, Telega, Tinosu, Tomşani, Urlaţi, Vălenii de Munte şi Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Prahova”, 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă faţă de capacităţile existente, iar 190.810 locuitori echivalenţi, de o mai bună tratare a apelor uzate.

 

 

 

 


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 13 iulie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro