Sâmbătă, 15 iunie 2024 - 4:36:41
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Românii care se întorc în ţară şi şomerii care se angajează primesc bani de la stat!


4 decembrie 2016

Pe 3 decembrie 2016 a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Prin aceasta românii revin în ţară, şomerii care se angajează, precum şi angajatorii acestora primesc bani de la stat.

Beneficiarii O.U.G. nr. 60/2016 pot primi până la 15.500 de leiConform Art. 75 alin. (1) din actul normativ amintit, aceste persoane sunt cele „înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de instalare prevăzută la alin. (1) se acordă astfel:

  • 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
  • 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

Dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare prevăzute la alin. (1), unul va primi 12.500 de lei, iar celălalt, o primă de instalare în cuantum de 3.500 de lei.

În situaţia în care persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare li se asigură de către angajator sau autorităţile publice locale sau centrale, locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază doar de o primă de instalare, în funcţie de situaţia fiecăreia, în valoare de 3.500 de lei şi 6.500 de lei.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 14 iunie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro