Marţi, 26 septembrie 2023 - 2:17:57
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


George Botez doreşte modernizarea Baroului Prahova


27 noiembrie 2012

 

Lupta pentru conducerea Baroului Prahova se duce între avocaţii George Botez şi Gitana Volosevici, mama fostului primar al Ploieştiului. La începutul lunii decembrie, cei aproximativ opt sute de avocaţi, membrii ai Baroului Prahova, sunt chemaţi să decidă cine va ocupa funcţia de decan.

Şi pentru că în orice alegeri corecte, candidaţii trebuie să îşi expună ideile publicăm integral scrisoarea avocatului Botez către colegii săi din Baroul Prahova. Deoarece ne dorim ca şi alegerile pentru postul de decan al organizaţei profesionale a avocaţilor să se desfăşoare corect aşteptăm un astfel de document şi din partea Gitanei Volosevici.

 

 

 

Stimaţi Colegi,

Doamnelor, Domnişoarelor şi Domnilor Avocaţi,


           Îmi revine onoarea de a mă adresa dumneavoastră cu amiciţie colegială şi cu deplin respect. Am decis, urmare a consultării cu mulţi dintre avocaţii Baroului Prahova, să îmi depun candidatura pentru demnitatea de Decan al Baroului, la alegerile din sesiunea decembrie 2012.

Hotărârea mea s-a întemeiat pe intenţia fermă de a realiza un management profesionist la nivelul conducerii baroului, management pe care îl cunosc şi sunt capabil să îl implementez. Mulţi dintre noi am fost şi suntem nemulţumiţi de cum a fost condus baroul până acum. Datorită unei permanente neimplicări a conducerii în problemele reale ale avocaţilor s-a ajuns că azi, poziţia noastră, ca profesionişti ai dreptului, unii cu o vechime îndelungată, să fie una picata în derizoriu. A lipsit vocea care să apere profesia, a lipsit implicarea, au lipsit acele persoane care să apere valorile avocaţilor prahoveni, în primul rând demnitatea şi onoarea profesiei.

Nu de puţine ori, alături de dumneavoastră, mi-am exprimat nemulţumirea faţă de pasivitatea conducerii Baroului. Nu de puţine ori am stat de vorbă cu dumneavoastră, împărtăşindu-ne reciproc nemulţumirile. Întotdeauna am simţit că, deşi membri ai baroului, cu drepturi depline şi, mai ales, obligaţii multiple, nu suntem în primul rând al interesului conducerii, de multe ori preocupată cu rezolvarea unor probleme personale, în detrimentul celor colective.

A venit momentul să facem o schimbare esenţială în conducerea noastră. Este momentul în care trebuie să ne despărţim de vechile practici, infructuoase pentru profesie şi să dăm semnalul că avocatul prahovean doreşte să-i fie recunoscută poziţia socială pe care o merită, aceea de profesionist demn şi cu onoare.

Toate aceste lucruri le putem face numai împreună, pentru o cauză căreia trebuie să-i fim profund dedicaţi. Eu am decis să particip activ la acest nou drum şi mi-am depus candidatura. Consider că demnitatea de Decan al Baroului este, în primul rând, o demnitate în slujba fiecărui coleg de profesie, fie el cu multă experienţă, fie abia intrat în activitate. Tocmai de aceea, mă angajez că orice acţiune a mea să fie direcţionată spre restabilirea poziţiei sociale a avocatului prahovean, indiferent de numele şi vechimea acestuia, spre asigurarea respectului pentru avocaţi, atât din partea instanţelor de judecată, dar şi a oricărei instituţii sau persoane cu care intram în contact, urmând să ne recâştigăm onoarea profesională, pe nedrept diminuată atât de mult, într-un timp atât de scurt.

Într-o perioadă când vorbele se spun la comandă şi nu sunt sprijinite de fapte, vă rog, stimaţi colegi, să aveţi încredere în mine şi să îmi daţi girul vostru. Ştiu, pot, doresc. Acestea sunt cuvintele pe care vi le adresez, cu rugămintea de a mă susţine în demersul meu. Vă rog să analizaţi cu atenţie propunerile mele şi să le validaţi prin votul dumneavoastră, pentru că la sfârşitul unui mandat pe care vă rog să mi-l acordaţi, să putem vorbi despre neîmplinirile de azi doar că despre o istorie prost scrisă!

Cu deosebită consideraţiune,

Al dumneavoastră coleg,

Av. Sorin George Botez

 

PLATFORMA – PROGRAM A CANDIDATULUI SORIN GEORGE BOTEZ

Măsurile pe care le propun se adresează tuturor avocaţilor, fie ei cu multă experienţă, fie tineri intraţi în această profesie. Cu caracter general, aceste măsuri vizează mai multe direcţii:

 1.   O primă direcţie este aceea a îmbunatăţirii condiţiilor de lucru pentru toţi avocaţii. Nu de puţine ori am fost deranjaţi de mediul insalubru în care avocaţii trebuie să aibă răbdarea de a-şi exercita profesia în instanţele din Prahova. La unele sedii de instanţă, cum este cea din Ploieşti, unde sunt Judecătoria şi Tribunalul, s-a ajuns în situaţia în care discutăm deja de o lipsă de condiţii cu un minim de igienă. Pe de altă parte, clădirea în care îşi are actualmente sediul Baroul Prahova este una care nu asigura condiţiile necesare unei reprezentativităţi a nivelului acestei profesii, menţinerea actualului sediu fiind o măsură bizară a conducerii baroului. În ultimii patru ani, deşi există posibilitatea, nu a fost făcut niciun demers, fie el şi timid, pentru a asigura un nou sediu al structurii de conducere a profesiei la nivel judeţean. Eu îmi propun să realizez, cu sprijinul dumneavoastră, următoarele:
 1. Un nou sediu pentru Baroul Prahova, un sediu modern şi adaptat nevoilor actuale. Acesta va fi dotată cu birouri şi săli de şedinţe, biblioteca de specialitate aflată la dispoziţia avocaţilor, sala de studiu dotată cu computere pe care vor fi instalate soft-uri juridice licenţiate; sumele pentru aceste investiţii vor fi asigurate prin sponsorizări şi donaţii, urmând să fie minimizat cât de mult posibil efortul financiar al corpului avocaţilor;
 2. Încheierea de protocoale cu toate instanţele din judeţ pentru asigurarea unor camere ale avocaţilor, decent mobilate şi dotate cu computere şi acces la internet, cu o bibliotecă necesară activităţii profesionale imediate;
 3. Înfiinţarea de sedii secundare ale Baroului, la nivelul localităţilor în care există instante în judeţul Prahova, pentru a putea asigura colegilor din judeţ o legătură mai facilă cu instituţia şi uşurarea îndeplinirii obligaţiilor statutare ale avocaţilor.

 

 1.  O altă problemă importantă în programul meu este cea privind restabilirea demnităţii profesiei de avocat. Măsurile propuse de mine vor viza îmbunătăţirea raporturilor avocat-instanţa de judecată, avocat - procuror sau organ de cercetare penală precum şi în ceea ce priveşte relaţiile cu arhivă şi registratură. Nu de puţine ori am fost deranjaţi de faptul că avocaţii sunt trataţi cu lipsa de respect în instante, iar nimeni din conducerea noastră nu s-a implicat în acest sens. Nu ne sunt dragi cozile la arhive, nu ne plac restricţiile arbitrare în exercitarea profesiei, nu ne convine pierderea inutilă a timpului pentru a ne face profesia. Vom încerca să găsim soluţii pentru rezolvarea problemelor pe care avocaţii le întâmpină în această privinţă, expunându-ne cu fermitate punctul de vedere în fata conducătorilor acestor instituţii.

 

 1.  Activitatea baroului trebuie să fie una transparentă, iar avocaţii au dreptul permanent la informare. Doresc să construim un site modern al Baroului Prahova, care să corespundă nevoilor actuale, incluzând de exemplu, publicarea programării oficiilor, a şedinţelor Consiliului Baroului, a hotărârilor şi comunicatelor cu caracter general a structurilor centrale şi locale ale profesiei. Avocaţii trebuie să fie informaţi prin e-mail de toate acţiunile conducerii baroului cât şi de oportunităţile profesionale sau sociale care apar, lipsa informaţiei fiind evidenţa în acest moment. Trebuie să depăşim nivelul de informare prin afişarea la uşa baroului, acesta fiind realmente unul depăşit.

 

 

 1.  Totodată, se impun, în viziunea mea, a fi rezolvate şi următoarele probleme actuale:
 1. Înfiinţarea unui serviciu de consultanţă dedicată problemelor avocaţilor, incluzând aspectele fiscale ale activităţii. Pentru tinerii avocaţi care au susţinut examenul de definitivat, deoarece la început de drum vor întâmpina o serie de dificultăţi, Baroul le va asigura o consultantă cu caracter economic şi îi va îndruma. Mai mult, pentru a stimula înfiinţarea unor noi forme de exercitare a profesiei, Baroul le va pune la dispoziţie, contra cost, soft-uri administrative, de contabilitate şi management, soft-uri cu caracter juridic precum şi o bibliotecă virtuală. Pentru tinerii care au absolvit examenul de definitivat, în funcţie de investiţia pe care urmează să o facă în formă de organizare profesională, baroul le va putea încuviinţa reducerea taxelor profesionale, ori scutirea provizorie de la plata acestora;
 2. Rezolvarea situaţiei platii onorariilor cuvenite avocaţilor desemnaţi din oficiu, respectiv plata la timp şi în cuantumul stabilit al acestora;
 3. Rezolvarea situaţiei actuale privind distribuirea inechitabilă a delegaţiilor din oficiu, mai ales cele de urmărire penală. Împărţirea delegaţiilor trebuie guvernată de transparentă şi echitate profesională;
 4. Elaborarea de către Barou, împreună cu avocaţii stagiari şi tinerii avocaţi, a unui nou regulament în ceea ce priveşte împărţirea delegaţiilor din oficiu; aceste persoane sunt cele mai interesate de problema oficiilor, deoarece, pentru ele, aflate la început de carieră, oficiile reprezintă o importanţă sursa de venit;
 5. Numirea şefilor de grupă pentru asistenţă judiciară se va face pe nişte criterii clare şi transparente, iar Baroul va supraveghea îndeaproape modul în care aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile. Repartizarea delegaţiilor din oficiu vă fi raportată centralizat şi trimestrial conducerii baroului şi făcută public pe siteul baroului;
 6. Implementarea unui sistem prin care plăţile contribuţiilor la Barou şi la Casa de Asigurări a avocaţilor să poată fi făcută şi on-line, pentru a facilita această operaţiune şi a scuti timpul colegilor avocaţi;
 7. Crearea unei asociaţii a tinerilor avocaţi din Baroul Prahova. Scopul acesteia va fi acela de a organiza eficient activitatea profesională a tinerilor avocaţi, de a sesiza conducerii Baroului Prahova problemele cu care se confruntă tinerii avocaţi, de a elabora proiecte pentru modificarea regulamentului baroului, propuneri de hotărâri etc. Nu în cele din urmă, scopul asociaţiei va fi acela de a organiza diverse acţiuni extracurriculare pentru tinerii avocaţi (excursii, întruniri etc.);
 8. La fel ca şi alte barouri din ţară, vom organiza evenimente cu ocazia sărbătorilor şi nu numai, activităţi recreative, excursii, scopul acestora fiind crearea unei mai strânse legături între membrii Baroului Prahova;
 9. Verificarea mult mai îndeaproape a modului în care avocaţii definitivi îşi îndeplinesc obligaţiile faţă de avocaţii stagiari pe care îi au în subordine. Ne vom asigura că îndrumarea de care vorbesc Legea şi Statutul profesiei să fie una reală, şi nu una fictivă. De asemenea, considerăm că e normal că avocaţii stagiari să fie remuneraţi decent pentru munca depusă în perioada de stagiatura;
 10.  Organizarea de cursuri şi seminarii interactive pentru avocaţi, cu participarea avocaţilor cu experienţa din Baroul Prahova, a judecătorilor şi a procurorilor, a unor profesori universitari şi practicieni ai dreptului din domeniile de interes, costurile fiind suportate de către Barou;
 11. Legitimaţiile vor fi înlocuite, la fel ca şi în cazul altor barouri din ţară, cu cartele;

12. Crearea pe site-ul baroului a unui link prin care fiecare avocat poate prezenta o opinie şi poate întrebă Decanul, respectiv Consiliul Baroului, despre orice are legătură cu profesia de avocat; crearea unui forum profesional;

13. Introducerea unui sistem de verificare on-line pentru fiecare avocat al Baroului Prahova, prin care acesta poate accesa informaţia privind situaţia să financiară în raport cu obligaţiile statutare cât şi a plăţilor efectuate, pe baza unei parole personale; fiecare dintre avocaţi ar putea şti cât ar trebui să plătească sau dacă este în întârziere cu plăţile, fără a mai face un drum la sediul Baroului;

14. Încheierea unui Parteneriat cu o Policlinică pentru că avocaţii să poată avea acces facil la toate analizele şi investigaţiile medicale, la preţuri reduse, atât pentru ei cât şi pentru membrii lor de familie.

15. Obţinerea de fonduri din sponsorizări, ceea ce va avea ca efect scăderea taxei de contribuţie a fiecărui avocat;

16. Sărbătorirea Zilele Baroului Prahova;

17. Emiterea cardurilor europene de avocat;

18. Înfiinţarea Clubului sportiv al avocaţilor;

19. Eliberarea de permise de parcare şi crearea de locuri de parcare speciale pentru avocaţi, în zona instanţelor judecătoreşti.

 

 1.   Pe plan internaţional se impune că Baroul Prahova să-şi afirme prezenta şi influenţa profesională. Aceste aspecte ţin în mod esenţial de integrarea noastră în spaţiul european, iar pentru acest lucru trebuie să fim cunoscuţi. Apreciez că se impune ca în timpul cel mai scurt să încheiem protocoale de colaborare cu diferite barouri din ţările europene şi din alte ţări şi să promovăm acţiuni de cunoaştere şi schimb de experienţă cu colegii din alte state. Aceste aspecte vor da posibilitatea avocaţilor prahoveni nu numai să cunoască condiţiile şi modul de lucru al colegilor din alte ţări, dar va fi şi o deschidere amplă spre piaţa europeană unde şi noi, în calitate de membri ai Uniunii Europene, avem dreptul să activăm.

 


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 21 septembrie 2023
Autentificare
stiriactuale.ro