Sâmbătă, 15 iunie 2024 - 4:24:38
Echipa Ştiri Actuale
Români din toate țările, uniți-vă!


Iartă-l, Doamne, că ştie ce face!


26 februarie 2016

Cu numai o săptămână în urmă, publicam pe stiriactuale.ro o însemnare inedită despre Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove – pe numele de mirean Cantarean -, în care relatam faptul că IPS are depusă într-o bancă elveţiană, impresionanta sumă de 21 de milioane de euro! Bani proveniţi, după spusele sale, din nunţi, botezuri, înmormântări, servicii de agheazmă ş.a.

Faptul că trăieşte din mila Domnului - sau mai corect spus din mila credincioşilor moldoveni, care supravieţuiesc în cea mai săracă ţară din Europa - este confirmat de o relatare video publicată în săptămânalul Ziarul de Gardă din Chişinău, pe care v-o supunem atenţiei în rândurile umătoare:

“Zia­rul de Gardă a scris, în sep­tem­brie 2014, că Înalt Prea Sfinţi­tul (ÎPS) Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­dove, sau Nico­lae Can­ta­rean, pe numele său de mirean, deţine, în arendă, prin inter­me­diul unei firme în care figu­rează în cali­tate de fon­da­tor, ală­turi de un alt slu­ji­tor al Dom­nu­lui, un hec­tar de pădure în apro­pi­e­rea satului Ruseş­tii Noi, raionul Ialo­veni, pe care are con­stru­ită o casă de vacanţă, îngră­dită şi ferită de ochii muri­to­ri­lor de rând. Imo­bi­lul, fiind încon­ju­rat cu un gard înalt, nu poate fi văzut decât de la înăl­ţime, even­tual, fil­mat cu drona, aşa cum a procedat acti­vis­tul Ana­tol Mătă­saru, în cola­bo­rare cu ZdG, care a fil­mat, acum câteva zile, casa mitro­po­li­tu­lui, dar şi alte imo­bile din zonă, con­stru­ite în pădu­rea luată în arendă de la stat.

De remarcat faptul că, în această zonă liniştită, deţin loturi de pădure în arendă: şeful de la “Chi­şi­nău Gaz”, Con­stan­tin Cui­u­mju, Gicu Rădu­can - fiul fos­tu­lui minis­tru al con­struc­ţi­i­lor, Mar­cel Rădu­can, dar şi alţi afa­ce­rişti sau ofi­ci­ali”.

 


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google Plus
Share on Linkedin


Din aceeaşi categorie:Ştiri Actuale on Linkedin
Ştiri Actuale on Twitter
 on Google Plus
Ştiri Actuale on FacebookISSN–L 2344 – 3006, ISSN 2344 – 3006
Actualizat la 14 iunie 2024
Autentificare
stiriactuale.ro