Duminică, 21 aprilie 2024 - 5:16:47
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Servicii la standarde europene la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Socială Băicoi-Prahova


3 noiembrie 2016


 

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, BogdanToader, a efectuat o vizită de lucru la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap, Lilieşti-Băicoi cu ocazia finalizării proiectului ,,Reabilitarea/modernizarea, extinderea şi echiparea specifică a Centrului de Îngrijireşi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti-Băicoi”, realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axaprioritară 1  - sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poliurbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1, Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul ,,Poli de creştere”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.302.721, 59 lei, din care cheltuieli eligibile 2.425.185,42 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost îmbunătăţirea infrastructurii serviciului public local de asistenţă socială al oraşului Băicoi, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente specifice a C.I.A.P.A.H Lilieşti-Băicoi, acţiune care va contribui la creşterea calităţii serviciilor la standarde europene.

 

 

Printre realizările generale ale proiectului enumerăm: consolidarea clădirii  corpului vechi C1 pentru înlăturarea unor neconformităţi structurale, construirea unui acoperiş nou şi a unui ascensor pentru persoane. De asemenea, a fost construit un corp de clădire nou C6 cu 19 saloane funcţionale, precum şi alte încăperi specific, iar scara interioară a fost prevăzută cu un elevator cu circuit perimetral. La toatea cestea, întregul obiectiv a fost dotat cu echipamente noi (mobilier, aparate şi dispositive medicale, utilaje şi obiecte de bucătărie etc.).

Prin activităţile de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare s-a asigurat standardul de calitate referitor la găzduire, respectiv spaţiul propriu pentru fiecare beneficiar este de minimum şase metrii pătraţi, concomitent cu găzduirea a cel mult trei persoane într-un dormitor. În plus, a fost asigurat spaţiul de manevră în dormitoare pentru beneficiarii care folosesc un fotoliu rulant, precum şi spatiu propriu pentru depozitarea efectelor personale în dormitor pentru fiecare persoană.

 

 

Pentru atingerea standardelor europene în domeniu s-au asigurat grupuri sanitare accesibile, separate pe sexe, cu acces direct în dormitoare sau aflate în imediata lor apropiere – un grup sanitar la cel mult şase beneficiari.

Totodată, s-a asigurat accesul la o baie/un duş la cel mult şase persoane, respectiv o baie adaptată la ce mult patru beneficiari aflate în fotoliu rulant.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cele 103 persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în situaţii deosebit de grave de risc social precum şi personalul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşt-Băicoi.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 20 aprilie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro