Duminică, 16 iunie 2024 - 8:24:58
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Alimentare cu apă şi canalizare în tot judeţul Prahova


16 februarie 2013

La Londra s-a semnat contractul de credit de 9,2 mil euro încheiat între Banca Europeană Pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Consiliul Judeţean Prahova şi Operatorul Regional S.C. Hidro Prahova S.A.

Directorul pentru Infrastructura al BERD, domnul Jean Patrick Marquet, semnatar al contractului din partea BERD a declarat: “Susţinerea BERD este un factor cheie ce facilitează absorbţia de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii din România. Prin această nouă investiţie Banca continuă să susţină modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în judeţ, ajutând la îmbunătăţirea calităţii apei şi atingerii standardelor europene în ceea ce priveşte colectarea apelor uzate şi epurarea acestora.”

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, dl Mircea Cosma, a reiterat cu această ocazie sprijinul şi implicarea să directă în atragerea de fonduri europene, proiectul derulat de S.C. Hidro Prahova S.A. fiind de o importanţă deosebită pentru judeţ. Acesta a mai subliniat "Absorbţia fondurilor europene reprezintă un factor cheie de dezvoltare durabilă a Judeţului şi regiunii, sprijinul arătat în acest sens de Consiliul Judeţean fiind de natură să asigure succesul implementării tuturor acestor proiecte finanţate din aceste fonduri."

Dumitru Pantea, directorul General al S.C. Hidro Prahova S.A. a declarat: "Proiectul este de o importanţă majoră pentru judeţul Prahova şi suntem bucuroşi să începem colaborarea noastră cu BERD-ul în vederea îmbunatăţirii serviciilor publice de alimentare cu apă, colectare şi epurare a apelor uzate în judeţul nostru. Implementarea acestui proiect reprezintă un pas important în asigurarea de servicii publice de alimentare cu apă şi colectare a apelor uzate de calitate în judeţul Prahova. Acordul încheiat constituie o garanţie a dezvoltării durabile a Operatorului Regional Hidro Prahova S.A. Dacă aspectele economice şi de mediu sunt implementate prin proiectul de faţă, implementarea politicilor sociale ale Băncii constituie un factor de echilibru în dezvoltarea noastră".

Creditul de 9,2 milioane Euro va asigura cofinanţarea operatorului regional pentru proiectul Reabilitarea şi Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă şi Canalizare din Judeţul Prahova, însemând 6,25% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Reamintim faptul că Judeţul Prahova are încheiat din luna mai 2011 un contract de finanţare cu Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru extinderea reţelelor de canalizare în cele 8 aglomerării ale judeţului, proiectul vizând realizarea a peste 200 km reţele de canalizare şi peste 20 km reţele de apă şi aducţiuni de apă care vor contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor şi totodată vor asigura protejarea mediului înconjurător.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 14 iunie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro