Miercuri, 21 februarie 2024 - 12:49:39
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Termene limită pentru procedurile de achiziţie publică


24 aprilie 2013

Guvernul propune introducerea de termene limită pentru fiecare etapă a procedurilor principale de achiziţie care depinde exclusiv de voinţa şi acţiunea autorităţii contractante, pentru a creşte eficienţa procesului de achiziţie publică, se arată într-un comunicat al Executivului.

Astfel, pentru procedurile de evaluare a ofertelor (prin licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv şi negociere cu publicarea anunţului) sunt prevăzute în prezent câte 25 de zile, plus o perioadă de prelungire nedeterminată. Guvernul propune pentru fiecare dintre acestea un termen maxim de 35 de zile.

 

Pentru selectarea candidaţilor în urma licitaţiei restrânse, pentru preselecţia candidaţilor prin dialog competitiv şi preselecţia candidaţilor prin negociere cu publicare nu există în prezent un termen, dar Guvernul propune pentru fiecare etapă câte 15 zile. De asemenea, nu există termen pentru dialogul cu candidaţii prin dialog competitiv iar Guvernul propune un termen de 120 de zile.

 

"Datorită importanţei deosebite pe care sectorul achiziţiilor publice îl are în prezent atât în ceea ce priveşte ponderea în totalul economiei naţionale, cât şi în ce priveşte impactul asupra bunei derulări a serviciilor publice de orice fel, s-a impus adoptarea de măsuri care să permită o accelerare a procedurilor de achiziţie în vederea creşterii eficienţei activităţii sectorului public", se arată în comunicatul transmis de Guvern.

 

Principalele tipuri de proceduri de achiziţie publică utilizate la atribuirea contractelor de valori medii şi mari (licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv şi negociere cu publicarea anunţului) conţin în structura lor mai multe etape obligatorii de a căror durată de derulare depinde şi durata totală a procedurii.

 

"Acele etape a căror durată depinde exclusiv de acţiunea/inacţiunea funcţionarilor autorităţii contractante sunt etapa de selectare a candidaturilor, etapa de derulare a dialogului şi etapa de evaluare a ofertelor. În practică s-a constatat că tocmai aceste etape (şi nu etapele care depind de ofertanţi) sunt mari consumatoare de timp, de multe ori existând indicii clare care să ateste existenţa unei tergiversări nejustificate a momentului adoptării deciziei finale de către comisia de evaluare", a mai precizat Guvernul.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 20 februarie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro