Duminică, 19 mai 2024 - 8:26:29
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Legea construcţiilor se modifică! Iniţiatorul este un deputat PSD de Prahova!


16 octombrie 2019

Razvan Ursu, deputat PSD de Prahova,  este unul dintre initiatorii modificarilor aduse legii constructiilor. Legea a fost adoptată săptămâna aceasta de Parlament României.

Printre modificări se numără scurtarea perioadei de obţinere a certificatului de urbanism, care va putea fi emis şi în format digital sau eliminarea, pentru unele tipuri de construcţii, a obligaţiei de a obţine anumite avize (precum cele de la mediu, de exemplu), scrie phonline.ro. 

De asemenea, se stabileşte angajarea răspunderii autorităţilor pentru avizele emise.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a fost adoptată ieri de Camera Deputaţilor. Tot ce mai rămâne de făcut, pentru a fi aplicabilă, este ca preşedintele României să o promulge şi, ulterior, aceasta să fie publicată în Monitorul Oficial.

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Plx 170/2019)

Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare si pentru lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente se va emite autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a lucrărilor cu conţinut simplificat, fara a se mai solicita avize.

(205) Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare se va emite autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a lucrărilor cu conţinut simplificat, având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, propunerea de compartimentare/desfiinţare şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă / spaţiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcţiune, care urmează să fie supus compartimentării interioare.

(206) Pentru lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente, se va emite autorizaţie de construire în baza unei documentaţii de autorizare cu conţinut simplificat având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, faţadă, propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă / spaţiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcţiune.

(207) Prevederile alineatelor (1) şi (2) nu se aplică construcţiilor expertizate şi încadrate în clasele I şi II de risc seismic.

Pentru lucrari de bransamente si racorduri nu se va mai emite autorizatie de construire, fiind necesar doar acordul de la adminstratorul drumului

l) lucrări de branşamente aeriene în zonele în care nu sunt interzise prin regulamentul local de urbanism;
m) lucrări de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizaţia administratorului drumului

Pentru lucrari de acoperire a terenurilor de sport existente si lucrari destinate desfasurarii evenimentelor culturale vor fi realizate in baza doar a unui aviz de amplasare , fara autorizatie de construrie

ş) lucrari pentru amplasarea de structuri usoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfasurarii evenimentelor culturale care vor fi realizate in baza unui aviz de amplasare.

Se creeaza cadrul legal prin care primariile sa poata finaliza construcţiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizaţiei de construire.

La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) In vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin.(1), autoritatea administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află construcţiile va aplica prevederile Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată şi valorificate, în condiţiile legii.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 17 mai 2024
Autentificare
stiriactuale.ro