Vineri, 21 iunie 2024 - 11:20:09
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Sprijin nerambursabil pentru „Ţinutul Bârsei“


9 iulie 2012

barsaGrupul de Acţiune Locală (GAL) „Ţinutul Bârsei“ îi aşteaptă pe cetăţenii din Hărman, Bod Sînpetru, Hălchiu, Crizbav, Feldioara şi Dumbrăviţa cu planuri de afaceri pentru înfiinţarea unor microîntreprinderi

Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Ţinutul Bârsei“ îi aşteaptă pe cetăţenii din Hărman, Bod Sînpetru, Hălchiu, Crizbav, Feldioara şi Dumbrăviţa cu planuri de afaceri pentru înfiinţarea unor microintreprinderi care să ducă la creşterea calităţii vieţii. GAL „Ţinutul Bârsei“ a lansat un apel de selecţie de proiecte, urmând să acorde un sprijin total de 548.800 de euro pentru crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi. Un alt apel la proiecte vizează sprijinul acordat fermelor agricole de semi-subzistenţă, fiecare gospodărie având posibilitatea de a obţine suvbenţii de 1.500 de euro anual din bugetul total de 187.500 de euro. Solicitările pot fi depuse în cursul lunii iulie.

548.800 euro pentru micile afaceri din Ţinutul Bârsei

Braşovenii din localităţile Hărman, Bod Sînpetru, Hălchiu, Crizbav, Feldioara şi Dumbrăviţa şi cetăţenii din comunele covăsnene Hăghig şi Vîlcelele au la dispoziţie 548.800 de euro pentru dezvoltarea unor afaceri mici în mediul rural. Suma maximă nerambursabilă pe care ar putea să o primească un investitor pentru finanţarea unui proiect este de minim 5.000 euro şi maxim 200.000 de euro. Cu aceşti bani se pot realiza investiţii non-agricole în industria uşoară (pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante), în activităţi de procesarea industrială a produselor lemnoase sau în mecanica fină, ansamblare maşini, unelte şi obiecte casnice ori producerea de ambalaje. Prin această măsură, GAL „Ţinutul Bârsei“ finanţează şi investiţiile pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale), precum şi marketingul acestora. Întreprinzătorii din „Ţinutul Bârsei“ pot solicita bani şi pentru servicii oferite populaţiei din mediul rural. Aceste servicii pot fi, de exemplu, de croitorie, frizerie, cizmărie, servicii de conectare şi difuzare internet, servicii de mecanizare şi transport- altele decât achiziţia mijloacelor de transport, protecţie fitosanitară, servicii sanitar-veterinare sau servicii de reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice. Aceeaşi măsură finanţează şi proiectele ce vizează achiziţionarea echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile, altele decât biocombustibilii. „Estimăm că intreprinzătorii vor accesa în medie 50.000- 80.000 de euro pe fiecare proiect. Suma pe care o primesc prin GAL va reprezenta însă maxim 70% din valoarea totală a investiţiei pentru dezvoltarea unei afaceri“, a precizat responsabilul GAL „Ţinutul Bârsei“, Cătălin Frangulea.

Subvenţii anuale de 1.500 de euro pentru fermele de semi-subzistenţă

O altă măsură finanţată de GAL „Ţinutul Bârsei“ vizează sprijinul financiar acordat fermelor de semi-subzistenţă din localităţile braşovene Hărman, Bod Sînpetru, Hălchiu, Crizbav, Feldioara şi Dumbrăviţa. Solicitanţii trebuie să prezinte un plan de afaceri pe o perioadă de 3 - 5 ani, prin care să demonstreze că dimensiunea economică a fermei sale de semi-subzistenţă va creşte, iar la finalul perioadei de subvenţionare, producţia destinată comercializării a crescut cu cel puţin 20%. Beneficiarii acestei măsuri primesc 1.500 de euro anual pentru ferma de semi-subzistenţă. Bugetul întregii măsuri este de 187.500 de euro. „Noi la Agenţia Metropolinată (instituţie care gestionează GAL „Ţinutul Bârsei) vom oferi informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor incluse în Planul de Dezvoltare Locală a teritoriului „Ţinutul Bârsei“, aşa că îi aşteptăm pe cei interesaţi“, a declarat Cătălin Frangulea.  În următoarea perioare, GAL „Ţinutul Bârsei“ va lansa alte două măsuri de dezvoltare a mediului rural la nivel local. Cele două vor susţine, în cele şapte localităţi braşovene şi cele două din Covasna, instalarea tinerilor fermieri şi dezvoltarea activităţilor turistice.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 21 iunie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro