Sâmbătă, 15 iunie 2024 - 4:49:14
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Master pentru agenţi secreţi


11 ianuarie 2012

agentAcademia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" organizează, în sesiunea septembrie 2012, concurs de admitere la studii universitare de master în specializările: "Intelligence şi securitate naţională" şi "Analiză de Intelligence".


Tinerii cu facultate care vor să devină angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii se pot înscrie la studiile universitare de masterat în specializările "Intelligence şi securitate naţională" şi "Analiză de Intelligence". "Candidaţii declaraţi „Admis” vor fi încadraţi în Serviciul Român de Informaţii, urmând ca prin cursurile menţionate să dobândească în plan profesional competenţele necesare exercitării atribuţiilor de ofiţeri de informaţii operativi, respectiv ofiţeri de informaţii analişti", se menţionează pe site-ul Serviciului Român de Informaţii.

Înscrierea candidaţilor se desfăşoară în perioada 9 ianuarie - 15 februarie, iar concursul de admintere se va desfăşura pe 8 şi 9 septembrie. Durata programului este de patru semestre. La specializarea "Intelligence şi securitate naţională" sunt scoase la concurs zece locuri (dintre care 8 pentru bărbaţi şi două pentru femei), iar la specializarea "Analiză de Intelligence" sunt scoase la concurs tot zece locuri (dintre care 8 pentru bărbaţi şi două pentru femei). Pe întreaga desfăşurare a programului, cursanţii vor avea statut de angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta. 

 

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE


Candidaţii care doresc să participe la concursul de admitere în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

• sunt absolvenţi de studii superioare, cu examen de diplomă sau de licenţă, în domeniile  şi specializările stabilite prin H.G. nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi

specializărilor din cadrul acesteia (cu modificările şi completările ulterioare);

• au vârsta de până la 32 de ani împliniţi în cursul anului 2012;

• au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);

• cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

• sunt apţi din punct de vedere medical potrivit baremelor militare;

• sunt apţi psihologic;

• au o conduită civică şi morală corespunzătoare;

• nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească  rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie  şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu

sunt în curs de cercetare sau judecată;

• în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;

• candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;

• sunt dispuşi ca, după finalizarea programului universitar de master la care au fost declaraţi „Admis”, să desfăşoare activităţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei;

• acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi  şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

• acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de  incompatibilitate privind accesul la

informaţii secrete de stat;

• în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, vor achita taxele de şcolarizare în cuantumul stabilit de Senatul Academiei, dacă vor fi declaraţi „Admis”.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 14 iunie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro