Marţi, 21 mai 2024 - 12:31:38
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Denigrare de ţară


7 decembrie 2014

Opinia mea este sumbră şi spun că vânzător de neam este şi cel care poceşte limba română. Înseamnă că ia în derâdere bunul sfânt al ţării şi al poporului român. Dulcea limbă românească.

Socot a cugeta ca mai apoi să împart pe categorii înşelătoria de patrie, care nu se identifică greu în societatea românească. Sunt mâhnit când mă gândesc că puţini sunt aceia pentru care materialul păleşte în favoarea unui simplu gest de bunătate. Suntem părtaşii lor, ai celor care emană în societate pornografie şi vulgaritate prin prezenţă, limbaj şi atitudine. Spun aceste lucruri, pentru că nu combatem cu nimic aceste derapaje ale unor semeni de-ai noştrii. Făcându-le o descriere plastică, aceste personaje reprezintă nişte haimanale epopeice. Nu se poate... şi cu desfrâu la ordinea zilei şi cu sufletul printre sfinţi. Zmeii zmeilor cu puteri supranaturale, nu se găsesc decât în poveşti.

Promovăm urâtul pentru că asta se cere, iar publicul larg, nu doar că este dispus să accepte, ci adoră kitchul. Oare aceasta este calea de urmat spre dezvoltare, spre evoluţie? De ce trebuie să tolerăm obraznicii? Democraţia atât de mult invocată pe la toate colţurile şi înţeleasă greşit, a adus în scena publică a ultimilor ani, o debandadă dâmboviţeană de zile mari.

În poezia Testament, Tudor Arghezi, definind crezul său artistic în ceea ce priveşte estetica urâtului ca dimensiune fundamentală a creaţiei lui, spunea: "Din bube, mucegaiuri şi noroi / Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi." Folosind metafore de acest fel, poetul poetizează trivialul, şocând prin această referire la tot ceea ce vizează grotescul şi urâtul, motive preluate de la Victor Hugo şi Baudelaire.

Estetica urâtului a căpătat formă în zilele noastre, surprinsă în scene citadine, denigrând astfel imaginea ţării şi proslăvind maneaua.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 21 mai 2024
Autentificare
stiriactuale.ro