Joi, 25 iulie 2024 - 4:55:00
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Ordin de începere pentru PH-CL12 – "Execuţie lucrări de retehnologizare, automatizare la staţiile de tratare, rezervoare, staţii de pompare Câmpina, Băneşti, Telega şi Proviţa de Sus"


18 ianuarie 2024

Hidro Prahova S.A. a anunţat în data de 15.01.2024, Ordinul de începere al contractului de proiectare şi execuţie intitulat PH-CL-12 - “Execuţie lucrări de retehnologizare, automatizare la staţiile de tratare, rezervoare, staţii de pompare Câmpina, Băneşti, Telega şi Proviţa de Sus”.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

Obiectul contractului constă în: 

 

·      Sistem de alimentare cu apă Câmpina

Ø  Reabilitare staţie de tratare Câmpina;

Ø  Reabilitare gospodărie de apă Muscel; 

Ø  Reabilitare staţie de pompare Doftana-Câmpina;

·      Sistem de alimentare cu apă Băneşti 

Ø  Reabilitare staţie de pompare Băneşti;  

Ø  Reabilitare gospodărie de apă Băneşti; 

Ø  Reabilitare sursă de apă şi gospodărie de apă Urleta; 

·      Sistem de alimentare cu apă Telega  

Ø  Reabilitare staţie de pompare Doftana (Gării);

Ø  Reabilitare gospodărie de apă Stoian; 

Ø  Reabilitare staţie de pompare Plai 1 (Muzeu); 

Ø  Reabilitare staţie de pompare Hodoi; 

Ø  Înfiinţare gospodărie de apă Buştenari; 

·      Înfiinţare sistem de alimentare cu apă Proviţa de Sus-Proviţa de Jos.

 

Lucrările se referă la: 

a)    Activităţi de proiectare - Proiect Tehnic de Execuţie şi orice documentaţie necesară pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor; suport pentru Beneficiar în obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare; 

b)    Lucrări de constructie; 

c)    Furnizare şi montaj utilaje şi echipamente tehnologice; 

d)    Testare şi punere în functiune; 

e)    Instruirea personalului Beneficiarului; 

f)      Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanţie. 

 

Valoarea totală a contractului este de 81.566.510,55 RON fără TVA.

Contractul a fost încheiat cu S.C. CORAL S.R.L.

Durata acestui contract este de 24 luni.

Hidro Prahova S.A. derulează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 3.10.2022 cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.  

Data finalizării proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanţare este 3.409.901.179,12 din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea reţelelor de apă şi de canalizare din localităţile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO PRAHOVA SA, precum şi dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creşterea capacităţii de furnizare.

Totodată, Proiectul de dezvoltare regională îşi propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare şi epurare în localităţile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

Obiectivul Proiectului vizează extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare în 42 de localităţi din judeţul Prahova: 

·      Adunaţi, Albeşti Paleologu, Aluniş, Ariceştii Zeletin, Azuga 

·      Băicoi, Balta Doamnei, Bălţeşti, Băneşti, Bertea, Breaza, Buşteni 

·      Câmpina, Cărbuneşti, Ceraşu, Comarnic

·      Drăgăneşti, Dumbrava

·      Fulga

·      Gherghiţa

·      Izvoarele

·      Mizil

·      Păcureţi, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Proviţa de Sus, Proviţa de Jos

·      Sălciile, Scorţeni, Sinaia, Şirna, Slănic, Şoimari, Ştefeşti, Surani 

·      Telega, Tinosu, Tomşani 

·      Urlaţi

·      Vălenii de Munte, Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Prahova”, un număr de 91.872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă faţă de capacităţile existente, iar 190.810 locuitori echivalenţi, vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la e-mail: [email protected]  

Persoană de contact: Mădălina Stan (manager de contract).

 

 

 

 


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 25 iulie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro