Miercuri, 21 februarie 2024 - 12:18:51
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


ANUNŢ LICITAŢIE PĂŞUNI COMUNA CERAŞU


17 mai 2022


Comuna Ceraşu deţine suprafaţa de 116,19 ha păşune disponibilă pentru a fi închiriată în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animale înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor(RNE), după cum urmează:

Nr. crt.

Trup păşune

Lot

Suprafata

(Ha)

1

Lotul I         Valea Borului  II

 9,9062

2

Lotul II        Brusturis-I

8,2814

3

Lotul III       Brusturis-II

 8,2814

4

Lotul IV       Brusturis-III

 8,2814

5

Lotul V         Plai I

23,7145

6

Lotul VI       Plai II

 4,2261

7

Lotul VII       Plai III

 6,5481

8

Lotul VIII      Plai IV

 8,9882

9

Lotul IX         Plai V

6,6039

10

Lotul X          Plai VI

1,4259

11

Lotul XI         Plai VII

14,5693

12

Lotul XII       Plai VIII

1,5319

13

Lotul XIII     Plai IX

3,7966

14

Lotul XIV     Schiau-Wartiade

10,0000

 

Închirierea loturilor de păşuni aflate în domeniul privat al comunei Ceraşu se va face cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local Ceraşu nr. 30/16.05.20022, respectiv

-   Dacă există o singură cerere a unui crescător de animale pentru un lot de păşune: ATRIBUIRE DIRECTĂ.

-  Dacă există mai multe solicitări ale crescătorilor de animale pentru acelaşi lot de păşune: ATRIBUIRE PRIN LICITAŢIE CU STRIGARE.

Data limită pentru depunerea dosarelor cu cereri atribuire directa este 30.05.2022 ora 16.00.

Atribuirea directă/licitaţia cu strigare(dacă este cazul) a păşunilor se va organiza în data de31.05.2022 ora 12,00 la sediul Primăriei comunei Ceraşu.

Documente care însoţesc cererea:

A)                      Persoane fizice:

-act de identitate ( în copie certificată pentru conformitate);

-certificat de atestare fiscala privind Plata la zi a taxelor si impozitelor fata de bugetul local, valabil la data depunerii cererii- original

-document eliberat/vizat de D.S.V.S.A. Prahova ( adeverinta , etc) din care sa reiese ca animalele din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care solicita păşuni (pasune), le are inscrise in RNE;

-adeverinta eliberata de Primaria Comunei Ceraşu din care sa rezulte ca animalele sunt inscrise la RegistrulAgricol al Comunei Ceraşu , la zi;


B)                       Persoane juridice

-  certificat de inregistrare (CUI), ( în copie certificată pentru          conformitate);

- certificat de inregistrare fiscala(ANAF), ( în copie certificată pentru conformitate);

- certificat constatator emis de O.R.C.Prahova, valabil la data depuneri ofertei, ( in copie certificată pentruconformitate);

- certificat de atestare fiscala privind plata la zi a taxelor si impozitelor fata de bugetul local, valabil la data depunerii cererii- original;

- document eliberat/vizat de D.S.V.S.A. Prahova ( adeverinta, etc) din care sa reiasă animalele din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care solicita păşuni (pasune) , le are inscrise in RNE.

- adeverinta eliberata de Primaria Cornunei Ceraşu din care sa rezulte ca animalele sunt inscrise la RegistrulAgricol al Comunei Ceraşu, la zi.

C)                       Asociatii înfiintate conform OG nr. 26/2000:

 - certificat de inregistrare fiscala, (ANAF)- (în copie certificată pentru conformitate);

- statutul actul constitutiv, (în copie certificată pentru conformitate);

- certificat de grefă de la Judecătoria Vălenii de Munte privind înregistrarea asociatiei (în copie certificată pentru conformitate);

- certificat de atestare fiscala privind plata la zi a taxelor si impozitelor fata de bugetul local, valabil la data depunerii cererii- original;

- tabel cu membrii asociatiei, crescatorii locali de animale avand un numar de animale inscrise in RNE ,careasigura incarcatura minima de 0,3 UVM/ha;

- document eliberat/vizat de D.S.V.S.A. Prahova ( adeverinta ) din care sa reiasă că proprietarul de animale din speciile bovine, ovine, caprine si ecvidee pentru care solicita păşuni ( pasune), le are inscrise in RNE;

- adeverinta eliberata de Primaria Comunei Ceraşu din care sa rezulte ca animalele sunt înscrise la Registrul Agricol al Comunei Ceraşu.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 20 februarie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro