Joi, 23 martie 2023 - 12:41:39
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


EXCLUSIV! Abuzurile primarului Volosevici, dezvăluite de o angajată a Primăriei Ploieşti!


4 iunie 2022
Andrei Volosevici era ales în urmă cu doi an în funcţia de primar al Municipiului Ploieşti cu o majoritate covărşitoare, procent care ar fi trebuit să îl oblige şi a-l determina să schimbe în bine oraşul. Din păcate, ploieştenii au descoperit o variantă prost updatată a primarului de acum 10 ani, un edil pus pe tot felul de aranjamente oneroase, care aruncă Ploieştiul în prăpastie. Prieteni plasaţi în funcţii bine plătite, apropiaţi implantaţi în diverse instituţii fără a avea vreo jenă pentru irosirea banului public. Cât despre comportamentul primarului Andrei Volosevici relatările angajaţilor municipalităţii sunt incredibile. Înjurături, ţipete, urlete, cuvinte jignitoare, mizerii...Cam acesta este portretul creionat de subalternii unui edil pe care ploieştenii îl aşteptau să salveze oraşul. Salvare care nu a venit şi nici nu va veni în acest mandat, mandat în care gaşca de prieteni personali ai lui Andrei Volosevici nu face altceva decât să îşi asigure oprobiul public. 

Nicoleta Crăciunoiu, directorul Economic al Primăriei Ploieşti, a devenit ţinta lui Volosevici încă din primul mandat. Un profesionist desăvârşit, stăpânind extrem de bine termenii economici, Crăciunoiu este "bombardată" permanent cu istericalele primarului liberal. 

Într-o informare adresată Comisiei 1 (Buget, Finanţe, Control, Administrarea Domeniului Public şi Privat), comisie formată din consilierii: Paul Palaş (ALDE), Radu Simionescu (PNL), Gheorghe Sîrbu (PNL), Mihai Tonsciuc (USR) şi Anca Agapie (ProRomânia), Nicoleta Crăciunoiu prezintă abuzurile permanente la care este supusă de la preluarea mandatului de primar al Ploieştiului. 

"           Primarul în funcţie al Municipiului Ploieşti - Volosevici Andrei Liviu a apelat şi apelează la diverse metode şi practici de ameninţare, şantaj, discriminare etc.  fiind conştient de faptul că a procedat la hărţuirea mea morală. În nenumărate rânduri i-am adus la cunoştinţă acest aspect (verbal şi în scris), însă nu s-a implicat în niciun fel în evaluarea riscurilor şi în prevenirea hărţuirii morale, scopul vădit fiind înlăturarea mea de la conducerea Direcţiei Economice sau obligarea la semnare a tuturor documentelor nelegale. Această violenţă în raporturile de muncă a avut şi are implicaţii majore asupra stării mele de sănătate în calitate de persoană hărţuită, deoarece acesta, prin toate mijloacele posibile, a apelat la metode inumane în relaţiile profesionale si a urmărit întotdeauna distrugerea mea psihică şi cedarea nervoasă. Permanent  a manifestat un comportament abuziv, apelând la ameninţări şi anunţându-si mereu intenţia de a-mi face rău şi de a-mi produce daune materiale si morale, acestea fie în prezenţa colegilor, fie a personalului din instituţiile subordonate Consiliului  Local al Municipiului Ploieşti. Intimidarea s-a făcut direct, de către primar.", scrie Nicoleta Crăciunoiu 
 

"În timpul primului său mandat de primar a fost sesizată comisia de disciplină de 3 ori privind aşa-zise abateri săvârşite de către mine şi am fost destituită din funcţia de director economic, deoarece nu am  semnat documente pe care le-am apreciat ca fiind ilegale. Am procedat la acţionarea în instanţa de judecată şi am fost reintegrată în funcţia de director economic. ", îi mai informează directorul Economic pe consilierii locali


Dezvăluirile angajatei Primăriei Ploieşti sunt incredibile şi de neconceput în România anului 2022 şi denotă probleme grave ale primarului Volosevici.

"Hărţuirea manifestată a urmărit supraveghererea locului de muncă provocându-mi-se o stare de temere  prin ameninţările continue cu plângeri penale, comisii de disciplină, solicitarea de nenumărate ori de a-mi da demisia din funcţie, prin jigniri, stabilirea de termene foarte scurte  pentru diferite  lucrări care, de fapt, nu reprezentau urgenţe,  tocmai pentru a nu putea să mă pronunţ în totalitate sau  pentru a greşi, ca apoi să fiu sancţionată.(...) Permanent s-au făcut presiuni asupra mea pentru a semna  documente pe care eu şi subalternii mei le-am considerat nelegale.", mai dezvăluie Crăciunoiu

     
 "De cele mai multe ori nu am fost prezentă la discuţii privind plăţile, rectificările de buget etc., ci doar mi se transmiteau sarcini de la superiori prin subalternii mei, apropiaţi acestuia, angajaţi de câteva luni sau ani în instituţie. Iniţial am crezut că mai pot rezista acestor presiuni fără să mă afecteze la nivel de sănătate, dar evenimentele au făcut să nu reuşesc şi astfel să mă îmbolnăvesc.  Împovărarea cu prea multe lucrări a dus la epuizare, stres, afecţiuni medicale, urmare a abuzurilor repetate de la locul de muncă şi a faptului că au fost angajate persoane fără experienţa profesională, eu fiind nevoită să preiau lucrările pe care le au in Fişa postului sau să verific absolut tot, să mi se impună atribuţii de verificare şi asumare prin semnătură care sunt, de fapt, ale unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile legale de ocupare a posturilor, acestea ocupând inclusiv funcţii de conducere în cadrul direcţiei. Ameninţările, nesiguranţa la locul de muncă, au fost gândite în mod intenţionat pentru a mă împiedica să-mi exercit funcţia şi activitatea în mod normal. Toate acestea mi-au produs o stare de disconfort psihic. În mod special am fost ameninţată cu cercetatări disciplinare pentru activităţi care nu au legătură cu sarcinile de serviciu sau mi s-au acordat termene foarte scurte de rezolvare a solicitărilor şi răspunsul a fost de fiecare dată: nu mă interesează."
, ,
le scrie Nicoleta Crăciunoiu consilierilor locali. 


Directorul Economic al Primăriei Ploieşti face şi o listă a dispoziţiilor ilegale solicitate de Andrei Volosevici şi dezvăluie mizeriile la care a fost supusă de către edil din cauza refuzului de a semna anumite documente. Trebuie spus că o astfel de semnătură pe un proiect ilegal, ar fi putut-o duce pe Nicoleta Crăciunoiu în faţa procurorilor DNA!!! 

Abuzuri, abuzuri, abuzuri!!! 

 Pe scurt, faptele cele mai importante din ultimele 6-7 luni au fost următoarele: 

1.    Emiterea Dispoziţiei nr.2354/03.11.2021 potrivit căreia sunt obligată să duc la îndeplinire măsuri stabilite de către Curtea de Conturi, conform Deciziei nr.30/2021. Prin Adresele/Informările nr.6016/03.11.2021, nr. 6299/25.11.2021, nr.6929/28.12.2021, nr.6010/22.03.2022, transmise primarului Municipiului Ploieşti şi secretarului general, am adus la cunoştinţă faptul că nu am pregătirea de specialitate tehnică si expertiza necesară, solicitând să mi se precizeze în scris atribuţiile şi responsabilităţile în detaliu, în calitate de persoană nominalizată ca responsabil şi persoană care efectuează verificări proprii pentru măsuri privind verificări lucrări de reparaţii imobile, investiţii, etc.; mai mult,   unele din aceste atribuţii revin ordonatorilor terţiari de credite. Cu toate demersurile întreprinse nu mi s-a comunicat niciun răspuns, prevederile dispoziţiei rămânând neschimbate şi aceasta producând efecte. 

Apreciez că prin emiterea acestei dispoziţii şi nominalizarea mea sunt supusă la executarea unei munci sau la îndeplinirea de servicii, în mod forţat, respectiv se procedează la exploatarea mea., fiind supusă la muncă forţată sau obligatorie împotriva voinţei mele, neavând pregătirea necesară.

2.    În perioada octombrie – decembrie 2021, deoarece am emis Raport de specialitate nr.258/20.10.2021 la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi a serviciului de canalizare în Municipiul Ploieşti încheiat cu SC Apa Nova Ploieşti SRL, in care am menţionat faptul că  pentru aceste lucrări şi condiţii Direcţia Economică nu a identificat baza legală privind posibila negociere de clauze, am fost ameninţată cu plângeri penale, eu şi persoana care ocupa funcţia de şef serviciu juridic, contencios-contracte, fiind înregistrate cu reportofonul la sala de şedinţe în data de 09 decembrie 2021, ameninţate şi jignite în prezenţa salariaţilor şi a consilierilor locali. Dovadă stă Raportul de Specialitate nr.258/2021. Am solicitat punerea la dispoziţie a înregistrării cu reportofonul a şedinţei respective, dar aceasta nu mi s-a pus la dispoziţie.

3.    În data de 11 martie 2022 am emis Raport de specialitate nr. 1/11.03.2022, nefavorabil, la proiectul de hotărăre privind aprobarea Acordului privind asigurarea continuităţii furnizării serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Ploieşti şi stabilirea unor aspecte referitoare la efectele încetării Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al Judeţului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de producţie-transport-distribuţie pentru Municipiul Ploieşti nr 2776/20.04.2004 şi Raport de specialitate nr. 2/16.03.2022, tot nefavorabil, în aproximativ aceleaşi condiţii pentru Municipiul Ploieşti.

4.    La proiectul de hotărâre privind solicitarea către operatorul S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. de a asigura continuitatea Contractului de concesiune nr. 2776/2004, până la desemnarea noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile, am emis raportul nr. 72/16.03.2022.

Ca urmare  a faptului că proiectele de hotărâri iniţiate de către primar nu au fost aprobate,  unul dintre motive fiind avizul nefavorabil al Direcţiei Economice  şi s-a supus aprobării consiliului local o altă variantă, iniţiatorii fiind consilieri locali, după ameninţări şi jigniri repetate, aşa cum rezultă din Procesul -Verbal din data de 14 martie 2022, primarul Municipiului a procedat în aceeaşi zi, în 2 etape, la solicitarea de Note Explicative, mie şi subalternei, noi semnând rapoartele de specialitate. Menţionez că, prin intimidare, a procedat la înregistrarea conversaţiei cu reportofonul. Cu toate că discuţia era înregistrată, primarul Municipiului nu s-a putut abţine şi a continuat seria de ameninţări şi jigniri, cerându-mi detalii despre un proiect de hotărâre aprobat în anul 2019, comparativ cu cel din anul 2022, folosind expresii precum ….nu mă obosiţi…, în afara de poezie,… ba nu doamnă,… şi vă fac şi plângere pe lucrul ăsta,… să ştiţi că pe mine mă impresionaţi foarte puţin,… doamnă nu vorbiţi peste mine,…. vorbiţi când vă dau voie…; la solicitarea mea de a da explicaţii cu documentele în faţă refuză şi susţine: … nu sunt Curtea de Conturi…doamnă, sunt primarul municipiului Ploieşti, ….de ce doamnă?, aveţi o ruşine?, stau cu spatele , dacă doriţi, …; când i-am adus la cunoştinţă că au fost angajaţi funcţionari care nu au lucrat o zi în contabilitate şi nu fac nimic, răspunsul a fost: nu mă impresionaţi,… fiind deranjat, …….mai lăsaţi fanteziile doamnă, ….tot acolo ajungeţi, … 

5.    În data de 17 martie 2022 a procedat la organizarea unei conferinţe de presă în care a anunţat eliberarea din funcţie a directorului economic, afirmând: nu va mai face parte mult timp din executiv, dovada acestui lucru fiind înregistrarea audio-video a conferinţei de presă şi articolele de presă, fiind evidentă intenţia de a mă destitui din funcţie, aşa cum a procedat şi în primul mandat.

6.     În permanenţă a procedat la ameninţarea mea, acuzându-mă că am săvârşit infracţiuni sau fapte păgubitoare, afirmaţii de natură să-mi producă o stare de frică, fiind şantajată, constrânsă să fac sau să nu fac ceva şi  hărţuită în mod repetat la locul de muncă, provocându-mi-se o stare de temere, fiind supusă torturii psihice în scopul intimidării sau exercitându-se presiuni asupra mea, afirmând în mod repetitiv: am eu grijă de tine.

7.    În calitate de primar al Municipiului Ploieşti, în data de 18 martie 2022, având în vedere articolele privind înregistrarea directorului economic de către primar cu reportofonul, acesta formulează drept la replică, fără a solicita şi punctul meu de vedere, în calitate de persoană direct implicată şi nominalizată.

8.    Date fiind tensiunile create, am solicitat în data de 21.03.2022 efectuarea a 3 zile concediu, astfel: 1 zi concediu odihnă si 2 zile recuperare.  Deoarece mi-a fost refuzată verbal de către viceprimarul Trofin Magdalena efectuarea celor 2 zile de recuperare, cu toate că am fost obligată să efectuez ore suplimentare în afara orelor de program, fapt dovedit inclusiv cu prezenţa mea la şedinţa de consiliu local convocată la ora 18.30, am solicitat ca cele 2 zile de recuperare să fie aprobate drept concediu odihnă din zilele aferente anului 2020. Ambele cereri, nr.970/21.03.2022 şi nr. 988/21.03.2022, au fost confirmate de către Serviciul Resurse umane ca având drept legal de concediu neefectuat din anul 2020 - 20 de zile, din 2021 integral 25 de zile şi aferent anului 2022 - 25 de zile. Cu toate că cererea era semnată şi avea acordul înlocuitorului de drept, primarul Municipiului Ploieşti refuză aprobarea celor 2 cereri de concediu odihnă, pentru un număr total de 3 zile aferent anului 2020, menţionând: nu se aprobă având în vedere că pe data de 23.03.2022  şi 30.03.2022  sunt programate şedinte de C.L.

De precizat este faptul că, lunar, sunt câteva şedinte de consiliu local ordinare sau extraordinare, ceea ce ar însemna, în opinia acestuia, că eu nu am dreptul la concediu de odihnă.

În data de 17.05.2022 am solicitat efectuarea a 12 zile de concediu de odihna aferent anului 2020, fragmentat şi luat în funcţie de cei 2 colegi ai mei, care sunt în aceeaşi situaţie ca şi mine, respectiv având concediu neefectuat din anul 2020 şi pentru care termenul limită este 30.06.2022. Menţionez că s-a ajuns în această situaţie deoarece am fost singurii care am acordat viza de C.F.P.P. în instituţie, dat fiind faptul că şeful Serviciului Buget-împrumuturi, desi are în Fişa postului atribuţii privind exercitarea C.F.P.P., fapt precizat inclusiv în anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea acestui post, nu exercită acest control şi nu semnează.

Primarul a săvârşit abuz în serviciu prin neaprobarea concediului de odihnă, fiind încălcate drepturile stabilite de Codul Muncii, Codul Administrativ şi Constituţia României, respectiv mi-au fost vătămate drepturile şi interesele legitime.

Scopul neaprobării cererii de concediu a fost ca în data de 23.03.2022 să fiu adusă în sala de şedinţe, de către poliţistul local de la paza instituţiei, împreună cu sefa Serviciului Financiar–contabilitate, la finalul şedinţei de consiliu local, în prezenţa consilierilor locali şi a presei, ca să răspund întrebărilor adresate de către primar privind justificarea momentului înregistrării cu reportofonul. Dovadă stă înregistrarea audio-video a şedinţei de consiliu local din data de 23 martie 2022.

9.     Solicitarea privind justificarea rapoartelor de specialitate a fost făcută şi de către viceprimarul  în funcţie Trofin Magdalena, astfel ca aceasta  emite Nota internă nr. 14/21.03.2022, la care am întocmit Informare nr. 989/21.03.2022. Cu toate acestea, viceprimarul Municipiului revine cu alta  Notă internă nr.15/23.03.2022, transmisă pe email în data de 24.03.2022 privind formularea unei Note explicative, scopul fiind şicanarea sau probă pentru o eventuală comisie de disciplină.

Menţionez că, în repetate rânduri, am fost ameninţată de primarul Municipiului şi mi s-au cerut Note Explicative la sala de şedinţe, de către primarul Municipiului şi de către viceprimarul în funcţie, direcţia fiind subordonată acesteia, în sensul „o să vezi tu la evaluarea anuală”, aceasta fiind o altă metodă de a destitui din funcţie salariaţii instituţiei, toate ameninţările fiind în prezenţa primarului şi/sau viceprimarului Trofin Magdalena sau administratorului public Albu Simona.

10.  Nepunerea în aplicare a sentinţei pronunţată în Dosar nr.3730/105/2020, conform Hotărăre nr.357/2021, Hotărâre-completare dispozitiv nr. 685/2021 ambele emise de Tribunalul Prahova şi Hotărâre Curte de Apel nr. 1577/14.12.2021, prin care am câstigat în instanţă anularea Dispoziţiei nr. 1304/13.05.202, plata cheltuielilor de judecată şi a daunelor materiale. Urmare a solicitării mele făcute în mod oficial, instituţia a procedat la plata cheltuielilor de judecată şi a daunelor materiale, fără a proceda la anularea Dispoziţiei nr. 1304/13.05.2021.

De precizat este că juriştii municipiului Ploieşti s-au prezentat la toate termenele, cu toate că a fost stare de alertă, în schimb pentru procese importante pierdute, în care se solicita plata de sume mari şi foarte mari, de ordinul milioanelor de lei, Muncipiul Ploieşti nu s-a prezentat, depunând Întâmpinare. Am atras atenţia asupra acestui aspect în scris/verbal şi acesta a fost motiv de jigniri şi ameninţări din partea primarului Municipiului Ploieşti.
....

Ameninţări şi plângeri penale! 


Ameninţările la care a fost supusă Nicoleta Crăciunoiu nu sunt singurele presiuni din partea primarului şi a viceprimarilor:  Ameninţărilor directe sau indirecte şi şicanărilor produse li se adaugă şi alte abuzuri, respectiv: mutarea şi angajarea de salariaţi în cadrul Direcţiei Economice fără pregătirea şi experienţa necesară, eu nesolicitând scoaterea la concurs a posturilor, nefăcând parte din comisiile de concurs deoarece nu procedez la punerea la dispoziţie a subiectelor înainte de concurs, înlocuirea condiţiilor de ocupare a posturilor scoase la concurs etc.

Mai mult, directoarea Economică acuză şi că : Transferul/mutarea salariaţilor în cadrul Direcţiei Economice se face la solicitarea unui şef de serviciu, aprobat de către primar sau la solicitarea directă a acestuia, eu neavând cunoştinţă de aceste mutări în cadrul direcţiei pe care o coordonez.   Dacă la Serviciul Buget-împrumuturi, până în acest mandat erau 2 persoane responsabile cu centralizarea bugetului local, bugetelor ordonatorilor terţiari de credite şi bugetului creditelor interne, fără bugetul fondurilor U.E., în prezent atribuţiile sunt împărţite la 6 persoane, fiind angajate persoane sau trasferate/mutate în direcţie persoane cu încadrare maximă, care nu au lucrat contabilitate, nu cunsoc contabilitate bugetară şi, prin urmare, sarcinile sunt preluate de salariaţii cu vechime şi experienţă.


" În calitate de director economic sunt obligată să semnez toate documentele de plată pentru şef Serviciului Buget-împrumuturi şi, împreună cu altă salariată, să acordăm viza de C.F.P.P. în locul acesteia, deoarece nu îndelineşte condiţiile legale, cu toate că îi revin conform Fişei de Post. Am atras atenţia asupra acestui aspect, dar fără rezultat. Cum este posibil ca un salariat să fie angajat într-o instituţie la nivel maximum de salarizare şi să nu aibă experienţă profesională în domeniul contabilitate, să fie plătit fără să ducă la îndeplinire atribuţiile din Fişa postului, fiind obligată eu sau subalternii acestuia să semnăm şi să îi exercităm o parte din atribuţii, eu fiind nevoită să preiau mare parte din atribuţiile de şef Serviciu Buget, să semnez pentru acesta şi pentru director economic în acelaşi timp?

 Aceeaşi situaţie o regăsim şi la salariaţi angajaţi pe funcţii de execuţie, tot cu încadrare maximă, care au ocupat posturile prin concurs sau transfer, eu nefăcând parte din comisia de concurs.

Fişa postului semnată şi însuşită de către  salariata Pelin Ioana cuprinde condiţii generale şi specifice pe care nu le îndeplineşte cu privire la studii, vechime în specialitate etc. Cu privire la atribuţii, una dintre ele, prevăzută la pct. 2, este acordarea vizei de C.F.P.P., această salariată neîndeplinind condiţii legale de acordare a vizei de C.F.P.P., respectiv vechime de 3 ani şi experienţa necesară în domeniul contabilitate. Printre atribuţii se regăsesc cele de coordonare şi verificare a lucrărilor subalternilor. Cum poţi verifica şi coordona activităţi pe care nu le cunoşti, nu eşti pregătit, nu ai lucrat în domeniul respectiv?  Am adus la cunoştinţă neregulile create şi, ca de obicei, răspunsul a fost: Direcţia Economică nu ştie altceva decât să facă informări... că  numai prostii scrieţi în informări.... Evident că orice adevăr deranjează şi trebuiau puse presiuni pentru a accepta tot ce mi se solicită",
a mai scris Nicoleta Crăciunoiu


Acuzaţiile Directorului Economic sunt incredibile:  "Angajarea de analfabeţi funcţionali în instituţie nu face decât să îngreuneze activitatea, urmând cât de curând să fiu acuzată că procedez la exploatarea celor cu experienţă."


Mai mult, Nicoleta Crăciunoiu susşine că refuzul de a acorda viza CFPP,   a reprezentat motivul pentru ameninţări cu plângeri penale sau comisii de disciplină, ţinta principală fiind eu în calitate de director economic, acuzată că îmi oblig subalternii să semneze.

 
Având în vedere haosul creat la nivelul direcţiei, tensiunile, frica faţă de  ceea ce vom fi obligaţi să semnăm sub ameninţarea directă a primarului  şi inducerea ideii că reprezintă obligaţie, sarcină de serviciu acordarea vizei de C.F.P.P. în orice condiţii, iar  cine a acordat refuz de viza C.F.P.P.  răspunde material, penal etc.,din cauza  problemelor de sănătate create, temerilor cu privire la presiunile ce urmează a fi exercitate asupra persoanelor nominalizate cu exercitarea C.F.P.P., şedinţe repetate, ameninţări cu comisii de disciplină, cu destituire etc. şi intotdeauna inducerea ideii că reprezintă sarcini de serviciu,  eu şi subalternii mei am acceptat aceste abuzuri, respectiv să facem parte din diverse comisii, nefiind de specialitate, să întocmim rapoarte de specialitate la proiecte de hotărâri care nu au legătură cu atribuţiile şi pregătirea noastră - ex. aprobare Studii de fezabilitate sau D.A.L.I. aferente obiectivelor de investiţii ale Muncipiului Ploieşti sau  ale ordonatorilor terţiari de credite. Studiul de fezabilitate este întocmit de către un specialist tehnic şi reprezintă un studiu al unui proiect sau al unei investiţii din punct de vedere al posibilităţilor tehnice de realizare, care prezintă, de regulă, mai multe soluţii tehnice. Cum se poate pronunţa un salariat al Direcţiei Economice asupra variantei tehnice propuse, neavând cunoştinţele necesare? Cu toate acestea, suntem obligaţi să întocmim raport de specialitate economic.

Frecvent, proiectele de hotărâri de consiliu pentru care se solicită  rapoarte de specialitate sunt transmise cu întârzire, incomplete, eu fiind în imposibilitatea de a studia materialele, de multe ori nevoită să iau cunoştinţă de ele în timpul comisiei de buget sau chiar de consiliu, fiind prezentă în sala de şedinţe şi solicitându-mi-se aviz în regim de urgenţă. Am înţeles problemele urgente, de forţă majoră, dar aceasta este o practică frecventă care nu poate să fie gestionată cu profesionalism.Crăciunoiu cere protecţia Consiliului Local

În finalul documentului trimis consilierilor locali, Nicoleta Crăciunoiu solicită ajutorul consilierilor locali pentru stoparea abuzurilor, deşi comportamentul edilului ţine şi de cei 7 ani de acasă...

"Vă solicit ca, în cazul în care apreciaţi că, eu şi subalternii mei, am săvârşit cu intenţie orice faptă în scopul de a prejudicia bugetul local, de a vă  induce în eroare în calitate de consilieri locali, de a obţine foloase pentru sine sau pentru altul, să sesizaţi organele abilitate în acest sens.

Purtarea abuzivă, respectiv întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de mine, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, vătămarea drepturilor şi intereselor legitime, presiunile exercitate asupra mea, amenintările repetate, hărţuirea la locul de muncă, supunerea la muncă forţată sau obligatorie, destituirea din funcţie, mutarea nelegală la alte direcţii etc., reprezintă abuzuri la care am fost supusă şi sunt supusă în continuare şi vă rog, în calitatea de membrii ai Consiliului Local Ploieşti, să interveniţi în rezolvarea problemelor apărute la nivel de instituţie.  

Precizez că în instituţie lucrează salariaţi cu o experienţă profesională de ani de zile şi care sunt jigniţi, ameninţaţi, dar care nu au curajul să îşi exprime nemulţumirea de frica  pierderii locului de muncă.

 Eu personal mă consider un „sclav pe plantaţie” şi vă aduc la cunoştinţă că sunt nevoită să apelez la toate mijloacele legale pentru a-mi apăra drepturile constituţionale, inclusiv dreptul la grevă.


Documentul semnat de Nicoleta Crăciunoiu este incredibil şi devăluie lucruri extrem de grave care se petrec în Primăria Ploieşti. Jigniri, presiuni, încălcări ale legilor, angajări pe criterii ştiute doar de primarul Volosevici şi de gaşca acestuia sunt aspecte care ar trebui puse la punct de către reprezentanţii instituţiilor specializate. În anul 2022, pare incredibil ca un salariat să meargă cu frică la serviciu, cu teama de abuzurile şefilor. Mai grav este că aceşti şefi au fost aleşi de ploieşteni pentru a face ordine. Suntem curioşi care va fi reacţia consilierilor locali şi care vor fi consecinţele dezvălurilor Nicoletei Crăciunoiu. Într-un stat normal ar fi însemnat ...demisii! Demisia Primarului, a Viceprimarilor, a angajaţilor politici! Într-un stat normal.... 


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin

Duo_best_gaz


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on Facebook


ISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 22 martie 2023
Autentificare
stiriactuale.ro