Marţi, 23 iulie 2024 - 5:09:15
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC Fence Prodcom SRL


28 martie 2024

SC Fence Prodcom SRL, titular al proiectului “Pensiune si Restaurant », propus a fi amplasat in Comuna Cerasu, Sat Valea Borului, Judetul Prahova, Nr. Cad. 21851, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru protectia mediului Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,   in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Pensiune si Restaurant » propus a fi amplasat in Sat Valea Borului, Judetul Prahova, Nr. Cad. 21851.

 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 23 iulie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro