Duminică, 23 iunie 2024 - 5:06:59
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Încă 85 de grădiniţe din R. Moldova renovate cu banii României


19 septembrie 2016

Româ­nia va aloca anul acesta trei mili­oane de euro pen­tru reno­va­rea a încă 85 de gră­di­niţe în R. Mol­dova.Potri­vit amba­sa­do­ru­lui român la Chi­şi­nău, Daniel Ioniţă, aces­tea se înscriu în şirul de pro­iecte stra­te­gice din dome­niul Edu­ca­ţie pe care le imple­men­tează auto­ri­tă­ţile de la Bucu­reşti în ţara noas­tră.

Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru construcţia şi renovarea instituţiilor preşcolare din Republica Moldova a fost lansat în 2014 şi este implementat de Fondul de Investiţii Sociale. Timp de doi ani, au fost alocaţi 23 milioane de euro pentru repararea şi remobilarea a 832 grădiniţe din toate raioanele ţării.


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 21 iunie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro