Vineri, 9 decembrie 2022 - 7:29:41
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!

Guvern: Măsuri pentru susţinerea mediului de afaceri şi eliminarea unor inechităţi sociale


7 ianuarie 2017

Guvernul a adoptat, vineri, o serie de măsuri pentru susţinerea mediului de afaceri şi eliminarea unor inechităţi sociale, decizia fiind luată prin intermediul unei ordonanţe de urgenţă care modifică şi completează Codul fiscal, informează un comunicat de presă al Executivului.

Potrivit sursei citate, setul de măsuri vizează susţinerea mediului de afaceri, prin încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi prin stimularea activităţii de inovare, cercetare şi dezvoltare.

"Rezultatele urmărite prin aplicarea acestor decizii sunt: crearea de noi locuri de muncă, încurajarea capitalului autohton, atragerea investiţiilor străine directe, mai ales în sectoarele cu valoare adăugată ridicată, investirea în infrastructură şi în fabrici noi, dezvoltarea capacităţilor de producţie, astfel încât să se creeze premisa unei creşteri economice sustenabile", precizează Guvernul.

După cum arată sursa menţionată, pentru societăţile care în prezent desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, facilitatea de scutire de la plata impozitului pe profit se aplică în primii 10 ani de activitate. Pentru contribuabilii nou-înfiinţaţi care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, facilitatea se acordă pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Executivul apreciază că această măsură va stimula activităţile de inovare şi cercetare-dezvoltare, cu efecte directe asupra menţinerii în ţară a forţei de muncă specializate. Sursa citată aminteşte că, în prezent, contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare plătesc unui impozit pe profit de 16% aplicat asupra rezultatului fiscal obţinut din aceste activităţi.

O altă prevedere a ordonanţei se referă la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Actul normativ majorează limita veniturilor realizate la 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro.

"De asemenea, în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi pentru aşezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderi, se stabileşte o cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi şi se abrogă cota actuală de 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat", adaugă comunicatul Guvernului.

O altă măsură luată prin această ordonanţă constă în eliminarea impozitului pe venit datorat de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţilor cu caracter sezonier, în baza contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată.

"Măsura propusă are ca efect dezvoltarea unui capital uman calificat. De asemenea, măsura are scopul să fidelizeze forţa de muncă autohtonă, prin stabilitatea raporturilor contractuale de muncă şi diminuarea migrării personalului specializat pentru aceste activităţi, cu un impact semnificativ în plan social", se arată în comunicat.

De asemenea, Guvernul a luat o serie de măsuri şi în scopul încurajării vânzării imobilelor, "ceea ce permite creşterea industriei construcţiilor, orientată spre construcţia de locuinţe".

"Un alt element de noutate constă în deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor a contravalorii serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, servicii medicale preplătite pe care furnizorii le oferă în mod direct abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor, în afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate, suportate de angajaţi, pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate (conform Legii nr. 95/2006, republicată), în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro anual", precizează Biroul de Presă al Guvernului.

În ceea ce priveşte contribuţiile sociale obligatorii, Executivul a luat o serie de măsuri care urmăresc eliminarea inechităţilor.

"Se introduce excepţia potrivit căreia, persoanele care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri dacă în cursul anului fiscal realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. Totodată, se elimină plafonul reprezentând valoarea sumei echivalente cu cinci câştiguri salariale medii brute, aferentă bazei lunare de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor. De asemenea, se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contravaloarea a cinci câştiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, investiţii şi din alte surse", se mai arată în comunicat.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Duo_best_gaz

Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook
ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 5 decembrie 2022
Autentificare
stiriactuale.ro