Luni, 24 iunie 2024 - 12:30:25
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Incep lucrările la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare în Urlaţi, Mizil, Albeşti-Paleologu şi Tomşani


22 septembrie 2023

Hidro Prahova S.A. a semnat, în data de 08.08.2023, contractul de lucrari intitulat PH-CL-06, “Execuţie reţele de alimentare cu apă şi canalizare in Urlaţi, Mizil, Albeşti-Paleologu si Tomşani” şi a anunţat Ordinul de începere al lucrărilor in toate localităţile simultan în data de 21 Septembrie 2023.

Contractul este inclus în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

Obiectul contractului constă în construirea de reţele de alimentare cu apă şi canalizare în patru localităţi, după cum urmează:


Urlaţi

·      Reţele de apă uzată: L=18.895 m

·      Staţii de pompare apă uzată: 12 SPAU

·      Conducte de refulare: L=5.088 m

·      Racorduri: 968 buc.

·      Cămine (de vizitare şi intersecţie, de liniştire, de decantare şi de rupere de panta): 521 buc.

Mizil

·      Reţele de alimentare cu apă: L=4.896 m

·      Branşamente: 538 buc.

·      Reţele de apă uzată: L=3.311 m

·      Staţii de pompare apă uzată: 1 SPAU

·      Conducte de refulare: L=154 m

·      Racorduri: 191 buc.

·      Cămine (de vizitare şi intersecţie, de liniştire, de decantare şi de rupere de panta): 71 buc.

·      Cămine (de golire, aerisire, intersecţie şi vane): 27 buc.

 

 

Albeşti-Paleologu

·      Extindere reţele de distribuţie: L=17.429 m

·      Branşamente:1338 buc.

·      Cămine (de golire, aerisire, intersecţie şi vane): 72 buc.

 

Tomşani

·      Extindere reţele de distribuţie: L=19.154 m

·      Branşamente: 976 buc.

·      Cămine (de golire, aerisire, intersecţie şi vane): 45 buc.

 

Valoarea totală a contractului este de 92.126.380,86 RON fără TVA. 

 

Contractul a fost încheiat cu asocierea formată din S.C. NICONS S.R.L. (lider de asociere, S.C. INGAZ FOR CONSTRUCT S.R.L. şi S.C. HABAU S.R.L. Durata acestui contract este de 24 luni.

 

Hidro Prahova S.A. derulează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 156809, în baza Contractului de finanţare încheiat la data de 3.10.2022 cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.   

Data finalizări proiectului este 30 Noiembrie 2025. Valoarea totală a contractului de finanţare este 3.409.901.179,12 din care 85 % reprezintă fonduri europene nerambursabile.

Proiectul include extinderea reţelelor de apă şi de canalizare din localităţile aflate în aria de operare a operatorului HIDRO PRAHOVA SA, precum şi dezvoltarea unor surse suplimentare de apă potabilă de calitate, pentru creşterea capacităţii de furnizare. 

Totodată, Proiectul de dezvoltare regională îşi propune realizarea unor sisteme integrate de canalizare şi epurare în localităţile ce nu dispun încă de astfel de servicii publice.

 

Obiectivul Proiectului vizează extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare în 42 de localităţi din judeţul Prahova: 

·      Adunaţi, Albeşti Paleologu, Aluniş, Ariceştii Zeletin, Azuga 

·      Băicoi, Balta Doamnei, Bălţeşti, Băneşti, Bertea, Breaza, Buşteni 

·      Câmpina, Cărbuneşti, Ceraşu, Comarnic

·      Drăgăneşti, Dumbrava

·      Fulga

·      Gherghiţa

·      Izvoarele

·      Mizil

·      Păcureţi, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Proviţa de Sus, Proviţa de Jos

·      Sălciile, Scorţeni, Sinaia, Şirna, Slănic, Şoimari, Ştefeşti, Surani 

·      Telega, Tinosu, Tomşani 

·      Urlaţi

·      Vălenii de Munte, Vărbilău.

La finalul anului 2025, după implementarea “Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Prahova”, un număr de 91872 locuitori vor beneficia de o mai bună alimentare cu apă faţă de capacităţile existente, iar 190.810 locuitori echivalenţi, vor beneficia de o mai bună tratare a apelor uzate.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la e-mail: [email protected]  

Persoană de contact A. OPREA (manager de contract).

 

 

 

  


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 21 iunie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro